J กำหนดราคาเพิ่มทุน RO 1.06 บ./หุ้น ควบออก J-W1 รับแผนพัฒนาโครงการ The Jas Amata Nakorn

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Thursday April 18, 2019 15:50
กรุงเทพฯ--18 เม.ย.--IR PLUS

เจเอเอส แอสเซ็ท หรือ J ผู้พัฒนาโครงการศูนย์การค้า ภายใต้ชื่อ "The Jas" ประกาศแผนเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO จำนวน 400,705,844 หุ้น ในราคา 1.06 บ./หุ้น อัตราส่วนการจองซื้อ 1.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ เปิดจองซื้อ 27-31 พ.ค.62 ควบคู่กับการออก J-W1 เงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และลงทุนขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการศูนย์การค้า The Jas Amata Nakorn แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางภาคตะวันออก คาดแล้วเสร็จต้นปี 63

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J

ผู้ประกอบธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ สะท้อนความเชื่อมั่นตามแผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ และการเติบโตในอนาคต

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 400,705,844 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคา 1.06 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนการจองซื้อ 1.2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะเสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (J-W1) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่จัดสรร) ประมาณ 424.75 ล้านบาท กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประสงค์ที่จะจองซื้อ โดยจะเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ซึ่งจะไม่ได้รับสิทธิในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ J-W1

สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (J-W1 ) จำนวนไม่เกิน 200,352,922 หน่วย จะจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราใช้สิทธิที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิที่ 2 บาท คาดจะสามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายในดือนมิถุนายน 2562 โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยทางการที่เกี่ยวข้อง และมีอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ พร้อมทั้ง กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกของ J-W1 วันที่ 30 กันยายน 2562 โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ประมาณ 400 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

การเพิ่มทุนครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อการเติบโต และเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ เงินทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและออก J-W1 จะนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม รวมถึง ใช้สำหรับการลงทุนขยายธุรกิจการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างพัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ The Jas Amata Nakorn มูลค่าโครงการกว่า 411.530 ล้านบาท แบ่งเป็นสิทธิการเช่าช่วงที่ดินระยะเวลา 25 ปี มูลค่า 211.53 ล้านบาท การก่อสร้างและออกแบบโครงการมูลค่า 200 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จภายในต้นปี 2563

โดยบริษัทฯ มั่นใจว่า The Jas Amata Nakorn เป็นโครงการที่มีศักยภาพการเติบโตสูง หวังเจาะกลุ่มลูกค้าย่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชน มีประชากรหนาแน่น รวมทั้ง อยู่ในแหล่งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC ZONE) มีกลุ่มผู้มีกำลังซื้อ และคาดว่าจะได้รับการตอบรับ จากก่อนหน้านี้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าชุมชนมาแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ The Jas Wanghin , The Jas Ramintra และ Jas Urban Srinakarin


Latest Press Release

บัตรเครดิตกรุงศรี ร่วมกับ เอ็ม ไดนิ่ง จัดงาน กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ไนท์ ดินเนอร์ ชวนสมาชิกบัตรดื่มด่ำกับดินเนอร์มื้อพิเศษ พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากนักร้องดัง

เดินหน้ามอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญอย่างต่อเนื่อง บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด นำโดย ชีวิน ปราชญานุพร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การตลาด ร่วมกับ มนาเทศ อันนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และดิ...

บลจ.ยูโอบี เปิดกองทุน United Harmony Fund Series ตอบโจทย์นักลงทุนมือใหม่ เน้นจัดพอร์ตลงทุน 3 แบบให้เหมาะสมกับการรับความเสี่ยง

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ UOBAM เปิดตัวกองทุน 'United Harmony Fund Series' เสนอขายหน่วยลงทุน ครั้งแรกในวันที่ 20 - 26 กันยายน 2562 ผ่านช่องทางธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) แบ่งการลงทุนเป็น 3 กองทุน ได้แก่ 'UJAZZ – UPOP – UROCK'...

ภาพข่าว: TMB Smart Payroll บริการใหม่ตอบโจทย์เอสเอ็มอี กับการจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ทุกธนาคาร สะดวก รวดเร็ด ประหยัดได้มากกว่า

ทีเอ็มบี โดย นางกนกพร จูฑา (กลาง) หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ เปิดตัวบริการใหม่ TMB Smart Payroll ที่ตอบโจทย์เอสเอ็มอีขนาดเล็ก...

ส่งออกไทย 8 เดือนแรกของปี 62 หดตัว 2.2%...แต่การเกินดุลการค้ายังสูง เป็นแรงกดดันการแข็งค่าเงินบาท

- ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้า ตลอดจนค่าเงินบาทที่แข็งค่ายังเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 ให้หดตัวที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี มูลค่าส่งออกไทยเดือนสิงหาคม 2562 กลับมาหดตัวที่ร้อยละ 4.0 ต่อปี...

ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 ของธนาคารกสิกรไทยที่ #BBB(EXP)

ฟิทช์ เรทติ้งส์ คาดว่าจะให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซล 3 สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/ 'bbb+') ที่ 'BBB(EXP)'...

Related Topics