ก.ล.ต. ประสานกระทรวงพาณิชย์ และสภาวิชาชีพบัญชีฯ หารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday June 18, 2019 17:05
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--ก.ล.ต.

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ได้มีการประชุมหารือความร่วมมือในการยกระดับการกำกับดูแลคุณภาพการสอบบัญชีทั้งระบบ โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เป็นประธาน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นายกสภาวิชาชีพบัญชีฯ และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าร่วม ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า "ด้วย ก.ล.ต. มีนโยบายยกระดับความคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุน ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ถือว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่ง ก.ล.ต. ได้เสนอที่จะว่าจ้างผู้วิจัยมาทำการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีในต่างประเทศ เพื่อนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535) ให้สามารถกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยทุกหน่วยงานยินดีสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว ในการนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้แจ้งว่า อยู่ระหว่างพิจารณาเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ในขณะที่ ก.ล.ต. จะพิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 2535 ไปพร้อมกัน ซึ่งจะมีส่วนในการตอบโจทย์การยกระดับดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทยในอนาคต โดย ก.ล.ต. จะประสานงานกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ ในการสนับสนุนด้านต่าง ๆ แก่ผู้สอบบัญชี เช่น การจัดอบรม การสนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ เป็นต้น เพื่อยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีในภาพรวมต่อไป"


Latest Press Release

ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์เทอมฟันด์ (term fund) ปกป้องความเสี่ยงผู้ลงทุน และไม่สับสนกับเงินฝาก

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการหรือ เทอมฟันด์ เพื่อให้กองทุนดังกล่าวมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการประกอบการตัดสินใจลงทุน...

รายได้จากธุรกิจหลักที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ยังคงเป็นข้อจำกัดการเติบโตของผลประกอบการไตรมาสที่ 2/62 ของระบบธ.พ.ไทย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ภาพรวมกำไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในไทย จะอยู่ที่ประมาณ 5.1-5.2 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 2/2562 ลดลงจากกำไรสุทธิที่ 5.259 หมื่นล้านบาทในไตรมาส 1/2562 โดยกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาส 2/2562 อาจมีกรอบการฟื้นตัวที่จำกัด...

วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นการลงทุนประจำสัปดาห์ วันที่ 15 -19 กรกฎาคม 2562

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (8 – 12 ก.ค.) ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดผสมผสาน โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับเพิ่มขึ้น หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือน ก.ค. ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ เนื่องจาก...

กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.70-31.10 จับตามาตรการป้องปรามเก็งกำไรค่าเงินของธปท.

ในสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 30.70-31.10 ต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 30.88 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเงินบาทแตะระดับอ่อนค่าที่สุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท...

Better Group ขับเคลื่อนความรู้ จัดเสวนา Circular Economy

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงานเสวนาให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดระยองภายใต้ หัวข้อ "Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน" ณ โรงแรม Classic Kameo จังหวัด ระยอง...

Related Topics