AJD เผยลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ตู้เติมเงินออนไลน์มีสัดส่วนแค่ 5.5% เท่านั้น ย้ำมีแนวทางป้องกันชัดเจน มั่นใจช่วยลดความเสี่ยง-เชื่อเป็นลูกค้าชั้นดี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 24, 2017 15:01
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--IR network

AJD แจงกรณีงบปี"59 มีลูกหนี้ผ่อนชำระเพิ่มขึ้นจากปี"58 ชี้เกิดจากการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ของบ.ย่อย คือ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ที่มีการผ่อนชำระตู้เติมเงิน "ดร.อมร มีมะโน"ย้ำมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้เครดิตเทอมลูกค้า และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้อย่างชัดเจน!!! ช่วยลดความเสี่ยงต่อการผิดชำระหนี้ ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ-คืนหนี้ได้ระยะเวลาที่กำหนด ระบุในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน แค่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น

ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD) กล่าวถึงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระสุทธิ 1,011 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้น 13 เท่าของยอดลูกหนี้ผ่อนชำระปี 2558 ที่มีจำนวน 124 ล้านบาทว่า รายการลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย AJD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.08 โดยดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ และชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ ตู้เติมเงิน โดยเป็นยอดการผ่อนชำระตู้เติมเงิน ซึ่งในปี 2559 บริษัทมียอดขายตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2558 หลังจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2558 ทำให้จำนวนยอดผ่อนชำระในปี 2559 เพิ่มขึ้น

"สาเหตุที่ VDC จำเป็นต้องทำการขายสินค้าผ่านระบบการผ่อนชำระเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่มีความต้องการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนไม่มาก นอกจากนั้นแล้วการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินอื่นๆ มีอุปสรรคสำคัญ คือ หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว การยึดสินทรัพย์มาขายทอดตลาดนั้นทำได้ยาก เนื่องจากตู้เติมเงินนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทสร้างรายได้และยังคงต้องเชื่อมต่อกับระบบของ VDC เพื่อสามารถใช้งานเสมอ ซึ่งในกรณีที่มีการผิดรับชำระหนี้แล้ว VDC จะทำการปิดระบบและนำตู้กลับมาบำรุงรักษา และขายต่อได้" ดร.อมร กล่าว

ทั้งนี้ VDC มีแนวทางในการรับชำระหนี้ โดยตัดค่างวดรับชำระหนี้จากระบบ ตู้เติมเงินออนไลน์ของลูกหนี้ผ่อนชำระเอง และบริษัทมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยปี 2559 มีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน คิดเป็น 5.5% ของลูกหนี้รวม

ดร.อมร กล่าวอีกว่า วิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 1. เพื่อให้เจ้าของตู้เติมเงินสามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ VDC ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตการขายและมีผู้จัดการเขตคอยดูแลการขายเพื่อแนะนำแนวทางการทำธุรกิจตู้เติมเงินให้กับลูกค้า รวมทั้งควบคุมจุดวางตู้เติมเงินเพื่อไม่ให้มีความหนาแน่นมากจนเกินไป 2. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระมีการค้างชำระอันมีสาเหตุมาจากการโอนเงินเข้าระบบไม่ทัน VDC ได้มีการกำหนดหน่วยงานในการดูแลติดตามให้ลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวทำการเติมเงินเข้าระบบเข้ามา เพื่อให้ VDC สามารถตัดชำระหนี้ได้

3. ในกรณีที่เจ้าของตู้เติมเงินไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้และมีการผิดนัดชำระหนี้ทางVDC จะมีการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเพื่อให้ลูกค้าเจ้าของตู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งมีการเข้าไปให้คำแนะนำในวิธีการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินอย่างใกล้ชิด 4. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ VDCจะนำตู้เติมเงินดังกล่าวกลับมาปรับปรุงสภาพเพื่อทำการขายให้กับลูกค้าอื่นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ VDC จะมีต้นทุนในการปรับปรุงสภาพไม่มากนักและสามารถทำการจัดจำหน่ายใหม่ได้ในราคาเต็ม หรือให้ส่วนลดเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม VDC มีหน่วยงานคอยติดตาม ที่จะคอยติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาลูกหนี้ก่อนการให้เครดิตเทอม จากทำเลที่ตั้งของตู้เติมเงินที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอแก่การผ่อนชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามขนาดของวงเงินกู้เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงิน โดยหากพิจารณาตามงบการเงินปี 2559 ทาง VDC ได้ดำเนินการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยมีการตั้งสำรองรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท

ดร.อมร กล่าวย้ำว่า จากแนวทางแก้ไขปัญหาและหลักเกณฑ์การให้เครดิตเทอมลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้บริษัทฯมั่นใจว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของ VDC เป็นลูกค้าชั้นดีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่มีการชำระหนี้ตามเวลา ซึ่งสะท้อนจากในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน ในสัดส่วนไม่มาก โดยอยู่ที่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น


Latest Press Release

เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว

เปิดศักราชใหม่ ทีเอ็มบี ชวนลูกค้าแปลงร่างสร้างอวตารค้นหาความต้องการทางการเงินเฉพาะตัว ผ่านสาขารูปแบบใหม่ "ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์" (TMB Experience) ทำให้การใช้บริการสาขาเป็นเรื่องน่าสนุกยิ่งขึ้น ทีเอ็มบี หรือ ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวทีเอ็มบี...

มาสเตอร์การ์ด (ประเทศไทย) จัดงานแถลงข่าว เปิดตัว HaHa Taxi App

ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว "เปิดตัว HaHa Taxi App" แอปพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่บนมือถือ และชำระค่าบริการภายในแอปฯเดียว โดยระบบชำระเงินดิจิทัลจากมาสเตอร์การ์ด จะเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายกับผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โฮวา...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 18 มกราคม 2562

สภาวะตลาดวันที่ 18 มกราคม 2562 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,289.10-1,292.51 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,400 บาทต่อบาททองคำ ปรับตัวลดลง 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,450 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

CAZ ขายหุ้นIPO เป็นที่เรียบร้อย เดินหน้าเข้าเทรด 22 มกราคมนี้

"ซี เอ แซด (ประเทศไทย)" จองซื้อหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น หลังเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TAKUNI (Pre-emptive right)จองซื้อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 และเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อ 11-15 มกราคม 2562 มั่นใจพื้นฐานแข็งแกร่ง...

ภาพข่าว: เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับรางวัล Thailand Best Employer Brand Award 2019

นายอานนท์ บุญชั้น ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาและว่าจ้างบุคลากร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทฯรับรางวัลThailand Best Employer Brand Award 2019 จากสถาบัน World HRD Congress, CHRO Asia...

Related Topics