BRRGIF เตรียมเข้าเทรด 7 ส.ค.นี้ มั่นใจพื้นฐานกองทุนหนุนยืนเหนือจอง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday August 2, 2017 13:45
กรุงเทพฯ--2 ส.ค.--Feel Good Together

BRRGIF พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันที่ 7 สิงหาคมนี้ มั่นใจหน่วยลงทุนสามารถยืนเหนือราคาจองที่หน่วยละ 10.30 บาทได้ เหตุนักลงทุนน่าจะให้การตอบรับเป็นอย่างดี เพราะกองทุนมีความมั่นคงในระยะยาวทั้งในด้านรายได้ที่สม่ำเสมอจากการทำสัญญาขายไฟให้ กฟภ. และผลตอบแทนการลงทุนที่สม่ำเสมอจากนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 สิงหาคม2560 ภายหลังจากที่เปิดเสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไป ในช่วงระหว่างวันที่ 7-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน สะท้อนให้เห็นว่า นักลงทุนมีความมั่นใจในศักยภาพการดำเนินธุรกิจของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาว โดยมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ทั้งนี้ กองทุน BRRGIF มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง โดยการจ่ายเงินผู้ถือหน่วยนั้นได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เงินปันผลจากกำไรสุทธิของกองทุน และเงินจ่ายคืนจากการลดเงินลงทุนในรายได้สุทธิ (ลดทุน) ซึ่งผู้สอบบัญชีได้จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนและการปันส่วนกำไรในรอบ 12 เดือน ประมาณการเงินปันผลของกองทุนไว้ที่ประมาณ 6.5% และเงินจ่ายคืนจากการลดทุนประมาณ 4.7% รวมเป็นเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยประมาณ 11.2% โดยเป็นการคำนวณจากขนาดกองทุนที่ 3,717 ล้านบาท (ขนาดกองทุนจากการระดมทุนจริงอยู่ที่ 3,605 ล้านบาท)

"การเข้าเทรดของ BRRGIF น่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและความมั่นคงของธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งในด้านรายได้ และวัตถุดิบ ซึ่งโรงไฟฟ้าได้ป้องกันความเสี่ยงจากการทำสัญญากับโรงน้ำตาล (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์) ตลอดจนมีการเข้าทำสัญญาตกลงดำเนินการระหว่าง บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ กับกองทุน ซึ่ง บมจ.น้ำตาลบุรีรัมย์ ตกลงจะดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทย่อยต่างๆ เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีการดำเนินงานที่ราบรื่น ทำให้ผลตอบแทนมีความผันผวนต่ำ และมีความมั่นคงสูง ปันผลดี ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10 ปี จึงทำให้เชื่อมั่นว่า หน่วยลงทุนจะสามารถยืนเหนือราคาจองซื้อที่หน่วยละ 10.30 บาทได้" นายมนตรี กล่าว

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR แสดงความมั่นใจว่า นักลงทุนจะให้การตอบรับที่ดีสำหรับกองทุน BRRGIF เพราะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าชีวมวลกองแรกที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย BRRGIF จะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ของโรงไฟฟ้าของ บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน (BEC)และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ (BPC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BRR ที่มีการทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปี และ 18 ปี (สิ้นสุด 10 ส.ค. 2571 และ 6 เม.ย. 2578) ตามลำดับ เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า (ที่กองทุนจะเข้าลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ) ก็จะเข้าทำสัญญาขายไอน้ำ และสัญญาซื้อกากอ้อย ในระยะยาวกับโรงน้ำตาล โดยจะมีระยะเวลาสิ้นสุดสอดคล้องกับสัญญาของ กฟภ. ดังนั้น กองทุน BRRGIF จึงมีความมั่นคงทั้งทางด้านรายได้ ตลอดจนมีแหล่งเชื้อเพลิงชีวมวลมาสนับสนุนในระยะยาวครอบคลุมระยะเวลาลงทุนของกองทุน BRRGIF

"นักลงทุนสามารถคำนวณผลตอบแทนของกองทุน BRRGIF ได้ง่าย เนื่องจากเป็นธุรกิจไฟฟ้าที่มีความมั่นคง ซึ่งราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 10.30 บาท (คิดเป็นขนาดกองทุน 3,605 ล้านบาท) ถือว่ามีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าประมาณการจึงเชื่อมั่นว่าจะยืนเหนือจองได้" นายอนันต์ กล่าว

อนึ่ง กองทุน BRRGIF มีขนาดกองทุนที่ 3,605 ล้านบาท ภายหลังจากที่ BRRGIF เสนอขายหน่วยลงทุนไอพีโอจำนวน 350ล้านหน่วย ในราคา 10.30 บาทต่อหน่วย โดยเงินที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิฯ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลของ BEC และ BPC นอกจากนี้ กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิ


Latest Press Release

ทีทีดับบลิว รับ รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561

นางสาวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเด่น จาก CSR Club และสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้การสนับสนุนของ ก.ล.ต. และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย...

กยท. มอบเงินประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรชาวสวนยาง หวังเป็นหนึ่งทางบรรเทาทุกข์ ยามภาวะราคายางตกต่ำ

เมื่อเร็วๆนี้ นายประสิทธิ์ หมีดเส็น กรรมการการยางแห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร กยท. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดพัทลุง มอบเงินช่วยเหลือค่าสินไหมทดแทนการเสียชีวิตให้แก่ทายาทของเกษตรกรชาวสวนยางที่ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม จำนวน 6 ราย...

ผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนี FTSE SET Index Series สำหรับรอบทบทวนเดือนธันวาคม 2561

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 24 ธันวาคม 2561เป็นต้นไป สรุปได้ดังนี้ - ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 1...

ทันไหม? หา ตัวช่วย โค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษี

วิถีมนุษย์เงินเดือนก็มักจะมึนๆ งงๆ หลงๆ ลืมๆ เพราะมีเรื่องต้องจัดการเยอะแยะ บ้างเร่งปิดจ็อบส่งงานก่อนจะหยุดพักยาวไปฉลองปีใหม่ วางแผนเตรียมเดินทางท่องเที่ยวต่อไม่รอแล้วนะ ช้อปปิ้งของขวัญของฝาก และอื่นๆ...

เปิดดวงตา คนตาบอด ด้วยเทคโนโลยี และหัวใจ กับกิจกรรม รีด ฟอร์ เดอะ ไบลนด์ ให้ทุกการได้ยินคือการพัฒนา

"ดวงตา" เป็นอวัยวะที่สำคัญ และจำเป็นในการดำรงชีวิต การเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ และความคิดของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจากการอ่านหนังสือ หรือผ่านการมองเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว ท่านเคยคิดไหมว่า หากวันหนึ่งตาเรามองไม่เห็น เราจะเป็นอย่างไร และจะรับมือกับสถานการณ์...

Related Topics