ปี 62 คาดราคายางพาราจะ ทรงตัว ชี้มีความเสี่ยงกดดันราคาให้ลดลงได้อีก

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday January 29, 2019 17:36
กรุงเทพฯ--29 ม.ค.--ทีเอ็มบี

TMB Analytics ชี้แนวโน้มราคายางพาราเฉลี่ยปี 62 จะ "ทรงตัว" โดยได้รับปัจจัยหนุนจากสต๊อกยางพาราตลาดจีนที่ลดลงและราคาน้ำมันที่ทรงตัว แต่มีปัจจัยกดดันราคาที่ต้องจับตามองได้แก่ ความต้องการยางล้อรถของจีนที่ลดลงและผลผลิตยางพาราส่วนเกินในตลาดโลก แนะผู้ประกอบการเพิ่มมูลค่าสินค้ายางพารา

ยางพารานับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ในปี 2561 สร้างรายได้จากการส่งออกให้แก่ประเทศราว 5 แสนล้านบาท แบ่งเป็นส่งออกยางพาราขั้นต้น (ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยางข้น) 1.47 แสนล้านบาท และส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง 3.53 แสนล้านบาท และสามารถสร้างรายได้ให้ชาวสวนยางถึง 2.02 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตามจากข้อมูลราคาและผลผลิตยางที่ผ่านมา พบว่ารายได้ชาวสวนยางและผู้ส่งออกยางค่อนข้างจะผันผวนไปตามทิศทางราคามากกว่าผลผลิต กล่าวคือ ในปีที่ราคายางพาราตกต่ำ รายได้ชาวสวนยางและผู้ส่งออกยางก็จะตกลงไปด้วย โดยจะเห็นได้จากปี 2561 ที่ผ่านมา ราคายางพาราแผ่นดิบรมควัน ชั้น 3 เฉลี่ยอยู่ที่ 41.5 บาท/ก.ก. (ลดลง -27.9%yoy) ผลคือ รายได้ชาวสวนยางและผู้ส่งออกยางขั้นต้นลดลงจากปีก่อนหน้า 1.22 แสนล้านบาท (รายได้ชาวสวนยางพาราและการส่งออกยางพาราขั้นต้นลดลง 6.5 หมื่นล้านบาท (-28.0%yoy) และ 5.7 หมื่นล้านบาท (-24.4%yoy) ตามลำดับ) สวนทางกับรายได้ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางที่แปรรูปเป็นสินค้าขั้นปลาย (เช่น ยางล้อพาหนะ ถุงมือยาง หลอดและท่อยาง และผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ทางเภสัชกรรม) กลับมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 6.6 พันล้านบาท (+1.9%yoy) เนื่องจากราคาขายสินค้าขั้นปลายไม่ได้ปรับตามต้นทุนราคายางพารา

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินว่าในปี 2562 ราคายางพาราดิบรมควัน ชั้น 3 มีทิศทาง "ทรงตัว" โดยระดับราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40 บาท/ก.ก. โดยให้น้ำหนักปัจจัยที่ช่วยพยุงในปีนี้ คือ หนึ่ง...ปริมาณสต๊อกยางพาราชิงเต่าของจีนลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ 1.1 แสนตันในเดือนธันวาคม 2561 (ลดลง -52.5%yoy) ซึ่งเกิดจากภาวะดีมานด์ผลิตยางล้อที่ลดลงของจีน ตามเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวและข้อกังวลสงครามการค้าที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจีนนำเข้ายางไปเก็บเป็นสต๊อกลดลง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลในอดีตหากระดับสต๊อกยางชิงเต่าที่ลดต่ำกว่า 1 แสนตัน ผู้นำเข้าจีนจะเริ่มสะสมสต๊อกเพิ่มขึ้น ทำให้ราคาปรับตัวดีขึ้น สอง...ราคาน้ำดิบเบรนท์เฉลี่ยคาดมีทิศทางทรงตัวอยู่ในกรอบ 65-70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ยางสังเคราะห์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมัน และเป็นสินค้าทดแทนยางพารา การที่ราคายางสังเคราะห์มีทิศทางทรงตัวตามราคาน้ำมัน จะทำให้ราคายางพาราทรงตัวด้วยเช่นกัน เรามองว่าทั้งสองปัจจัยนี้ จะช่วยพยุงราคายางพาราให้ "ทรงตัว" ได้ในปีนี้

แม้ว่าทิศทางยางพาราในปี 2562 จะทรงตัว แต่ก็มีปัจจัยกดดันราคาให้ผันผวนและอาจลดลงได้อีก จำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ดีมานด์ยางล้อจีนอาจจะชะลอตัวลงจากยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ลดลง แม้ว่าสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (China Association of Automobile Manufacturers (CAAM)) จะประมาณการว่ายอดขายในปี 2562 จะเท่ากับปีที่แล้วที่ 28.0 ล้านคัน จากปีก่อนหน้าที่หดตัว -3.1%yoy แต่ภาพรวมเศรษฐกิจจีนที่ยังเผชิญกับความไม่แน่นสูงทั้งการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัวและสงครามการค้า อาจทำให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงได้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยผลผลิตยางพาราส่วนเกินของโลก โดยสถาบันวิจัยยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group (IRSG)) คาดว่าในปี 2562 การบริโภคยางพาราจะเพิ่มขึ้น 2.5% ไปอยู่ที่ 14.2 ล้านตัน ในขณะที่สมาคมประเทศผู้ผลิตยางพารา (The Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)) คาดว่าผลผลิตยางพาราจะขยายตัว 5.8% ไปอยู่ที่ 14.7 ล้านตัน ดังนั้นหากการบริโภคของโลกเพิ่มขึ้นต่ำกว่าผลผลิต จึงเป็นตัวชี้สำคัญที่ทำให้ราคายางพาราลดลงได้

