หอการค้าไทย-จีน จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ สะท้อนมุมมองเศรษฐกิจไทยจากนักธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ ลงลึกภาคส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday May 16, 2017 14:45
กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--ธามดี พลัส

หอการค้าไทย-จีน ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" สำรวจทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีนและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน สะท้อนมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยรายไตรมาส พร้อมรายละเอียดเชิงลึกในภาคส่วนทางเศรษฐกิจสำคัญ

หอการค้าไทย-จีน จะจัดงานแถลงข่าว "โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน" ภายใต้แนวคิด "จากรุ่นใหญ่ สู่รุ่นใหม่" พร้อมจัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหอการค้าไทย-จีน กับ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย นายวิชัย มงคลชัยชวาล รองเลขาธิการบริหารหอการค้าไทย-จีน และคณะผู้บริหารระดับสูงจากหอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วยผู้แทนคณะที่ปรึกษาโครงการวิจัยจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร.วรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร. ชโยดม สรรพศรี อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมคณะนักเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทยจีน กล่าวว่า โครงการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงสมรรถนะทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง จากทัศนะของผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสามารถและทักษะในการสร้างและดำเนินธุรกิจสูง สะท้อนจากกิจการขนาดใหญ่หลายกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จกลายเป็นบรรษัทข้ามชาติ ทักษะและความรู้ทางธุรกิจซึ่งนำความสำเร็จมาให้แก่สมาชิกรุ่นแล้วรุ่นเล่า วิสัยทัศน์ที่มาจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตลอดเวลาของสมาชิกและภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในสังคมและวัฒนธรรมทางธุรกิจในหมู่นักธุรกิจเชื้อสายจีน รวมไปจนถึงสายสัมพันธ์ระหว่างหอการค้าไทย-จีนและองค์กรในระดับนานาชาติ ถือเป็นองค์ความรู้สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจจีนมีบทบาทสำคัญต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก ด้วยคุณลักษณะพิเศษของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน จึงทำให้ดัชนีเศรษฐกิจคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีนที่จะถูกสร้างขึ้นใหม่นี้แตกต่างจากดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจขององค์กรอื่น สะท้อนข้อมูลจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

กระบวนการจัดทำดัชนีเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหอการค้าไทย-จีนและคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการเก็บข้อมูลโดยบริษัท ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ จำกัด(Research Centre for Social and Business Development Co., Ltd.) หรือ SAB เพื่อให้ดัชนีถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล โดยการสำรวจความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจของสมาชิกและสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการไทยเชื้อสายจีน

การดำเนินงานภายในโครงการประกอบด้วยการสร้างระบบการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ รายไตรมาส (จำนวนสามไตรมาส) เริ่มขึ้นจากการจำแนกกลุ่มผู้ประกอบการที่ถูกสำรวจโดยละเอียดผ่านองค์ประกอบประเภทกิจการ อายุกิจการ สินค้าสามประเภทที่มีมูลค่าการผลิตสูงสุด 3 ประเภท การจำหน่ายสินค้าในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตลาดสินค้าหลัก 3 แห่ง พร้อมสัดส่วนมูลค่าการค้า และขนาดธุรกิจ การสำรวจทัศนะทางเศรษฐกิจในหลายมิติประกอบด้วย ทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทัศนะต่อภาวะอุตสาหกรรม และทัศนะต่อภาวะเศรษฐกิจจีนที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย

การดำเนินงานภายในโครงการการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจหอการค้าไทย-จีน ในครั้งนี้ เป็นการจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจที่ลงลึกในด้านธุรกิจเป็นหลัก มีกระบวนตามมาตรฐานวิชาการในระดับสากล และโปร่งใสสามารถเปิดเผยกระบวนการทำงานการแก่สาธารณะในอนาคตได้ รวมทั้งสามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพจากสมาชิกหอการค้าไทย-จีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการผลิตเนื้อหาติดตามภาวะเศรษฐกิจไทยตามปกติ และการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในแต่ละไตรมาสเป็นกรณีเฉพาะ ทำให้เนื้อหาที่คณะทำงานจัดทำขึ้นมีความแตกต่างจากการจัดทำขององค์กรอื่น


Latest Press Release

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ เยี่ยมชมสาขาลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นายพีริยเทพ หอมหวล ผู้จัดการสาขาลอนดอน ประเทศอังกฤษ และนางสาววรพร วิทยะสิรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะลูกค้าบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ เข้าเยี่ยมชมกิจการธนาคารกรุงเทพ สาขาลอนดอน...

Money Expo 2019 ธุรกรรมดิจิทัลพุ่ง ยอดเงินสะพัด 7 หมื่นล้านบาท

งานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่ 19 ธนาคาร/ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดนวัตกรรมการเงินการลงทุนดิจิทัลในงาน แข่งโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0%-เงินฝากดอกเบี้ยสูงสุด 4% ต่อปี หนุนยอดเงินสะพัด 7 หมื่นล้านบาท สินเชื่อบ้าน/รีไฟแนนซ์บ้านยังฮิตมียอดขอกู้ 4.8...

ซิตี้แบงก์ จับมือกรุงศรี และแบล็คร็อค เปิดตัวกองทุนเทคโนโลยีใหม่

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขาประเทศไทย (คนที่ 5 จากซ้าย) นายเอนกพร โพธิทัต ประธานเจ้าหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายสัมพันธ์ บลจ. กรุงศรี (คนที่ 3 จากซ้าย) และนายธณาพล อิทธินิธิภัค...

ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อไม่มีหลักประกัน ไตรมาส 2/2562

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต และบัตรสินเชื่อบุคคลของธนาคาร ไตรมาสที่ 2/2562 จำนวน 4,925 บัญชี มูลค่าเงินต้นตามสิทธิ์รวม 196.36 ล้านบาท รูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม...

ภาพข่าว: KAsset จับมือ Morgan Stanley จัดงานสัมมนา Meet Captain America ชู K-USA น่าสนใจ เผยกลยุทธ์ฝ่าตลาดผันผวน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) จับมือพันธมิตรด้านการลงทุนระดับโลกอย่าง Morgan Stanley ร่วมกันจัดงานสัมมนา "Meet Captain America" ให้แก่ผู้สนับสนุนการขายของบลจ.กสิกรไทย เพื่อแนะนำมุมมองการลงทุน...

Related Topics