หอการค้าไทย-จีน จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจไทยจากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ลงลึกภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 16, 2017 14:45
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ธามดี พลัส

หอการค้าไทย-จีน ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" สำรวจทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีนและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน สะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส พร้อมรายละเอียดเชิงลึกในภาคส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญ

หอการค้าไทย-จีน จะจัดงานแถลงข่าว "โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน" ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าไทย-จีน กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นายวิชัย มงคลชัยชวาล รองเลขาธิการบริหารหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยผู้แทนคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะนักเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน กล่าวว่า โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง จากทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถและทักษะในการสร้างและดำเนินธุรกิจสูง สะท้อนจากกิจการขนาดใหญ่หลายกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จกลายเป็นบรรษัทข้ามชาติ ทักษะและความรู้ทางธุรกิจซึ่งนำความสำเร็จมาให้แก่สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า วิสัยทัศน์ที่มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาของสมาชิกและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสังคมและวัฒนธรรมทางธุรกิจในหมู่นักธุรกิจเชื้อสายจีน รวมไปจนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทย-จีนและองค์กรในระดับนานาชาติ ถือเป็นองค์ความรู้สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก ด้วยคุณลักษณะพิเศษของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน จึงทำให้ดัชนีเศรษฐกิจคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีนที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่นี้แตกต่างจากดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจขององค์กรอื่น สะท้อนข้อมูลจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

กระบวนการจัดทำดัชนีเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหอการค้าไทย-จีนและคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการเก็บข้อมูลโดยบริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด(Research Centre for Social and Business Development Co., Ltd.) หรือ SAB เพื่อให้ดัชนีถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล โดยการสำรวจความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน

การดำเนินงานภายในโครงการประกอบด้วยการสร้างระบบการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ รายไตรมาส (จำนวนสามไตรมาส) เริ่มขึ้นจากการจำแนกกลุ่มผู้ประกอบการที่ถูกสำรวจโดยละเอียดผ่านองค์ประกอบประเภทกิจการ อายุกิจการ สินค้าสามประเภทที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด 3 ประเภท การจำหน่ายสินค้าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลาดสินค้าหลัก 3 แห่ง พร้อมสัดส่วนมูลค่าการค้า และขนาดธุรกิจ การสำรวจทัศนะทางเศรษฐกิจในหลายมิติประกอบด้วย ทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทัศนะต่อภาวะอุตสาหกรรม และทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย

การดำเนินงานภายในโครงการการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้ เป็นการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ลงลึกในด้านธุรกิจเป็นหลัก มีกระบวนตามมาตรฐานวิชาการในระดับสากล และโปร่งใสสามารถเปิดเผยกระบวนการทำงานการแก่สาธารณะในอนาคตได้ รวมทั้งสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากสมาชิกหอการค้าไทย-จีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหาติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยตามปกติ และการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในแต่ละไตรมาสเป็นกรณีเฉพาะ ทำให้เนื้อหาที่คณะทำงานจัดทำขึ้นมีความแตกต่างจากการจัดทำขององค์กรอื่น


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วม พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ "STI" ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-10.20 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ...

ภาพข่าว: LIT ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในงานเสวนา เครื่องมือทางการเงินสำหรับ SMEs

คุณสมพล เอกธีรจิตต์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ลีซ อิท (LIT) ร่วมให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในงานเสวนา "เครื่องมือทางการเงินสำหรับ SMEs" เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในยุค 4.0 ให้กับ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ ภายใต้สโลแกน True Financial...

กสิกรไทยจัดทำหนังสือ นวมินทรบรมนาถราชไมตรี เทิดพระเกียรติ ร.๙

กสิกรไทยจัดทำหนังสือ "นวมินทรบรมนาถราชไมตรี" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประมวลพระราชกรณียกิจในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

เมืองไทยประกันชีวิต ส่ง Sticker LINE ชุดใหม่ Celebrate with the Rakyim Family มอบความสุขและรอยยิ้ม พร้อมร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลต้อนรับปีใหม่

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มในช่วงเทศปีใหม่ รวมทั้งเพื่อ ตอกย้ำความเป็น Digital Insurer...

ฟิทช์เรทติ้งส์: การชนะการประมูลแหล่งก๊าซฯจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองและการผลิตของ ปตท.

ฟิทช์เรทติ้งกล่าวว่า บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ชนะการประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณ จะช่วยเพิ่มสถานะปริมาณสำรองและการผลิตปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัท ปตท. ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท. จำกัด...

Related Topics