บลจ.กสิกรไทย คว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ผ่านแอปฯ K-My Funds

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday August 30, 2018 10:57
กรุงเทพฯ--30 ส.ค.--บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย ประเดิมคว้าไลเซนส์ผู้ให้บริการออกแบบการลงทุน จาก ก.ล.ต. เป็นรายแรกของไทย โชว์ศักยภาพผู้นำด้าน Digital Wealth Advisor ที่มุ่งให้คำแนะนำการลงทุนสู่ลูกค้าทุกระดับ ผ่านแอปฯ K-My Funds ที่เสมือนเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนไปถึงเป้าหมายง่ายขึ้นด้วยตัวเอง

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำการเป็นผู้ให้คำแนะนำการลงทุนผ่านระบบดิจิตอล (Digital Wealth Advisor) อีกครั้ง ด้วยการได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นรายแรกของประเทศไทย โดยใบอนุญาตดังกล่าวจะสามารถให้คำแนะนำผู้ลงทุนในลักษณะของการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการของ ก.ล.ต. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนมุ่งเน้นการนำเสนอบริการให้คำแนะนำและวางแผนทางการเงินแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยต้นทุนที่ต่ำ

การได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนจากก.ล.ต.ในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ ที่มุ่งเน้นต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจกองทุนด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุน รวมถึงช่องทางการให้บริการและเครื่องมือช่วยการลงทุนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาบลจ.กสิกรไทยประสบความสำเร็จในการพัฒนาดิจิตอลแพลตฟอร์ม และครองการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจกองทุนรวม ด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น K-My Funds ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมแบบเฉพาะเจาะจงกับรายบุคคล (Personalize) มากขึ้น และยังสามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วไปได้ทุกระดับ

ความพิเศษของ K-My Funds ที่แตกต่างจากแอปพลิเคชั่นการซื้อขายกองทุนรวมทั่วไป คือ การเชื่อมโยงผู้ลงทุนให้สามารถเข้าถึงคำแนะนำด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยญชาญโดยเฉพาะ ซึ่งจะมีฟังก์ชั่นการแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับพอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของผู้ลงทุน และแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของกราฟและเส้น Fit Line ที่จะเป็นเส้นชี้วัดถึงผลตอบแทนของพอร์ตลงทุนที่แนะนำ โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วว่าพอดีและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุน เปรียบเสมือนโค้ชที่คอยสร้างแนวทางการลงทุน ให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามและปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับใบอนุญาตที่บริษัทได้รับในครั้งนี้

"K-My Funds ของบลจ.กสิกรไทย ได้รับใบอนุญาตผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนเป็นรายแรกของประเทศไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ เป็นความสำเร็จจากความพยายามคิดภายใต้ข้อจำกัดมากมายในการดำเนินธุรกิจแนวเดิม ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 มิติ ทั้ง K-FIT Model ที่เป็นโซลูชั่นที่เปรียบเสมือน เป็น Private Fund ให้กับลูกค้า โดยที่ลูกค้าไม่ต้องพะวงว่าจะลงทุนหรือติดตามการลงทุนอย่างไร ในขณะที่แอปพลิเคชั่น ก็เปรียบเสมือน "กระจก" สะท้อนผลการลงทุนและเปรียบเทียบให้รู้ข้อแตกต่างระหว่างทางที่ "ลูกค้าเลือก" และ "KAsset แนะนำ" ซึ่งจะเป็นเสมือนประตูของ KAsset เพื่อออกไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้" นายวศินกล่าว

สำหรับผู้ที่สนใจแอปพลิเคชั่น K-My Funds ต้องมีการลงทุนในกองทุนของ บลจ.กสิกรไทย โดย K-My Funds จะแสดง "พอร์ตการลงทุนปัจจุบันของลูกค้า" เปรียบเทียบกับ "พอร์ตที่แนะนำ" และจะมีพระเอกอย่างเส้น Fit Line ช่วยไกด์ให้ลงทุนตามพอร์ตที่ตอบโจทย์ ทั้งระดับความเสี่ยงและกระจายสัดส่วนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมาย หรือถ้าหากอยากจะปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเอง ก็มีโปรแกรมทดลองจัดพอร์ตก่อนลงทุนจริงพร้อมตัวเลขผลตอบแทนย้อนหลังรายปี สำหรับใช้ตัดสินใจก่อนจะลงทุนจริง หรือถ้านักลงทุนคนไหนอยากลงทุนแบบสำเร็จรูปทีเดียวจบให้เป็นไปตามระดับความเสี่ยงและเป้าหมายทางการลงทุน ก็สามารถลงทุนผ่านกองทุนในกลุ่ม K-FIT ที่มีให้เลือกตั้งแต่ K-FITS, K-FITM. K-FITL และ K-FITXL ได้เช่นเดียวกัน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะของกองทุนแต่ละกองทุน เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

Fit Line และพอร์ตลงทุนแนะนำที่นำเสนอ เป็นเพียงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ท่านพิจารณาเท่านั้น ในการเลือกลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเทียบเคียงกับผลตอบแทนที่แสดงตาม Fit Line ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต


Latest Press Release

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

GCAP เพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 2 บาท/หุ้น เตรียมออกหุ้นกู้ เสริมแกร่งฐานะการเงิน-ขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่ม

บอร์ด GCAP ไฟเขียวเพิ่มทุน 100 ล้านหุ้น ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม RO ที่ราคา 2 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561 และ 3 ธันวาคม 2561 นี้ เพื่อรองรับการขยายพอร์ตสินเชื่อ และช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงิน...

Related Topics