ศูนย์วิเคราะห์ฯ มองว่าแม้น้ำหนักทิศทางราคายางพาราจะ "ทรงตัว" ในปีนี้ แต่ยังมีความเสี่ยงกดดันราคาให้ผันผวนและลดลงได้อีก จึงแนะผู้ประกอบการปรับตัวเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ยางให้เป็นสินค้าขั้นปลายมากขึ้น เนื่องจากราคาขายไม่ผันผวนตามราคาวัตถุดิบยางพารา เห็นได้จากยอดส่งออกผลิตภัณฑ์ยางในปีที่แล้วที่แม้ราคาวัถุดิบยางพาราจะตกลงค่อนข้างมาก แต่ยอดส่งออกกลับไม่ลดลง ในขณะที่ภาครัฐต้องเร่งสนับสนุนให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น (ปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศมีสัดส่วนเพียง 12%ของผลผลิต) ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ผลิตขั้นปลายมากขึ้น เช่น ผู้ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา ผู้ผลิตถุงมือยาง ผู้ผลิตแผ่นยางปูพื้น ฯลฯ ให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบก่อสร้างทำถนน และ/หรือ สนามกีฬา กำหนดให้ต้องมีส่วนผสมของยางพาราเพื่อให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศ และเพื่อควบคุมปริมาณยางพาราล้นตลาดอย่างยั่งยืน ในด้านอุปทาน ภาครัฐต้องมีดูแลติดตาม ตั้งแต่การจูงใจให้ชาวสวนลดพื้นที่เพาะปลูกยางพาราลงโดยเฉพาะพื้นที่ต้นยางที่ให้ผลผลิตต่อไร่ต่ำ และสนับสนุนให้ชาวสวนยางไปปลูกพืชเศรษฐกิจแซมต้นยางมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรายได้เสริม เช่น โกโก้ กาแฟ ฯลฯ ยกระดับการจัดการด้านผลผลิตที่ช่วยวางแผนด้านอุปทานของประเทศ เช่น การนำเทคโนโลยีดาวเทียมประเมินเนื้อที่และผลผลิตของไทยและประเทศอื่นๆ เหล่านี้เพื่อช่วยให้บริหารจัดการในระยะยาวเพื่อดูแล "ราคายาง" ให้ดีขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น


Latest Press Release

กสิกรไทยเปิดบริการ KBank ATM Drive Thru แห่งแรก ในปั๊ม ปตท.

กสิกรไทยเปิดให้บริการ KBank ATM Drive Thru แห่งแรกที่สถานีบริการน้ำมัน PTT Station บรมราชชนนี ขาเข้า ตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ที่เร่งรีบ ถอน โอน จ่าย ไม่ต้องลงจากรถ ปลอดภัย กดได้ 24 ชม. ตอกย้ำยุทธศาสตร์การเป็น Life Style Banking...

ยอดแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. วันแรก 8,346 หน่วย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยวันแรกของการเปิดแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ณ ที่ทำการสาขาทุกแห่งของธนาคาร พบว่าจนถึงเวลา 17.00 น. มีผู้ที่ต้องการผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูง...

ส่งออกหักทองคำเดือน มิ.ย. หดตัว -8.7%YOY อีไอซีคงมุมมองส่งออกทั้งปีหดตัว -1.6%

มูลค่าการส่งออกไทยเดือน มิ.ย. 2019 โดยรวมหดตัวที่ -2.1%YOY แต่หากหักทองคำ การส่งออกหดตัวถึง -8.7%YOY (จากการส่งออกทองคำเดือน มิ.ย. ขยายตัวในระดับสูงถึง 317.4%YOY) โดยหากไม่รวมการส่งกลับอาวุธไปยังสหรัฐฯ ในเดือน ก.พ....

ทีเอ็มบีโชว์ฟอร์มสาขาต้นแบบ ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ (TMB Experience) รุกช่องทาง Omni Channel ต่อเนื่อง ยอดเปิดบัญชีออลล์ฟรี เพิ่มขึ้นกว่า 200%

ทีเอ็มบีโชว์ฟอร์มสาขาต้นแบบ ทีเอ็มบี เอ็กซ์พีเรียนซ์ (TMB Experience) รุกช่องทาง Omni Channel ต่อเนื่อง ยอดเปิดบัญชีออลล์ฟรี เพิ่มขึ้นกว่า 200% ทีเอ็มบีมาถูกทาง เผย Omni Channel ประสบความสำเร็จอย่างงามใน 5 เดือน ด้วยจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ทีเอ็มบี...

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.70-31.00 จับตาประชุมอีซีบี ทิศทางดอกเบี้ยโลก

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาท ในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-31.00 ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 30.78 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ภายหลังฟิทช์...

Related Topics