STARK STARK แผลงฤทธ์ ซื้อธุรกิจ Logistic ชั้นนำ อดิสรสงขลา P/E สุดต่ำ เพียง 3.8 เท่า พร้อมเปิดกระเป๋าเก็บเงินสดที่ติดมาด้วยกว่า 1,000 ลบ.

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday October 8, 2019 09:44
กรุงเทพฯ--8 ต.ค.--บางกอก ออทัม

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "STARK") รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท พินวีล 2 จำกัด ("พินวีล 2") จากผู้ถือหุ้นเดิม 3 ราย คือ บริษัท ทีมเอ โฮลดิ้ง จำกัด นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และนางสาวณัฐดุลภรณ์ กิติกรพาณิชย์ ในราคารวมทั้งสิ้น 1,550,000,000 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญจำนวน 109,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท ในบริษัท อดิสรสงขลา จำกัด ("อดิสร") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยพินวีล 2 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของอดิสร

บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด หรือ "อดิสร" ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล เช่นการเป็นตัวกลางในการจัดหาแรงงานเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานของลูกค้าเอง (Recruiting services) การจัดหาแรงงานของอดิสรเพื่อให้บริการกับลูกค้า (Manpower services), ให้บริการให้เช่าสินทรัพย์ ได้แก่ คลังสินค้าและอุปกรณ์และเครื่องจักร, ให้บริการรับจ้างขนส่ง และให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจปิโตรเลียม เช่น การให้บริการทำความสะอาดเรือและถังน้ำมันบนเรื่อ (Vessel cleaning) การก่อสร้างชิ้นงานและการติดตั้งชิ้นงาน (Offshore construction services) และการซ่อมบำรุง (Fabrication and maintenance services) เป็นต้น โดยอดิสรเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2523 ที่จังหวัดสงขลา ผู้บริหารและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญชำนาญในธุรกิจที่ทำอยู่ และด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานนี้ทำให้สามารถมองภาพการดำเนินธุรกิจได้อย่างชัดเจน ปัจจัยใดที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทำงานก็ทำการแก้ไขป้องกัน จนทำให้บริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า อย่างเช่นในธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล กว่า 30 ปีที่อดิสรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม (Oil and gas) โดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องทำงานบนแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยปัจจุบัน อดิสรให้บริการแรงงานฝีมือมากกว่า 750 คนต่อลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

ทั้งนี้อดิสรมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2559 มีกำไรสุทธิ 89.2 ล้านบาท ปี 2560 มีกำไรสุทธิ 103.7 ล้านบาท และปี 2561 มีกำไรสุทธิ 129.5 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเล็งเห็นว่าการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดในครั้งนี้สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้น เนื่องจากการเป็นการช่วยขยายธุรกิจของบริษัทไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเพิ่มรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเพิ่มกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว

อีกทั้งการเข้าทำรายการในครั้งนี้จะเสมือนมีเงินสด จากการคืนหนี้ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท อดิสรสงขลา จำกัด จำนวนประมาณ 1,059 ล้านบาท ซึ่งมีกำหนดคืนหนี้ดังกล่าวทั้งหมดภายในไตรมาส 2 ปี 2563 และเมื่อนำเงินสดดังกล่าวมาหักกับมูลค่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ที่ 1,550 ล้านบาท จะเสมือนว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้เท่ากับประมาณ 491 ล้านบาท หรือเสมือนว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวที่ P/E เท่ากับ 3.8 เท่า โดยบริษัทคาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด จะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562


Latest Press Release

กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ไว้วางใจจองซื้อ 'BM70SSF’ เกินความคาดหมาย พร้อมแนะนำโอกาสดีๆ ให้จองซื้อ IPO ช่วง 2 วันสุดท้าย 1-2 มิ.ย. นี้

กองทุนบัวหลวงขอขอบคุณผู้ลงทุนที่มอบความไว้วางใจ ทั้งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายธนาคารกรุงเทพ และผู้สนับสนุนด้านช่องทางจำหน่ายทุกแห่ง ส่งผลให้ยอดจองซื้อ IPO 'กองทุนผสมบัวหลวง 70/30 เพื่อการออม’ หรือ 'BM70SSF’ ช่วงครึ่งทางเกือบ 200...

SCGP ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ประเมินสถานการณ์ เตรียมพร้อมเสนอขายหุ้น IPO ก่อนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยคาดว่าภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น...

K PLUS ออกฟีเจอร์บริหารจัดการสินเชื่อกสิกรไทยผ่าน K PLUS จบไว ไม่ต้องไปสาขา

ธนาคารกสิกรไทย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าสินเชื่อกสิกรไทย สามารถบริหารจัดการและทำธุรกรรมต่าง ๆ ด้านสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS ได้โดยไม่ต้องไปที่สาขา ให้บริการครอบคลุมทั้งสินเชื่อบุคคล เช่น สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan และบัตรเงินด่วน Xpress Cash...

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้สาวก UNIQLO ช้อปออน์ไลน์ได้แบบสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้สาวก UNIQLO ช้อปออน์ไลน์ได้แบบสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต ให้ลูกค้าได้ช้อปเสื้อผ้าสุดคุ้ม ที่ UNIQLO Online ผ่านทาง www.uniqlo.com/th/store รับเครดิตเงินคืนสูงสุด...

ก.ล.ต. เผยผลสำรวจหน่วยงานในกำกับดูแล พบมีระดับความพร้อมร้อยละ 70 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ก.ล.ต. สำรวจความพร้อมเบื้องต้นของหน่วยงานในกำกับการดูแล พบบริษัทมีระดับความพร้อมร้อยละ 70 ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเสนอแนะ 4...

Related Topics