บริษัทบริหารสินทรัพย์จับมือก่อตั้งสมาคมฯ ร่วมสร้างมาตรฐานบริหารสินทรัพย์ และการติดตามทวงหนี้ พร้อมนำสินทรัพย์กลับเข้าสู่ระบบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday May 23, 2018 13:59
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ธามดี พลัส

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง "สมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย" (Thailand Asset Management Company Association-TAMCA )ขึ้นมา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับการติดตามทวงถามหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

ที่ผ่านมาบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก ในการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะช่วงหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 บทบาทของบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น และมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสถาบันการเงินรูปแบบอื่น

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์มีส่วนสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ ในการทำหน้าที่ดูแลเงินฝากของประชาชน รวมถึงให้สินเชื่อแก่บุคคล และธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามสินเชื่อที่เป็นหนี้ดีอาจจะกลายเป็นหนี้เสีย บริษัทบริหารสินทรัพย์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารหนี้เสีย ของสถาบันการเงินก่อนที่หนี้เสียจะก่อตัวจนกระทบกับระบบเศรษฐกิจ โดยหน้าที่หลักของบริษัทบริหารสินทรัพย์คือการซื้อหรือรับโอนหนี้เสีย เพื่อลดสัดส่วนหนี้เสียของสถาบันการเงิน และนำมาปรับปรุงคุณภาพหนี้ เช่น การประนีประนอมหนี้ การยืดระยะเวลาผ่อนชำระ การให้รีไฟแนนซ์ การตีทรัพย์ชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์จะมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย และเหมาะสมกับลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม บริษัทบริหารสินทรัพย์จึงเป็นกลไกสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ณ มีนาคม 2561 มีบริษัทบริหารสินทรัพย์จำนวน 50 แห่ง รวมสินทรัพย์ 184,200 ล้านบาท


Latest Press Release

ภาพข่าว: การประชุมชี้แจง การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง "การหักเงินเดือนและค่าจ้างประจำเพื่อชำระเงินกู้ยืม กยศ. ผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง" ให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่มาเข้าร่วม 214 แห่ง...

กรุงไทยชี้แจงการเป็นกรรมการเอิร์ธ

ตามที่ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มีมติการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ที่ประสงค์จะเรียนเชิญให้ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทยมาเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และตัวแทนผู้บริหารแผนซึ่งธนาคารกรุงไทยเป็นผู้เสนอ คือ นายนพรัตน์ อาจคงหาญ...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,217.70-1,223.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,050 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,000 บาทต่อบาททองคำ...

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) จัดงาน KKP Press Party 2018 ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) ขอเชิญร่วมงาน KKP Press Party 2018 "ล่องเจ้าพระยาใคร่ครวญอนาคตประเทศ" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน นี้ (โดยเรือ CHAO PHRAYA PRINCESS 1 จาก River City สี่พระยา เวลา 17.00 น.) ทีมผู้บริหาร KKP (ธนาคารเกียรตินาคิน บล.ภัทร...

บลจ.ภัทร ส่งหมัดเด็ดช่วยบริหารภาษีท้ายปี ออก 3 กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเสนอขาย 19 พ.ย. 7 ธ.ค. 61

บลจ.ภัทร ขยายนโยบายการลงทุนของกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุน พร้อมออก 3 กองทุนเด่น เป็นทางเลือกการลงทุนพร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีในโค้งสุดท้ายของปี เสนอขาย IPO ในวันที่ 19 พ.ย.-7 ธ.ค. นี้...

Related Topics