กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอ เผยสินทรัพย์สุทธิแตะ $207.4 พันล้าน ณ สิ้นปี 2562

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday April 1, 2020 18:49
โทรอนโต--1 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
  • รายได้จากการลงทุนทำสถิติที่ $20.2 พันล้านในระหว่างปี

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ประกาศว่า กองทุนบำนาญครูออนแทรีโอมีอัตราผลตอบแทนสุทธิอยู่ที่ 10.4% ในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีสินทรัพย์สุทธิแตะ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น 16.3 พันล้านดอลลาร์ จากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกองทุนฯ ทำรายได้จากการลงทุนในปี 2562 ที่ 20.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติการณ์

"พอร์ตการลงทุนภาพสูงที่มีการกระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' บรรลุอัตราผลตอบแทนสุทธิที่ 10.4% และสินทรัพย์สุทธิของเราแตะที่ 207.4 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี" Jo Taylor ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว "อย่างไรก็ตาม โลกการลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับตั้งแต่นั้น เนื่องจากโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมของเราทั้งหมด เราให้ความสำคัญอย่างสูงต่อสุขภาพของสมาชิกและพนักงาน และทีมงานของเราได้แสดงให้เห็นถึงความคล่องตัวอย่างดีเยี่ยม ในขณะที่เราปรับวิธีการทำงานพร้อมคงไว้ซึ่งการบริการในระดับสูง"

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ทางกองทุนฯ มีการสะสมทุนเต็มจำนวนโดยใช้หลักการลงทุนแบบระมัดระวังต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด โดยสามารถชดเชยสภาวะเงินเฟ้อ 100% ให้กับแผนบำนาญทั้งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทางกองทุนฯ มีผลตอบแทนสุทธิรวม 9.7% ต่อปีนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง ขณะที่ผลตอบแทนสุทธิห้าปีและสิบปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 7.8% และ 9.8% ตามลำดับ

"สินทรัพย์แต่ละประเภทของเราให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นบวกในระหว่างปี ซึ่งสะท้อนถึงพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงและมีโครงสร้างที่ดี โดยเฉพาะหุ้นและตราสารหนี้ซึ่งเรามีผลตอบแทนแข็งแกร่ง" Ziad Hindo ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน กล่าว "ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมีการทำธุรกรรมจำนวนมากทั่วโลก ตลอดจนการเปิดตัว Teachers' Innovation Platform เพื่อลงทุนในดิสรัปทีฟเทคโนโลยี และการสร้าง Koru ซึ่งเป็นอินคิวเบเตอร์ที่ร่วมมือกับบริษัทต่าง ๆ ที่เราได้เข้าไปลงทุน เพื่อออกแบบและสร้างธุรกิจดิจิทัลใหม่ ๆ"

ดังเช่นที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งตลอดหลายปีเมื่อตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ (public equity markets) มีผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม พอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงของ Ontario Teachers' ยังคงทำผลงานได้ตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในสินทรัพย์เอกชนไม่สอดคล้องกับตลาดหุ้นที่เปิดขายแก่สาธารณะ ซึ่งหลายรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ในระหว่างปี ด้วยเหตุนี้ ในปี 2562 กองทุน Ontario Teachers' จึงทำผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ 1.8% หรือ 2.7 พันล้านดอลลาร์

รายละเอียดสินทรัพย์
2562                           2561

เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม   ส่วนผสมสินทรัพย์   เงินลงทุนสุทธิที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)   ส่วนผสมสินทรัพย์%

(พันล้านดอลลาร์แคนาดา)           %
หุ้น
จดทะเบียนซื้อขายในตลาด           $             35.8                                             18%             $     31.6   17%
ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด       39.3           19                                               33.4           18
75.1                           37             65.0                                             35
ตราสารหนี้
พันธบัตร                         72.7           36                                               58.2           31
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง         20.4           10                                               19.5           10
93.1                           46             77.7                                             41
สินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อเงินเฟ้อ
สินค้าโภคภัณฑ์                     17.6           9                                                 10.6           6
ทรัพยากรธรรมชาติ                 8.2           4                                                 8.1             4
สินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อ             10.3           5                                                 8.7             5
36.1                           18             27.4                                             15
สินทรัพย์ที่จับต้องได้
อสังหาริมทรัพย์                   28.7           14                                               27.5           15
โครงสร้างพื้นฐาน                 17.0           8                                                 17.8           9
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยแท้จริง         —             —                                                 4.3             2
45.7                           22             49.6                                             26
สินเชื่อ                         16.3           8                                                 15.2           8
Absolute return strategies     16.5           8                                                 12.6           7
Overlay                       0.3           —                                                 (0.4)           —
ตลาดเงิน                       (79.1)         (39)                                             (59.5)         (32)
เงินลงทุนสุทธิ1                   $             204.0                                             100%           $     187.6   100%

1 เงินลงทุนสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเงินลงทุนลบด้วยหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินรวม Condensed Interim Consolidated Statement of Financial Position ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น ไม่รวมทรัพย์สินและหนี้สินอื่นทั้งหมด

ผลตอบแทนในสกุลเงินท้องถิ่นอยู่ที่
1.28% ทั้งนี้ กองทุนฯ ลงทุนในหลายสิบสกุลเงินทั่วโลก และในกว่า 50 ประเทศ

แต่รายงานทรัพย์สินและหนี้สินเป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา โดยในปี 2562 กองทุนฯ ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ติดลบ 1.8% ส่งผลให้ขาดทุน 3.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนมีสาเหตุหลักมาจากการแข็งค่าของดอลลาร์แคนาดา

เมื่อเทียบกับสกุลต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะดอลลาร์สหรัฐ

เกี่ยวกับ Ontario Teachers'

Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') คือผู้บริหารกองทุนบำนาญอาชีพขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดา โดยมีสินทรัพย์สุทธิ 207.4 พันล้านดอลลาร์ (ตัวเลขทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ทางกองทุนถือครองสินทรัพย์ทั่วโลกในหลากหลายประเภท ซึ่งประมาณ 80% ของทั้งหมดบริหารจัดการโดยทีมงานภายใน และให้อัตราผลตอบแทนเบื้องต้นเฉลี่ย 9.7% ต่อปีมาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนในปี 2533 Ontario Teachers' เป็นองค์กรอิสระที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในโทรอนโต สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอยู่ในฮ่องกง และมีสำนักงานประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา อยู่ในกรุงลอนดอน Ontario Teachers' เป็นโครงการบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ไว้แน่นอน (defined-benefit) และสะสมทุนเต็มจำนวน (fully-funded) โดยทางกองทุนทำหน้าที่ลงทุนและบริหารจัดการแผนบำนาญให้กับบุคลากรวิชาชีพครูทั้งที่ยังปฏิบัติงานและเกษียณอายุแล้วในออนแทรีโอ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 329,000 คน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ otpp.com และติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์ @OtppInfo

ติดต่อ:
อเมริกาเหนือ
Dan Madge
โทร: +1 (416) 419-1437
อีเมล: dan_madge@otpp.com
ยุโรปและเอเชีย
Oliver Mann
โทร: +44 203 7551 607
อีเมล: Oliver.Mann@kekstcnc.com
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ: กรุณาดูเอกสารแนบ: