ภาพข่าว: WHAUP พบนักวิเคราะห์ อัพเดทแผนธุรกิจ ปี 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 31, 2018 09:34
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเศษ จูงวัฒนา (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายเผ่าพิทยา สมุทรกลิน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมนำเสนอข้อมูลถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลัง ของปี 2561 พร้อมเดินหน้าตามแผน โดยจะเปิดให้บริการธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติในโครงการ ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ได้ในไตรมาส 4/61พร้อมกับการพัฒนาโครงการสาธาณูปโภคในเวียดนาม และโครงการ Solar Rooftop ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมของ WHA Group อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การขับเคลื่อนของโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นตัวกระตุ้น


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนใหม่ บัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18 เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ IPO 21-27 พฤศจิกายน 2561 กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/18 (B-Fixterm 6/18) อายุประมาณ 6...

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

Related Topics