ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 20, 2018 14:29
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ("หุ้นกู้") ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1:
  • อายุ 5.5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 2:
  • อายุ 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเริ่มประกอบธุรกิจใน วันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดยมูดีส์ BBB+ โดยสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ BBB+ โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร

---------------------------------------------------

"ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ"


Latest Press Release

TMB ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ธนาคารแห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัว บัญชี Multi-Currency Account เพื่อลูกค้าธุรกิจส่งออก รองรับ 6 สกุลเงินในบัญชีเดียว

ทีเอ็มบี ผู้นำการให้บริการทางการเงินด้วยการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เปลี่ยน เพื่อให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้น… Make THE Difference และเพื่อให้ลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบี "ได้มากกว่า" โดยล่าสุด...

ฟิทช์ประกาศให้อันดับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่ #BBB+

ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5 ปี ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ EXIM (BBB+/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB+'...

ส.อ.ท. จับมือ เอ็กซิมแบงก์ ร่วมส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่เวทีการค้าโลก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายเกรียงไกร เธียร-นุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และนางวรรธนา มงคลศรี...

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ALL ลั่นไม่ขายหุ้น เชื่อธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่อง

ALL ยันกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 73.21% ไม่ขายหุ้นแน่นอน เชื่อธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่อง "ธนากร ธนวริทธิ์" ลั่นมีความตั้งใจทำงาน หวังเป็นหุ้นที่เติบโตแบบ Growth Stock มั่นใจ 3 ปี ผลงานเติบโต 100% ต่อปี หลังตุน Backlog ในมือมูลค่ารวม 7,200...

CHO มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ เดินหน้าตุนแบ็คล็อกหนา 2.97 พันลบ.

CHO มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ เนื่องจากในไตรมาส 2/62 ยังคงรับรู้รายได้ส่งมอบรถเมล์ NGVครบ 489 คัน ผนวกกับมีรายได้จากค่าซ่อมบำรุงรถเมล์ NGV รุ่นใหม่ เข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว 10 ปี ช่วยหนุนรายได้เติบโตสม่ำเสมอ เสริมสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น...

Related Topics