EXIM BANK แก้กฎหมายขยายขอบเขตธุรกิจรับประกันความเสี่ยงการค้าการลงทุนของไทย พร้อมเริ่มสนับสนุนผู้ประกอบการไทยบุกตลาดแอฟริกา

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday September 4, 2018 11:44
กรุงเทพฯ--4 ก.ย.--EXIM BANK

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 EXIM BANK ได้ขยายขอบเขตการให้บริการในด้านการรับประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการไทย ดังนี้ 1. ให้บริการประกันความเสี่ยงการลงทุนได้โดยไม่จำกัดแต่เพียงนักลงทุนที่ได้รับวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK เท่านั้น หากแต่นักลงทุนที่ใช้บริการสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์อื่นก็สามารถใช้บริการได้ รวมถึงธนาคารพาณิชย์สามารถเป็นผู้ถือกรมธรรม์ได้ในกรณีที่กังวลกับความเสี่ยงในการให้วงเงินสินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 2. ให้บริการประกันความเสี่ยงจากการที่ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (Supplier) ไม่ได้รับชำระค่าสินค้าหรือบริการจากผู้ส่งออก 3. ให้บริการประกันความเสี่ยง กรณีสถาบันการเงินถูกเรียกให้ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันที่ออกให้กับผู้ประกอบการไทยที่ไปดำเนินกิจการในต่างประเทศอย่างไม่เป็นธรรม การขยายขอบเขตการให้บริการประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนของ EXIM BANK ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพสามารถเข้าไปรับงานหรือขยายฐานการค้าการลงทุนในต่างประเทศได้มากขึ้น โดยการขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK กับสถาบันการเงินและองค์กรรับประกันทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบที่เกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและของโลกโดยรวม

นอกจากการขยายขอบเขตและเครือข่ายการให้บริการ EXIM BANK ยังจะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรให้ข้อมูลการค้าการลงทุนที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อส่งเสริมการบุกตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและมีเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจากสถาบันการเงินอย่าง EXIM BANK โดยครั้งนี้ EXIM BANK ร่วมกับเอออน (ประเทศไทย) บริษัทนายหน้าประกันภัยข้ามชาติและที่ปรึกษาด้านการจัดการความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนชั้นนำระดับโลก จัดสัมมนา "แอฟริกา : จุดหมายใหม่ โอกาสใหม่ในปี 2561 (Africa: New Destination, New Opportunities 2018)" เพื่อนำเสนอโอกาสการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการไทยในตลาดแอฟริกาให้แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเริ่มต้นการค้าและการลงทุนในตลาดแอฟริกาจำนวน 150 คน ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากทวีปแอฟริกาถือเป็นตลาดใหม่ (New Frontier) ที่มีขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากเอเชีย ประกอบด้วยประเทศมากถึง 54 ประเทศ มีความพร้อมด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ สินแร่ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีในการส่งออกไปตลาดหลัก ตั้งอยู่บนเส้นทางเดินเรือสำคัญระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแอตแลนติก และมีกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังในการใช้จ่ายคิดเป็น 40% ของประชากรทั้งหมด การค้าไทย-แอฟริกาในช่วงเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2561 ขยายตัว 23% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปแอฟริกามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อาทิ ข้าว รถยนต์และส่วนประกอบ โดยคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกที่ 35% และ 16% ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสถาบันจัดลำดับความเสี่ยงประเทศหลายแห่งระบุว่า ประเทศในแอฟริกาหลายประเทศยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีความกังวลและไม่กล้าขยายการค้าการลงทุนเข้าไปในแอฟริกา ซึ่งมีศักยภาพและเป็นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ EXIM BANK จึงต้องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปค้าขายหรือลงทุนในแอฟริกาเพิ่มมากขึ้นจากปัจจุบันที่การค้าไทย-แอฟริกามีสัดส่วนเพียง 3% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย ขณะที่เงินลงทุนโดยตรงของไทยในแอฟริกาก็ยังมีสัดส่วนไม่มาก โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอียิปต์และมอริเชียส ซึ่งมีสัดส่วนราว 4% ของเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศทั้งหมดของไทย โดย EXIM BANK พร้อมให้คำปรึกษาด้านการป้องกันความเสี่ยงทางการค้า อาทิ การเลือกใช้เทอมการชำระเงินที่รัดกุม การวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้า และการให้บริการประกันการส่งออกและประกันความเสี่ยงการลงทุน โดยจัดให้มีสิทธิพิเศษลดค่าเบี้ยประกันการส่งออกให้แก่ผู้ส่งออกไปแอฟริกา พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้าฟรี 2 รายแรก และลด 50% สำหรับรายที่ 3-5

"EXIM BANK เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการเพิ่มเติมในส่วนที่ธนาคารพาณิชย์ยังให้บริการไม่เพียงพอ หรือที่ผู้ประกอบการไทยต้องการการสนับสนุนมากกว่าที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพและพร้อมจะบุกตลาดใหม่หรือขยายการลงทุน นอกเหนือจากการให้บริการทางการเงินในรูปแบบต่างๆ EXIM BANK ยังทำหน้าที่เป็นองค์กรรับประกันวิเคราะห์ข้อมูลและคุ้มครองความเสี่ยงให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจอย่างประสบความสำเร็จในทุกตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาส โดยไม่ต้องกังวลกับความเสี่ยงของคู่ค้าหรือประเทศคู่ค้า" นายพิศิษฐ์กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายเลขานุการและสื่อสารองค์กร

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111 ต่อ 1141, 1144

Latest Press Release

สคร. เชิญร่วมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช (CCB3)

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFFIF) ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ...

ภาพข่าว: FTE โชว์ผลประกอบการครึ่งปีแรก 61 ตั้งเป้ารักษาอัตรากำไรสุทธิ 10-13%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน นายมนต์นฤทธิ์ ธาราพงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนายปฤณ บุรีคำ ผู้จัดการแผนกขายระบบดับเพลิง บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน...

ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย)ที่ #AAA(tha)

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ระดับ 'AAA (tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA (tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha))...

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บมจ. การบินกรุงเทพ บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส บมจ. ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ บมจ. เออาร์ไอพี และ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ร่วมรับโล่และใบประกาศเกียรติคุณในงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2561 จัดโดย...

ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 เสาร์ที่ 29 ก.ย. นี้

บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ชวนผู้ลงทุน ฟิตการออม เพิ่มพลังการลงทุน ครบจบในวันเดียวกับ Settrade Streaming Day 2018 พบกับฟีเจอร์ใหม่แนะนำแผนลงทุนกองทุนรวมอัตโนมัติโดยโบรกเกอร์ หรือจะอยากเทรดหุ้น อยากรู้จัก TFEX หรืออยากออม ไม่รู้จะเริ่มยังไง...

Related Topics