ธนาคารกรุงเทพออกและเสนอขายหุ้นกู้ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday September 20, 2018 14:29
กรุงเทพฯ--20 ก.ย.--ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") (ผ่านสาขาฮ่องกงของธนาคาร) ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จำนวน 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ("หุ้นกู้") ภายใต้โครงการ US$3,000,000,000 Global Medium Term Note Program ของธนาคาร ให้แก่ผู้ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศทั้งจำนวน โดยแบ่งหุ้นกู้ เป็น 2 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1:
  • อายุ 5.5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.050% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 มีนาคม 2567
หุ้นกู้ชุดที่ 2:
  • อายุ 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 4.450% ต่อปี
  • มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
  • วันออกหุ้นกู้ 19 กันยายน 2561
  • วันครบกำหนดไถ่ถอน 19 กันยายน 2571

ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดดังกล่าวข้างต้น มีกำหนดการชำระดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง และไถ่ถอนในราคาเท่ากับมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ของหุ้นกู้เพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) โดยมี Morgan Stanley & Co. International plc และ Citigroup Global Markets Inc. เป็นผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวน

อนึ่ง ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีแล้ว ในวันที่ 19 กันยายน 2561 โดยการเสนอขายหุ้นกู้ของธนาคารในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาวในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่มีต้นทุนทางการเงินคงที่

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากขนาดสินทรัพย์ และเป็นธนาคารที่มีเครือข่ายสาขาต่างประเทศกว้างขวางที่สุดในบรรดาธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารเริ่มประกอบธุรกิจใน วันที่ 1 ธันวาคม 2487 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2518 ธนาคารได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Baa1 โดยมูดีส์ BBB+ โดยสแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ BBB+ โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในครั้งนี้ มูดีส์ สแตนดาร์ดแอนด์พัวร์ และ ฟิทช์ เรทติ้งส์ ให้อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามลำดับ ซึ่งเป็นระดับเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร

---------------------------------------------------

"ข้อความในเอกสารนี้ ไม่เป็นการเสนอซื้อหรือขาย หรือชักชวนให้มีการเสนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หุ้นกู้ของธนาคารดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนภายใต้กฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา และไม่อาจเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะมีการจดทะเบียน หรือเข้าข้อยกเว้นว่าไม่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย Securities Act ปี ค.ศ. 1933 และที่แก้ไขเพิ่มเติมของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีความประสงค์จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหุ้นกู้นี้แก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่เป็นการชี้ชวนหรือถูกจัดทำขึ้นเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ในประเทศไทย หรือในประเทศใดๆ ที่การเสนอขายดังกล่าวจะเป็นการผิดกฎหมายของประเทศนั้นๆ"


Latest Press Release

TMB ปล่อยไลน์สติกเกอร์ต้อนรับปีหมู 2019 ดาวน์โหลดไปใช้กันเลย ฟรี!

TMB PIGGY GANG กลับมาเพื่อต้อนรับปีหมู 2019 ที่จะถึงนี้ กับชุด "MORE Friends, MORE Fun" Return! (พิกกี้แก๊ง ชุด เพื่อนกันมันส์กว่าเดิม รีเทิร์น) โดยจับคู่กับนักออกแบบสติกเกอร์ LINE กระต่ายจอมกวน Moose the Rabbit และ Baby Carrot ที่มาพร้อมความสนุกเช่นเคย...

Training The Street แต่งตั้ง Ankur Mittal เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง

Training The Street (www.TrainingTheStreet.com) ผู้นำในการให้บริการจัดอบรมแก่บริษัทในวอลล์สตรีทและโรงเรียนธุรกิจระดับแนวหน้า ประกาศแต่งตั้ง Ankur Mittal เป็นหัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง นับตั้งแต่เข้ามาร่วมงานกับ TTS ในปี 2009 คุณ Mittal...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดงานแถลงข่าว ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปลุกกระแสคนไทยสร้างเครดิต เพิ่มอำนาจกำหนดดอกเบี้ยเองได้ด้วยเครดิตการเงินที่ดี

กรุงเทพฯ--11 ธ.ค.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปลุกกระแสคนไทยสร้างเครดิต เพิ่มอำนาจกำหนดดอกเบี้ยเองได้ด้วยเครดิตการเงินที่ดี" พร้อมส่งโปรโมชั่นแรงปลายปี สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 2.89%...

ภาพข่าว: กสิกรไทย เปิดตัว QR KBank แอปฯ กระเป๋าเงินออนไลน์แรกของธนาคารไทยในต่างประเทศ

ท่านสุลิสัก ทำนุวง (กลาง) ว่าการหัวหน้ากรมคุ้มครองระบบชำระสะสาง ธนาคารแห่ง สปป.ลาว ร่วมกับ นายพัฒนพงศ์ ตัณฑ์สมบุญ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนายวิสิด แสงดาลา (ซ้าย) ผู้อำนวยการบริษัท เหลียงเฮงการค้า บริการจัดสรรตลาด จำกัด เปิดตัว "QR...

ภาพข่าว: BM พบนักลงทุน ประจำไตรมาส 3/2561

นายธีรวัต อมรธาตรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ นางสาวละอองดาว งามการะ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ร่วมนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day)...

Related Topics