AJD เผยลูกหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน ตู้เติมเงินออนไลน์มีสัดส่วนแค่ 5.5% เท่านั้น ย้ำมีแนวทางป้องกันชัดเจน มั่นใจช่วยลดความเสี่ยง-เชื่อเป็นลูกค้าชั้นดี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Monday April 24, 2017 15:01
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--IR network

AJD แจงกรณีงบปี"59 มีลูกหนี้ผ่อนชำระเพิ่มขึ้นจากปี"58 ชี้เกิดจากการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ของบ.ย่อย คือ บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ที่มีการผ่อนชำระตู้เติมเงิน "ดร.อมร มีมะโน"ย้ำมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการให้เครดิตเทอมลูกค้า และแนวทางป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้อย่างชัดเจน!!! ช่วยลดความเสี่ยงต่อการผิดชำระหนี้ ทำให้มั่นใจว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่มีคุณภาพ-คืนหนี้ได้ระยะเวลาที่กำหนด ระบุในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน แค่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น

ดร.อมร มีมะโน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (AJD) กล่าวถึงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 กรณีลูกหนี้ผ่อนชำระสุทธิ 1,011 ล้านบาท คิดเป็น 34% ของสินทรัพย์รวม และเพิ่มขึ้น 13 เท่าของยอดลูกหนี้ผ่อนชำระปี 2558 ที่มีจำนวน 124 ล้านบาทว่า รายการลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (VDC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย AJD ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.08 โดยดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินออนไลน์ และชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ ตู้เติมเงิน โดยเป็นยอดการผ่อนชำระตู้เติมเงิน ซึ่งในปี 2559 บริษัทมียอดขายตู้เติมเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2558 หลังจากบริษัทย่อยดังกล่าวได้เริ่มดำเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2558 ทำให้จำนวนยอดผ่อนชำระในปี 2559 เพิ่มขึ้น

"สาเหตุที่ VDC จำเป็นต้องทำการขายสินค้าผ่านระบบการผ่อนชำระเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากลูกค้าหลักเป็นกลุ่มที่มีความต้องการลงทุนโดยใช้เงินลงทุนเริ่มต้นจำนวนไม่มาก นอกจากนั้นแล้วการให้สินเชื่อโดยสถาบันการเงินอื่นๆ มีอุปสรรคสำคัญ คือ หากลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้แล้ว การยึดสินทรัพย์มาขายทอดตลาดนั้นทำได้ยาก เนื่องจากตู้เติมเงินนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทสร้างรายได้และยังคงต้องเชื่อมต่อกับระบบของ VDC เพื่อสามารถใช้งานเสมอ ซึ่งในกรณีที่มีการผิดรับชำระหนี้แล้ว VDC จะทำการปิดระบบและนำตู้กลับมาบำรุงรักษา และขายต่อได้" ดร.อมร กล่าว

ทั้งนี้ VDC มีแนวทางในการรับชำระหนี้ โดยตัดค่างวดรับชำระหนี้จากระบบ ตู้เติมเงินออนไลน์ของลูกหนี้ผ่อนชำระเอง และบริษัทมีวิธีการป้องกันความเสี่ยงรวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน โดยปี 2559 มีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน คิดเป็น 5.5% ของลูกหนี้รวม

ดร.อมร กล่าวอีกว่า วิธีการป้องกันความเสี่ยงต่อการชำระหนี้รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนมีรายละเอียด ดังนี้ คือ 1. เพื่อให้เจ้าของตู้เติมเงินสามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ VDC ได้กำหนดให้มีการแบ่งเขตการขายและมีผู้จัดการเขตคอยดูแลการขายเพื่อแนะนำแนวทางการทำธุรกิจตู้เติมเงินให้กับลูกค้า รวมทั้งควบคุมจุดวางตู้เติมเงินเพื่อไม่ให้มีความหนาแน่นมากจนเกินไป 2. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระมีการค้างชำระอันมีสาเหตุมาจากการโอนเงินเข้าระบบไม่ทัน VDC ได้มีการกำหนดหน่วยงานในการดูแลติดตามให้ลูกหนี้ผ่อนชำระดังกล่าวทำการเติมเงินเข้าระบบเข้ามา เพื่อให้ VDC สามารถตัดชำระหนี้ได้

