ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จับมือ แมนูไลฟ์ เปิดตัว กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ซีรีย์ ก้าวไปด้วยกัน ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 19, 2018 13:23
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • ซิตี้แบงก์ ชู 3 กองทุนเด่น พร้อมจุดเด่นกระจายพอร์ตลงทุน กระจายประเทศศักยภาพ ทางเลือกนักลงทุนในภาวะตลาดครึ่งปีหลัง

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จับมือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดตัว กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน กองทุนประเภทมัลติแอสเซท ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE)และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) โดยจุดเด่นจุดเด่นของกองทุน คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาด กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทรวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในปัจุบันและมีความสอดคล้องตลาดในครึ่งปี 2561

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุนสามารถติดดต่อได้ที่ www.citibank.co.th

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดเสนอขาย "กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนในกองทุนประเภทมัลติแอสเซท (Multi-Asset) ของลูกค้าซิตี้แบงก์ โดยกลุ่มกองทุนนี้ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fundที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Franklin Templeton Investments ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก

"ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซิตี้แบงก์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน รักษาผลกำไรและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่ดีที่สุด"

ด้าน นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ผู้ลงทุนเพียงแค่พิจารณาเลือกกองทุนที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในการดูแลบริหารเงินลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนตามนโยบายของแต่ละกองทุน ประกอบไปด้วย

1. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Stable Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 10-30% และตราสารหนี้ 70-90% นโยบายการลงทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง

2. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Balanced Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 45-65% และตราสารหนี้ 35-55% เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง คาดหวังการลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวและมีการกระจายลงทุนแบบปรับสมดุลทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวม

3. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 60-80% และตราสารหนี้ 20-40% เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถยอมรับความผันผวนในระดับสูงได้

นายชัยเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ที่ลงทุนผ่าน Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และเป็นการกระจายโอกาสการลงทุนแบบครบทุกมิติ โดยกองทุนนี้สามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท (Multi-Assets) ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลกและมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่แตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละกองทุน กองทุนยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน (Multi-Strategy) เช่น Growth หรือ Valueตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย (Multi-Manager) ที่มีความชำนาญที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน จึงเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจและเหมาะแก่การลงทุนในทุกภาวะตลาด

ทั้งนี้ ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์เปิดตัว กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการลงทุน เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดดต่อได้ที่ www.citibank.co.th

เกี่ยวกับ "ซิตี้"

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi

เกี่ยวกับ "ซิตี้โกลด์"

ซิตี้โกลด์ คือ บริการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้ที่มียอดรวมเงินฝาก หรือเงินลงทุนกับซิตี้แบงก์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการต่างๆ จะถูกคัดสรรให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ ตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายการลงทุนไปจนถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม รวมไปถึงการนำข่าวสารเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนมารวมไว้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำ โดยจุดเด่นของซิตี้โกลด์ คือนอกจากการลงทุนในประเทศแล้ว ลูกค้าสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้ซิตี้โกลด์ยังให้เอกสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งทางด้านการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวและการทำธุรกรรมทางธนาคารจากทั่วทุกมุมโลก ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th/citigold


Latest Press Release

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย เปิดคะแนน #การเงินที่เป็นธรรม 9 ธนาคาร เทียบนานาชาติ กสิกรไทย - ไทยพาณิชย์ - กรุงไทย ขึ้นท็อปลิสต์

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) เผย ผลการประเมินนโยบายของสถาบันการเงินในประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยใช้แนวปฏิบัติการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ (Fair Finance Guide International) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัด 'การเงินที่เป็นธรรม'...

ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้น ซาบีน่า อนุมัติจ่ายปันผล 100% ของกำไรสุทธิ

นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากขวา) นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) หรือ SABINA พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมฯ...

ทริส จัดเครดิต ช. การช่าง (CK) ขึ้นอันดับAสูงสุดครั้งแรกของบริษัทฯ ตอกย้ำความแกร่งของธุรกิจก่อสร้างและการผนึกกำลังบริษัทสัมปทานในเครือ

ทริสเรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต "ช.การช่าง" เป็น "A" จาก "A-" แนวโน้ม Stable สะท้อนความเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ขยายลงทุนในกลุ่มบริษัท หนุนรายได้และผลตอบแทนที่ดี ลดความเสี่ยงความผันผวนอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้าง ด้านหนี้สินลดลง ทริสเรทติ้ง...

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร กิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ และสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท...

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจ

VRANDA เคาะราคา IPO ที่ 10 บาทต่อหุ้น หลังนักลงทุนสถาบันให้ความมั่นใจตอบรับจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 6 เท่า พร้อมเปิดให้ประชาชนจองซื้อระหว่าง วันที่ 24 – 26 เมษายนนี้ ด้านผู้บริหาร "วีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์" มั่นใจกระแสตอบรับดี...

Related Topics