โฆษณาดิจิทัลไทยเติบโตต่อเนื่อง DAAT ประกาศเม็ดเงินแตะหนึ่งหมื่นห้าพันล้านปลายปี 2561

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 31, 2018 15:26
กรุงเทพฯ--31 ส.ค.--สมาคมโฆษณาดิจิทัล

เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลในประเทศไทยเติบโตต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าในครึ่งปีหลังของ 2561 นี้ การใช้จ่ายผ่านสื่อดิจิทัลจะมีมูลค่าสูงถึง 8,289 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้อัตราการเติบโตของปีนี้เพิ่มขึ้น 21% จากปี 2560 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนราว 15,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ร่วมกับ กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) บริษัทวิจัยชั้นนำ สำรวจมูลค่าเม็ดเงินลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลเป็นประจำทุกปี พบว่านอกจากอัตราการเติบโตจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ว ตัวเลขเม็ดเงินสรุปในครึ่งปีแรกของปี 2561 ที่ผ่านมาสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 เป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท มากกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี 5%

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (1,722 ล้านบาท) กลุ่มการสื่อสาร (1,657 ล้านบาท) กลุ่มสกินแคร์ (1,256 ล้านบาท) กลุ่มธุรกิจธนาคาร (1,052 ล้านบาท) และกลุ่มผลิตภัณฑ์จากนม (819 ล้านบาท) เป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่ลงเงินในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปีนี้ คิดเป็นเงินกว่า 6,500 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการใช้เม็ดเงินโฆษณาดิจิทัลเพิ่มเป็นมูลค่าสูงที่สุดเทียบจากปี 2560 คือ กลุ่มสกินแคร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 533 ล้านบาท ตามด้วยกลุ่มการสื่อสาร ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 462 ล้านบาทตามลำดับ

กลุ่มอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่มีการเติบโตขึ้นอย่างน่าจับตามอง ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มเม็ดเงินลงทุนในโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้นถึง 124% ในปีนี้จนขยับขึ้นมาติดอันดับ 1 ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงเงินในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดในปีนี้จากลำดับที่ 14 ในปีที่แล้ว และกลุ่มสกินแคร์ที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึง 74% ทำให้กลุ่มสกินแคร์กลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงเงินในการโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดอันดับที่ 3 ในปีนี้ แซงหน้ากลุ่มธุรกิจธนาคารที่รั้งอันดับที่ 3 ในปีที่แล้ว

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ได้ให้ความเห็นว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มสกินแคร์ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจ เนื่องจากทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย (Fragmented consumers) การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลที่โดดเด่นด้านความสามารถในการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม (Targeted communications) จึงเป็นทางเลือกที่ทรงประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสำหรับนักการตลาดในอุตสาหกรรมนี้

แพลตฟอร์มระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ค (Facebook) และยูทูป (YouTube) ยังคงเป็นแพลตฟอร์มหลักที่แบรนด์ต่างๆ เลือกใช้ในการสื่อสารกับผู้บริโภค คิดเป็นสัดส่วนเงินลงทุนประมาณร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในโฆษณาทั้งหมด และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทวิตเตอร์ ไลน์ และอินสตาแกรมเป็นแพลตฟอร์มที่มีการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโฆษณาดิจิทัลมากที่สุดที่ 275% 83% และ 77% ตามลำดับ ถึงแม้ว่าเม็ดเงินลงทุนในทั้งสองแพลตฟอร์มนั้นยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณเงินลงทุนทั้งหมดของแบรนด์ในการโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล

ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กันตาร์ อินไซท์ ประเทศไทย กล่าวว่า กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกันตาร์กรุ๊ป กล่าวว่า นักการตลาดในปัจจุบันให้ความสำคัญกับสื่อดิจิทัลเพื่อโฆษณามากขึ้นทุกปี ในปี 2561 นี้เราจะได้เห็นความพยายามของนักการตลาดที่จะนำการตลาดแบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Marketing) มาผสานกับการทำการตลาดแบบเน้นเนื้อหา (Content Marketing) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้ถูกกลุ่ม ถูกช่องทาง ถูกเวลา และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคด้วยเนื้อหาที่ผู้บริโภคอยากฟัง (Right group, right channel, right time และ right content)