3. ในกรณีที่เจ้าของตู้เติมเงินไม่สามารถสร้างรายได้ได้เพียงพอต่อการชำระหนี้และมีการผิดนัดชำระหนี้ทางVDC จะมีการปรับเงื่อนไขการผ่อนชำระเพื่อให้ลูกค้าเจ้าของตู้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ รวมทั้งมีการเข้าไปให้คำแนะนำในวิธีการดำเนินธุรกิจตู้เติมเงินอย่างใกล้ชิด 4. ในกรณีที่ลูกหนี้ผ่อนชำระไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ VDCจะนำตู้เติมเงินดังกล่าวกลับมาปรับปรุงสภาพเพื่อทำการขายให้กับลูกค้าอื่นต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ VDC จะมีต้นทุนในการปรับปรุงสภาพไม่มากนักและสามารถทำการจัดจำหน่ายใหม่ได้ในราคาเต็ม หรือให้ส่วนลดเพียงจำนวนหนึ่งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม VDC มีหน่วยงานคอยติดตาม ที่จะคอยติดตามทวงถามหนี้อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ บริษัทมีการพิจารณาลูกหนี้ก่อนการให้เครดิตเทอม จากทำเลที่ตั้งของตู้เติมเงินที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอแก่การผ่อนชำระเงิน นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามขนาดของวงเงินกู้เช่นเดียวกันกับสถาบันการเงิน โดยหากพิจารณาตามงบการเงินปี 2559 ทาง VDC ได้ดำเนินการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้โดยมีการตั้งสำรองรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ล้านบาท

ดร.อมร กล่าวย้ำว่า จากแนวทางแก้ไขปัญหาและหลักเกณฑ์การให้เครดิตเทอมลูกค้าที่ชัดเจน ซึ่งเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการชำระหนี้ของลูกค้า ทำให้บริษัทฯมั่นใจว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของ VDC เป็นลูกค้าชั้นดีมีคุณภาพ ส่วนใหญ่มีการชำระหนี้ตามเวลา ซึ่งสะท้อนจากในปีที่ผ่านมามีลูกค้าค้างชำระเกิน 90 วัน ในสัดส่วนไม่มาก โดยอยู่ที่ 5.5% ของลูกหนี้รวมเท่านั้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.ล.ต. เดินหน้าจัดคาราวานพบประชาชนครั้งที่ 3 ที่เชียงใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ลงพื้นที่ตามโครงการ "คาราวาน ก.ล.ต. สู่พื้นที่ต่างจังหวัด" ครั้งที่ 3 พบประชาชนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมกับ "รายการสถานีประชาชนสัญจร จังหวัดเชียงใหม่" สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ณ...

นายกสมาคมช่างทองไทยแนะลงทุนในทองความเสี่ยงต่ำ-ผลตอบแทนแน่นอน

นายบุญเลิศ สิริภัทรวณิช นายกสมาคมช่างทองไทย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออสสิริส จำกัด เผยไทยมีจุดแข็งที่เครือข่ายร้านค้าทองคำกว่า 7 พันร้านทั่วประเทศ แนะผู้ประกอบการควรตามติดเทคโนโลยีใหม่ให้ทัน ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือบล็อคเชน...

ภาพข่าว: PDJ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในระดับ ดีเยี่ยม

จากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PDJ ได้รับผลคะแนนจากการประเมินคุณภาพเท่ากับ 97 คะแนน จาก 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม" จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย นี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่พิสูจน์ว่าบริษัทฯ...

สถาบันเพิ่มฯ จัดอบรม Industry 4.0 Transformation โดยผู้เชี่ยวชาญจาก China Productivity Center

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) จัดโครงการอบรมเชิงลึก ในหัวข้อ "Competency for Industry 4.0 Transformation in Manufacturing and Service" ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม...

ก.ล.ต. ระดมความเห็นแนวทางการให้บริการ Portfolio Advisory และ Program Trading ของสมาคม บล.

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นร่างแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายตามแผนจัดสรรการลงทุน (Portfolio Advisory) หรือกลยุทธ์การลงทุน (Program Trading) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย...

Related Topics