ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จับมือ แมนูไลฟ์ เปิดตัว กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ซีรีย์ ก้าวไปด้วยกัน ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday July 19, 2018 13:23
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--เจซีแอนด์โค พับลิครีเลชั่นส์
  • ซิตี้แบงก์ ชู 3 กองทุนเด่น พร้อมจุดเด่นกระจายพอร์ตลงทุน กระจายประเทศศักยภาพ ทางเลือกนักลงทุนในภาวะตลาดครึ่งปีหลัง

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย จับมือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดตัว กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน กองทุนประเภทมัลติแอสเซท ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE)และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) โดยจุดเด่นจุดเด่นของกองทุน คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาด กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทรวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในปัจุบันและมีความสอดคล้องตลาดในครึ่งปี 2561

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุนสามารถติดดต่อได้ที่ www.citibank.co.th

นายดอน จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2561 นี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ เปิดเสนอขาย "กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน" เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการลงทุนในกองทุนประเภทมัลติแอสเซท (Multi-Asset) ของลูกค้าซิตี้แบงก์ โดยกลุ่มกองทุนนี้ประกอบด้วย 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) และกองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fundที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย Franklin Templeton Investments ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำของโลก

"ความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าซิตี้แบงก์โดยเฉพาะ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุน รักษาผลกำไรและตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในประเทศไทย ให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนที่ดีที่สุด"

ด้าน นายชัยเกษม วัฒนศิริพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารช่องทางจัดจำหน่าย บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า สำหรับกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ผู้ลงทุนเพียงแค่พิจารณาเลือกกองทุนที่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและระดับความเสี่ยงของตนเอง จากนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนในการดูแลบริหารเงินลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะตลาด สำหรับพอร์ตการลงทุนของกองทุนหลักมีการกระจายการลงทุนตามนโยบายของแต่ละกองทุน ประกอบไปด้วย

1. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวหน้า (MN-STABLE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Stable Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 10-30% และตราสารหนี้ 70-90% นโยบายการลงทุนนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง

2. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวไกล (MN-BALANCE) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Balanced Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 45-65% และตราสารหนี้ 35-55% เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง คาดหวังการลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวและมีการกระจายลงทุนแบบปรับสมดุลทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงโดยรวม

3. กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ก้าวกระโดด (MN-DYNAMIC) ลงทุนในกองทุน Franklin NextStep Dynamic Growth Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน 60-80% และตราสารหนี้ 20-40% เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวและสามารถยอมรับความผันผวนในระดับสูงได้

นายชัยเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดเด่นของกองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน ที่ลงทุนผ่าน Franklin NextStep Series (กองทุนหลัก) คือ ความสามารถในการปรับพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับภาวะของตลาดในช่วงเวลานั้นๆ และเป็นการกระจายโอกาสการลงทุนแบบครบทุกมิติ โดยกองทุนนี้สามารถกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท (Multi-Assets) ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือกทั่วโลกและมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ที่แตกต่างกันตามนโยบายของแต่ละกองทุน กองทุนยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่มีกลยุทธ์แตกต่างกัน (Multi-Strategy) เช่น Growth หรือ Valueตามช่วงเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกองทุนนี้สามารถเลือกลงทุนในกองทุนที่บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนที่หลากหลาย (Multi-Manager) ที่มีความชำนาญที่ต่างกัน ด้วยเหตุนี้กองทุนแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน จึงเป็นกองทุนที่มีความน่าสนใจและเหมาะแก่การลงทุนในทุกภาวะตลาด

ทั้งนี้ ซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแมนูไลฟ์เปิดตัว กองทุนเปิดแมนูไลฟ์ ซีรีย์ก้าวไปด้วยกัน เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการลงทุน เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดดต่อได้ที่ www.citibank.co.th

เกี่ยวกับ "ซิตี้"

ธนาคารชั้นนำของโลก ที่ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 200 ล้านราย ในกว่า 160 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก ซิตี้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายให้กับลูกค้าบุคคล องค์กร ภาครัฐและสถาบันต่างๆ โดยธุรกิจหลักครอบคลุมการธนาคารและสินเชื่อเพื่อลูกค้าบุคคล (สายบุคคลธนกิจ) ธนาคารเพื่อองค์กรและการลงทุน (สายสถาบันธนกิจและวาณิชธนกิจ) ธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์ บริการธุรกรรมทางการเงินต่างๆ รวมถึงบริการบริหารความมั่งคั่ง ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citigroup.com | ทวิตเตอร์: @Citi | ยูทูป: www.youtube.com/citi | บล็อก: http://new.citi.com | เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/citi | ลิงก์อิน: www.linkedin.com/company/citi

เกี่ยวกับ "ซิตี้โกลด์"

ซิตี้โกลด์ คือ บริการบริหารความมั่งคั่ง สำหรับผู้ที่มียอดรวมเงินฝาก หรือเงินลงทุนกับซิตี้แบงก์ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริการต่างๆ จะถูกคัดสรรให้เหมาะกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป็นพิเศษ ตั้งแต่การวางแผนเป้าหมายการลงทุนไปจนถึงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม รวมไปถึงการนำข่าวสารเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนมารวมไว้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจวางแผนการลงทุนได้อย่างแม่นยำ โดยจุดเด่นของซิตี้โกลด์ คือนอกจากการลงทุนในประเทศแล้ว ลูกค้าสามารถลงทุนในต่างประเทศได้อย่างครอบคลุมทั่วโลก นอกจากนี้ซิตี้โกลด์ยังให้เอกสิทธิ์เหนือระดับ ทั้งทางด้านการใช้ชีวิต การท่องเที่ยวและการทำธุรกรรมทางธนาคารจากทั่วทุกมุมโลก ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.citibank.co.th/citigold


Latest Press Release

ภาพข่าว: กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือกลุ่มโรงพยาบาลในเครือบางกอก เชน ฮอสปิทอล มอบบริการค่ารักษาผ่อนได้

นางสาวณญาณี เผือกขำ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนบัตรเครดิตและบัตรผ่อนชำระในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมมือกับ นายกันตพร หาญพาณิชย์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการตลาด บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด...

ภาพข่าว: กสิกรไทย คว้ารางวัลไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมจากเวทีระดับโลก

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Private Banking Group Head ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับรางวัล "ไพรเวทแบงก์ยอดเยี่ยมในประเทศไทยประจำปี2018" (Best Private Bank in Thailand 2018) จากการประกาศรางวัล PWM/The Banker Global Private Banking Awards จัดโดยนิตยสาร...

บัตรเครดิตทีเอ็มบี มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

บัตรเครดิตทีเอ็มบีให้ทุกการใช้จ่ายของคุณต้องได้มากกว่า เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้แก่ รพ.กรุงเทพ, รพ.เปาโล, รพ.สมิติเวช และรพ.พญาไท ทุกสาขา (ทุกแผนก)พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท (ยอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป...

ซี เอ แซด จัดการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุน (โรดโชว์) บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ CAZ ประกอบธุรกิจการให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการบริหารจัดการงานรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมี ได้มอบหมายให้บริษัท เดอะเวย์...

YLG มองตลาดทองคำปี 2019 ยังน่าลงทุน แนะซื้อขายในกรอบ 1,160-1,380 ดอลลาร์ต่อออนซ์

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ YLG เปิดเผยว่า ราคาทองคำตลาดโลกในปี 2018 มีกรอบการแกว่งตัวมากกว่า 200 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยขึ้นไปทำระดับสูงสุดบริเวณ 1,366.06...

Related Topics