SGP คาด Q4/59 ยอดขายต่างประเทศโตต่อเนื่องเหมือนทุกปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 12:28
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--IR PLUS

SGP ประเมินแนวโน้มผลงานไตรมาส 4/2559 คาดปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2559 ผลมาจากแนวโน้มคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) จากลูกค้าในต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง "จินตณา กิ่งแก้ว"   รองกรรมการผู้จัดการ มั่นใจผลประกอบการปี 2559 ประเมินยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 ล้านตัน รายได้โต 5% แม้ผลประกอบการในงวดไตรมาส 3/2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันสูงในประเทศจีนและจากราคาก๊าซ LPG   ในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่ำกว่าปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ300เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

นางจินตณา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยถึงแนวโน้มผลงานในไตรมาส 4/2559 บริษัทประเมินว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2559 ผลมาจากราคาขายก๊าซ LPG ขยับเพิ่มขึ้น ประกอบกับแนวโน้มคำสั่งซื้อจากลูกค้าต่างประเทศเติบโตต่อเนื่อง สำหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯประเมินยอดขายจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ราว 3 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนราว 2.6 ล้านตัน เป็นผลมาจากแนวโน้มคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ LPG ขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศจีนที่คาดว่าปีนี้ยอดยอดขายการส่งออกไปยังประเทศจีนราว 9.5 แสนตัน

สำหรับผลประกอบการในงวดไตรมาส 3/2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 74 ล้านบาท จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 30.6 ล้านบาท มีรายได้รวม 10,168.82 ล้านบาท ลดลง 27.57% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ที่มีรายได้ 14,039 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPGในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่ำกว่าปีก่อน โดยราคาก๊าซ LPG ของตลาดโลกไตรมาส 3/59 เฉลี่ยอยู่ที่ 300 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน เทียบกับงวดเดียวกันของปี 58 อยู่ที่ 374 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

ในขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 59 มีกำไรสุทธิ 219.81 ล้านบาท ลดลง 49.35% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 433.97 ล้านบาท และมีรายได้รวม 34,197.95 ล้านบาท ลดลง 17.79% จากงวดเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 41,598 ล้านบาท ผลจากธุรกิจจำหน่ายก๊าซลดลง โดยราคาก๊าซ LPG

ในงวด 9 เดือนแรกของปี 59 เฉลี่ยอยู่ที่ 323 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปี 58 เฉลี่ยอยู่ที่ 430 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน

นางจิณตนา กล่าวว่า สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2560 ตั้งเป้าหมายจะมีปริมาณขายต่างประเทศและในประเทศ อยู่ในสัดส่วน 60% และ 40% ตามลำดับในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และมียอดขายเติบโตประมาณ 5% โดยบริษัทศึกษาการเข้าลงทุนตามโมเดลธุรกิจของ SGP ในประเทศเมียนมา ที่จะประกอบด้วย คลัง LPG ,โรงบรรจุ LPG และท่าเรือ เพื่อรองรับการทำธุรกิจ โดยจะใช้แบรนด์ของ "สยามแก๊ส" เข้าไปดำเนินการเอง

ข้อมูลบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 (แห่งพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543) ประกอบธุรกิจหลัก คือธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายใต้เครื่องหมายการค้า "สยามแก๊ส" และ "ยูนิคแก๊ส"

โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังนี้ 1) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 2) ธุรกิจขนส่งน้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว 4) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

นอกจากนี้ได้ขยายธุรกิจภายนอกประเทศโดยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวม 4 ธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศจีน 2) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเวียดนาม 3) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศสิงคโปร์ และ 4) ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย โดยบริษัทยังคงมีเป้าหมายธุรกิจเพิ่มเติมครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน และเป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย


Latest Press Release

THAC ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตรการบริหารการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวการบริหารจัดการความขัดแย้ง นำไปปรับใช้ได้ทั้งในบริบทของการทำงาน ความสัมพันธ์...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "ZEN" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

ภาพข่าว: ธอส.ร่วมกับ บลจ.วรรณ จัดทำความร่วมมือโครงการ GHB Strategic Synergy

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) และนายศักดา มาณวพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปฏิบัติการ บลจ.วรรณ...

โครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562...

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/19 ระหว่างวันที่ IPO 20-26 ก.พ. 2562

สำหรับกองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 6/19 (BP6/19) เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ และหรือเงินฝากต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และหรือภาคเอกชน ในระดับ Investment grade กองทุน BP 6/19 อายุประมาณ 6...

Related Topics