นางสาวอาศิรา พัฒนวีรางกูล นักวิจัยปฏิบัติการอาวุโส บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) หัวหน้าโครงการสำรวจมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล กล่าวว่าปัจจุบันคนไทยมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย 70% ของคนไทยใช้ Social Network ทุกวันโดยเฉลี่ย 4.2 แพลตฟอร์มต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (e-commerce ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นในประเทศไทย การศึกษาคอนเนคเต็ดไลฟ์ (KANTAR TNS Connected Life -http://connectedlife.tnsglobal.com/) พบว่ากว่า 6% ของคนไทยเป็นผู้ใช้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce users) และอีก 60% เป็นผู้ที่มีแนวโน้มจะหันมาใช้อีคอมเมิร์ซ (E-Commerce prospects) เทรนของผู้บริโภคนี้สอดคล้องกับความตื่นตัวของนักการตลาดไทย เห็นได้จากผลการสำรวจในครั้งนี้ที่พบว่าแบรนด์ได้หันมาใช้การโฆษณาดิจิทัลเพื่อจุดประสงค์ในด้านอีคอมเมิร์ซ และการเพิ่มยอดขายทางช่องทางออนไลน์รวมกันถึง 19% เพื่มขึ้นจากปี 2560 ถึง 7%

รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลเป็นรายงานที่ บริษัท กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ประเทศไทย) และ สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ร่วมกันทำอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง รายงานมูลค่างบโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล ฉบับกลางปี 2561 นี้ ทำการสำรวจผ่านดิจิทัลเอเยนซี่ชั้นนำของเมืองไทยทั้ง 20 แห่ง จะเปิดเผยข้อมูลการใช้งบประมาณกับสื่อดิจิทัลของสินค้าและบริการต่างๆ ในหลากหลายมิติต่าง ทั้งมิติของประเภทอุตสาหกรรม มิติของประเภทสื่อดิจิทัล และได้รวบรวมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญสื่อดิจิทัลระดับประเทศ และทิศทางของสื่อดิจิทัลในอนาคต ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด นักโฆษณา และผู้ที่สนใจในสื่อดิจิทัล

ผู้สนใจรายงานฉบับเต็มพร้อมด้วยข้อมูลดิบสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ที่ www.tnsglobal.com/thailand-digital-ad-spend-report

เกี่ยวกับสมาคมฯ

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ Digital Advertising Association (Thailand) (DAAT) ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของสมาคมคือ เพื่อเผยแพร่คุณค่าของงานโฆษณาดิจิทัล, เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายความต้องการของงานโฆษณาดิจิทัล, และสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก รวมทั้งเพิ่มพูนมาตราฐาน ข้อกำหนดต่างๆ ในวิชาชีพของการโฆษณาดิจิทัล ปัจจุบันมีสมาชิกของสมาคมฯ รวม 56 บริษัท สำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้นG ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 และเว็บไซต์ของสมาคม www.daat.in.th

เกี่ยวกับกันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)

กันตาร์ ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) เป็นหนึ่งในบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก ด้วยเครือข่ายสำนักงานในกว่า 80 ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยทางการตลาดเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจในหลากหลายด้าน อาทิ การขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดใหม่ การพัฒนานวัตกรรมสินค้า แบรนด์และการสื่อสารการตลาด การพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมวิจัยและโซลูชั่นด้านการวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ ทีเอ็นเอส เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทกันตาร์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นกลุ่มให้คำปรึกษา ข้อมูล และการวิเคราะห์เจาะลึกในเครือ WPP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTNS ได้ทื่ www.tnsglobal.com


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics