บลจ.วรรณ ประกาศจ่ายปันผล 2 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday November 13, 2018 11:52
กรุงเทพฯ--13 พ.ย.--บลจ.วรรณ

บลจ.วรรณ โชว์ปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์ 2 กองทุน อัตราเฉลี่ยผลตอบแทนยังอยู่ในเกณฑ์น่าสนใจระดับ 5-6% ระยะสั้นแนะลงทุนเป็นทางเลือกในภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวน

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด(บลจ.วรรณ) เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมาอัตราเงินปันผลของกองทุนประเภท REIT ปรับตัวขึ้นมากถึง 8.6% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของ SET index ปรับตัวลดลง -4.8% ซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่ช่วยผลักดันให้กองทุนกลุ่มนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีมาจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property fund) เป็นกอง REIT และสามารถขยายขนาดกองได้มากขึ้นหลังจากแปลงสภาพ

" ในระยะสั้น บริษัทมองว่ากลุ่ม REIT ยังคงให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ในระดับที่ดีแม้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นและกดดันให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างกลุ่มนี้และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีแคบลงก็ตาม แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลกลุ่ม REIT ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 อยู่ที่ 5.67% และอัตราผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี อยู่ที่ 2.84% บ่งชี้ได้ว่ากลุ่ม REIT ยังคงน่าสนใจในเชิงอัตราผลตอบแทน โดยเฉพาะกองทุนที่มี Dividend growth และมีโอกาสในการปรับขึ้นค่าเช่าจากการดำเนินธุรกิจได้ อีกทั้ง จากสภาวะตลาดหุ้น ณ ปัจจุบันที่ค่อนข้างผันผวน บริษัทมองว่าการกระจายการลงทุนในกอง REIT อาจช่วยลดความผันผวนจากผลตอบแทนในระยะสั้นได้" นายพจน์กล่าว

ในส่วนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของบลจ.วรรณ คณะกรรมการจัดการลงทุนได้มีมติพิจารณาจ่ายปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 จำนวน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ย 6.45% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1(TIF1) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.136 บาท โดยมีอัตราจ่ายปันผลเฉลี่ย 6.13% ต่อปี เมื่อเทียบกับภาคตลาดอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 2 กองทุนได้กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยเพื่อรับเงินปันผลวันที่ 22 พ.ย. 61 และจะมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ธ.ค. 61


Latest Press Release

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) เริ่มซื้อขาย 16 ธ.ค. นี้

บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 16 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 52,762.50 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า "BAM" นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ...

นกแอร์ บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 888.15 ล้านหุ้น เตรียมขาย RO อัตราส่วน 3.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคา 2.50 บาท

นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เปิดเผยว่า บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เป็น 4,197.17 ล้านบาท...

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ล.ต. ขอเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เรียกร้องการลงทุนอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ "ESG" เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต สภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและสังคมแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์...

สตาร์เฟล็กซ์ หรือ SFLEX หุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น กระแสดี พร้อมเทรด SET 19 ธ.ค. นี้

บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ปิดจองหุ้นกระแสตอบรับดีเยี่ยม "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" กรรมการผู้อำนวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำการจัดจำหน่าย มั่นใจธุรกิจ SFLEX อนาคตรุ่ง...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2562 พบการกระทำผิด จำนวน 757 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 11.59 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต นายวิวัฒน์ เขาสกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า...

Related Topics