กอช. เตรียมจัดงานใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปี

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday August 8, 2017 10:57
กรุงเทพฯ--8 ส.ค.--กองทุนการออมแห่งชาติ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เตรียมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 2 ปีกองทุน ในเดือนสิงหาคมนี้ ดึงคนรุ่นใหม่ใส่ใจการออม

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 นี้ จะครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ที่ กอช. เริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2558 ซึ่งภารกิจการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการออม โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ประกอบอาชีพอิสระ เป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก เพราะแรงงานนอกระบบเหล่านี้ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่แน่นอน การสร้างวินัยการออมระยะยาวเพื่อประโยชน์ยามชราภาพจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา กอช. ได้ดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะขับเคลื่อนภารกิจกองทุนเพื่อให้ประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระสามารถเข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐ คือ มีโอกาสออมเพื่อรับบำนาญตลอดชีวิต ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554

"ขณะนี้ กอช. อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ ในโอกาสครบรอบ 2 ปี กองทุน เพื่อจะแสดงถึงทิศทางการดำเนินงานในระยะต่อไป ที่ กอช. มีเป้าหมายโฟกัสชัดเจนยังกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ คือ นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มผู้เป็นสมาชิกและกรรมการของกองทุนหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการแสดงจุดยืนสร้างความเชื่อมั่นว่า กอช. จะยังคงเดินหน้าภารกิจการเป็นหลักประกันรายได้ยามสูงวัยให้กับคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ ทั้งที่เป็นงานทัพหน้าที่จะประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการออมกระจายไปยังทุกพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกในด้านต่างๆ เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกสบาย ใช้บริการ กอช. ได้ง่ายมากขึ้น โดย กอช. เตรียมที่จะแถลงความคืบหน้าการจัดงานครบรอบ 2 ปี ในเร็วๆ นี้อีกด้วย" นางสาวโสภาวดีกล่าว

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ที่ กอช. สายด่วนเงินออม 02-017-0789 ในวันและเวลาทำการ และติดต่อสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ และที่สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ... "กอช. ออมสบาย ได้บำนาญ" www.nsf.or.th


Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics