ฟิทช์: การเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาท ทำให้ความสามารถในการรองรับหนี้สินเพิ่มเติมโดยไม่กระทบอันดับเครดิตของ DTAC ลดลง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday January 11, 2019 17:23
กรุงเทพฯ--11 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์

ฟิทช์กล่าวว่า การประกาศของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC (อันดับเครดิตที่ BBB/AA(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับที่ 3 ของประเทศไทย ว่าคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาระงับข้อพิพาทกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ กสท. จะช่วยลดทอนความไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาสัมปทานซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตามการชำระค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทดังกล่าวจำนวน 9.5 พันล้านบาทจะทำให้ความสามารถในการรองรับหนี้สินเพิ่มเติมโดยไม่กระทบอันดับเครดิตของ DTAC (Rating Headroom) ลดลง

DTAC น่าจะสามารถบริหารจัดการแหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการชำระค่าตอบแทนดังกล่าวได้ไม่ยากนัก เนื่องจาก DTAC มีเงินสดจำนวน 2.6 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นเดือนกันยายน 2561 อย่างไรก็ตามหากบริษัทดำเนินการชำระเงินดังกล่าว จะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO-adjusted net leverage) ที่ฟิทช์ประมาณการไว้สำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 2.4 เท่า จาก 2.1 เท่า ซึ่งใกล้เคียงกับระดับ 2.5 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่ฟิทช์อาจพิจารณาลดอันดับเครดิตหากอัตราส่วนหนี้สินของบริษัทสูงกว่าระดับดังกล่าว ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน ที่ 1.7 เท่า

ฟิทช์คาดว่าสถานะทางการตลาดของ DTAC จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2562 หลังจากที่บริษัทชนะการประมูลคลื่นความถี่ 1.8 GHz และ 900 MHz โดยก่อนหน้านี้บริษัทมีความเสียเปรียบในด้านคลื่นความถี่ที่ถือครองอยู่ และคุณภาพของเครือข่ายเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และเป็นข้อจำกัดสำหรับความสามารถในการแข่งขันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามการปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายและการปรับปรุงภาพลักษณ์ของบริษัท น่าจะใช้เวลาหลายไตรมาส และการปรับตัวดีขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) น่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทสามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับต่ำกว่า 2.5 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบันได้

สัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสัญญาระงับข้อพิพาทดังกล่าวมิได้รวมถึงข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต และข้อพิพาทเรื่องส่วนแบ่งรายได้ที่เกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงต่อโครงข่าย

ฟิทช์คาดว่า DTAC น่าจะได้รับประโยชน์จากการที่อุตสาหรรมโทรคมนาคมไทย ได้เปลี่ยนผ่านไปเป็นระบบใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2555 จากระบบสัญญาสัมปทานเดิมซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ประกอบการเอกชนและบริษัทโทรคมนาคมของรัฐ โดยระบบใบอนุญาตมีความโปร่งใสมากกว่า และทำให้ให้มีการแข่งขั้นอย่างเท่าเทียมและธรรมระหว่างผู้ประกอบการซึ่งรวมถึง DTAC มากขึ้น


Latest Press Release

ETC ขายไอพีโอ ไตรมาส 3

โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม ETC พร้อมขายไอพีโอ เข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรงจ่ายไฟเต็มปี บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์จำกัด (มหาชน) (ETC) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบครบวงจร...

ภาพข่าว: iiG โรดโชว์ห้องค้าโนมูระ

นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) หรือ iiG (คนที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นายวิศรุต อังศุภากร ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) (คนซ้ายสุด) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน...

ACE รุกเดินหน้า เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงรวด 27 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตไฟฟ้าเป็น 239 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ทันที มั่นใจหนุนผลงานปี 63 โตต่อเนื่อง

ACE รุกเดินหน้า เทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โรงรวด 27 เมกะวัตต์ ขยายพอร์ตไฟฟ้าเป็น 239 เมกะวัตต์ รับรู้รายได้ทันที มั่นใจหนุนผลงานปี 63 โตต่อเนื่องเงินสดเต็มกระเป๋า เร่งศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟแล้ว อีกหลายโครงการ “ACE” บมจ. แอ๊บโซลูท...

บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบความสุขด้วยเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าคนสำคัญ

บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มอบความสุขด้วยเครดิตเงินคืนให้ลูกค้าคนสำคัญ เมื่อชำระเบี้ยประกันฯด้วยบัตรเครดิต KTC บัตรเครดิต KTC ร่วมกับ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต และ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย...

ก.ล.ต. แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนใน high yield bond กรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

คณะกรรมการ ก.ต.ท. เห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond) เพื่อช่วยเหลือบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ...

Related Topics