บริษัทบริหารสินทรัพย์จับมือก่อตั้งสมาคมฯ ร่วมสร้างมาตรฐานบริหารสินทรัพย์ และการติดตามทวงหนี้ พร้อมนำสินทรัพย์กลับเข้าสู่ระบบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday May 23, 2018 13:59
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--ธามดี พลัส

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้ร่วมมือกันจัดตั้ง "สมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย" (Thailand Asset Management Company Association-TAMCA )ขึ้นมา เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทบริหารสินทรัพย์ และการให้ความช่วยเหลือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจด้วยกัน รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับการติดตามทวงถามหนี้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารธุรกิจ และเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานราชการ

ที่ผ่านมาบริษัทบริหารสินทรัพย์ได้มีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก ในการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน เพื่อนำมาบริหารจัดการหรือปรับปรุงคุณภาพต่อไป โดยเฉพาะช่วงหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 บทบาทของบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้น และมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสถาบันการเงินรูปแบบอื่น

ทั้งนี้ธนาคารพาณิชย์มีส่วนสำคัญมากต่อระบบเศรษฐกิจ ในการทำหน้าที่ดูแลเงินฝากของประชาชน รวมถึงให้สินเชื่อแก่บุคคล และธุรกิจต่างๆ อย่างไรก็ตามสินเชื่อที่เป็นหนี้ดีอาจจะกลายเป็นหนี้เสีย บริษัทบริหารสินทรัพย์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการบริหารหนี้เสีย ของสถาบันการเงินก่อนที่หนี้เสียจะก่อตัวจนกระทบกับระบบเศรษฐกิจ โดยหน้าที่หลักของบริษัทบริหารสินทรัพย์คือการซื้อหรือรับโอนหนี้เสีย เพื่อลดสัดส่วนหนี้เสียของสถาบันการเงิน และนำมาปรับปรุงคุณภาพหนี้ เช่น การประนีประนอมหนี้ การยืดระยะเวลาผ่อนชำระ การให้รีไฟแนนซ์ การตีทรัพย์ชำระหนี้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทบริหารสินทรัพย์จะมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ส่งผลให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ช่วยแบ่งเบาภาระลูกหนี้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย และเหมาะสมกับลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม บริษัทบริหารสินทรัพย์จึงเป็นกลไกสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

จากรายงานธนาคารแห่งประเทศไทย ณ มีนาคม 2561 มีบริษัทบริหารสินทรัพย์จำนวน 50 แห่ง รวมสินทรัพย์ 184,200 ล้านบาท


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาห้องสมุด

กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และศาสตรเมธี สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาห้องสมุด ได้แก่ นางทิพย์วรรณ...

SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2561 ส่งเสริม 4 ต้นแบบคนดี สาขาการพัฒนาห้องสมุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินโครงการ SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ต่อเนื่องกว่า 12 ปี ส่งเสริมต้นแบบคนดี ประเดิมมอบรางวัล 4 ผู้ทำความดีเพื่อสังคมสาขาการพัฒนาห้องสมุด ประจำปี 2561 ได้แก่ นางทิพย์วรรณ คงเนตร ร.ร. วังทองพิทยาคม จ. พิษณุโลก นางพรนิชา ทะยอมใหม่...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันสกุลเงินบาทของอีซี่บาย ที่ #AA+(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่จะออกโดย บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (EB; 'AA+(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ)...

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ส่ง 3 ดิจิทัลโซลูชันสุดล้ำ เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย ให้เติบโต ได้มากกว่า

ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี เผยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 เน้นตอบโจทย์ รู้จริงแก้ปัญหาหลักของเอสเอ็มอีไทย ทั้งปัญหาเรื่องการจัดการธุรกรรมการเงิน การบริหารจัดการพนักงาน และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อคว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันเวลาที่ต้องการ โดยมีแนวทางการพัฒนา 3...

ดัชนีความเชื่อมั่นฯ กุมภาพันธ์ พุ่งต่อเนื่อง เกิดจากอุปสงค์ในประเทศ และโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ, กังวลเงินบาทผันผวน - ส่งออกชะลอตัว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 1,162 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม อุตสาหกรรมขนาดกลาง...

Related Topics