เอสไอเอสบี จัดงานแถลงข่าว เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย (SET) ของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 23, 2018 17:08
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ และให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว"เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ของ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) (SISB)" ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 704 อาคาร B ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้บริหารที่จะเข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ ประกอบด้วย