ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดตัว FundConnext และ Settrade Streaming for Fund ให้ประชาชนเข้าถึงกองทุนรวมได้อย่างกว้างขวาง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday July 18, 2017 17:10
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมหน่วยงานภาคตลาดทุน เผย FundConnext เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อ 17 ก.ค. 2560 เพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมจากหลากหลาย บลจ. ผ่าน บล. และ selling agent ได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยระยะเริ่มแรกมี บลจ. 5 แห่ง และ บล. 3 แห่ง ใช้บริการ พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชันใหม่ Settrade Streaming for Fund เพื่อการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมสะดวกด้วยตนเอง คาดจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า FundConnext เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและผู้มีเงินออมลงทุนในกองทุนรวมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีทางเลือกในกองทุนรวมที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน ยังเป็นระบบงานกลางที่เป็นมาตรฐานที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการกองทุนรวมพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัว พร้อมกันนี้ บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ได้เปิดตัวแอพพลิเคชัน Settrade Streaming for Fund เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการแก่ผู้ลงทุนในการส่งคำสั่งซื้อขายกองทุนรวมได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ FundConnext นับเป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ประกอบการในธุรกิจกองทุนรวมทุกภาคส่วนที่ช่วยกันออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านตลาดทุนที่สำคัญของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทย และเพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้มีเงินออม รวมถึงประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงการลงทุนและใช้ประโยชน์จากตลาดทุนในการเพิ่มโอกาสผลตอบแทนจากเงินออม ตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ "To Make the Capital Market work for Everyone"

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ระบบ FundConnext เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบธุรกิจกองทุนรวม และสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เชื่อมต่อระบบข้อมูลกองทุนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นครั้งแรกเพื่อให้ระบบ FundConnext สร้างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปได้อย่างอัตโนมัติในรูปแบบมาตรฐานสำหรับผู้ลงทุน อันเป็นการลดภาระการทำงานของบริษัทจัดการลงทุนด้วย

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และนายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กล่าวว่า ระบบงานกลางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาขึ้น เป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานการขยายช่องทางจัดจำหน่ายกองทุนรวมของประเทศ ซึ่งเกิดจากความสามัคคีของภาคธุรกิจกองทุนรวมและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทจัดการลงทุนได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำแบบฟอร์มเปิดบัญชีกองทุนรวมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ลงทุนไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลซ้ำซ้อนหลายครั้ง ระบบงานกลางนี้เป็นช่องทางเพิ่มเติมจากช่องทางเดิมในปัจจุบัน โดยผู้ลงทุนยังสามารถซื้อขายกองทุนรวมผ่านช่องทางเดิมได้ตามปกติ การพัฒนาช่องทางเพิ่มเติมนี้นับเป็นการใช้เทคโนโลยีให้เป็นโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ลงทุนในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามผลการลงทุน และเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยในระดับภูมิภาคอีกด้วย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมภาคตลาดทุนพัฒนาระบบงานกลาง FundConnext ตั้งแต่ปี 2559 จนแล้วเสร็จและให้บริการ อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อไตรมาส 1 ปีนี้ และพัฒนาต่อเนื่อง จนปัจจุบันได้ให้บริการแล้วแก่บริษัทจัดการลงทุน 5 แห่ง ได้แก่ บลจ. กสิกรไทย บลจ. ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล บลจ. ทาลิส บลจ. ไทยพาณิชย์ และ บลจ. อเบอร์ดีน และบริษัทหลักทรัพย์ 3 แห่งได้แก่ บล. กสิกรไทย บล. ไทยพาณิชย์ และ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการอีกหลายราย ซึ่งรวมถึงธนาคาร บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ซึ่งจะทยอยเข้าใช้บริการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง


Latest Press Release

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,219.40-1,224.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาทรงตัวจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,100 บาทต่อบาททองคำ ขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์ส...

เคทีซีชวนสมาชิกนักอ่าน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ แอ่วงาน Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018

"เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท เรดดี้ทูรี๊ด จำกัด มอบสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกรักการอ่านชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นครั้งแรกในงานมหกรรม "Big Bad Wolf Book Sale Chiang Mai 2018" พบกับหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพมากกว่า 1...

รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยมีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)...

Gossip News: หุ้นใหญ่ชโยยันกอดหุ้นแน่น

CHAYO ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561...

ภาพข่าว: บตท. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)...

Related Topics