รพ.ศิริราช จัดแถลงข่าว วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Tuesday November 22, 2016 15:37
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--ทีวี ธันเดอร์

เมื่อวันที่ 13ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง เป็นประธานการแถลงข่าว "วันโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559" เพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยร้ายของโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ , รศ.นพ.ประจักษ์ ศรีรพีพัฒน์ หัวหน้าสาขาประสาทศัลยศาสตร์ ภ.ศัลยศาสตร์ และ รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง รพ.ศิริราช และผู้แทนเครือข่ายองค์กรสุขภาพ 15 แห่งร่วมด้วย ณ ห้องประชุม SIMR อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ศ.นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมอง กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่พบบ่อยและมีอัตราความพิการสูง ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) พบว่ามีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสูงถึง 15 ล้านคนต่อปี หนึ่งในสามของผู้ป่วยดังกล่าวจะเสียชีวิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของสาเหตุการตายทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยที่รอดชีวิตส่วนใหญ่ต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะทุพพลภาพเรื้อรังอีกด้วย และจากสถิติประเทศไทย พบมีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต อัมพฤกษ์ 995 คนต่อประชากร 100,000 คน หากประมาณการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 5 แสนคน จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณ 20,632 ล้านบาทต่อปี

ในบทบาทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยมาตลอด ได้เล็งเห็นความสำคัญจากปัญหาโรคหลอดเลือดสมอง จึงได้จัดตั้งศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รพ.ศิริราชขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันการณ์ รวมทั้งพัฒนา ค้นคว้า วิจัย และรักษาโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทัดเทียมนานาชาติ

นอกจากนี้ยังดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสุขภาพ 15 แห่ง โดยดำเนินการ 2 ด้านคือ กิจกรรม World Stroke Day มีกิจกรรม 2 ประเภท คือ ให้ความรู้ภาคประชาชน จัดมาเป็นปีที่สาม ส่วนกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จัดเป็นปีที่สอง ปีนี้จะจัดระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน จัด 17 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 4 ภาค และมีแผนขยายออกไปให้มากขึ้นเรื่อย ๆ ในรูปโรงพยาบาลเครือข่าย ได้แก่

1. ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล จ. กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม
3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
4. โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร
5. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย
6. โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
7. โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
8. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี
9. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
10. โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
12. โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี
13. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
14. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต
15. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จ.กรุงเทพมหานคร

อย่างไรก็ตาม โรคหลอดเลือดสมองเป็นปัญหาหลักสำหรับประเทศไทย ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงจึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคนี้ได้อีกทางหนึ่ง คณะฯ และเครือข่ายองค์กรสุขภาพ 15 แห่ง จึงเห็นควรส่งเสริมให้ทุกคนมาร่วมกันออกกำลังกาย จึงได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง-ปั่น ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 เวลา 04.00 น. พร้อมกันหรือบางแห่งอาจจัดเฉพาะ เดิน-วิ่ง หรือปั่นอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล และจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนอีก 2 วัน จะเป็นการให้ข้อมูล และความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการดูแลป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วไป ภายในงานจะมีการตรวจคัดกรองความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง เสวนาความรู้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมสันทนาการอีกมากมาย ในวันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช

สำหรับงานเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559 ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 04.00 – 08.30 น. ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและเส้นชัยนั้น แบ่งเป็น • เดิน- วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร • ปั่นจักรยาน ระยะทาง 30 กิโลเมตร

เส้นทางการเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 05.00 น. จากลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ย้อนศรขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์แล้วเลี้ยวขวา (สวนทางฝั่งขาเข้ารพ.ศิริราช) เมื่อลงจากสะพานอรุณอมรินทร์วิ่งสวนทางจราจร เพื่อขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้า ขึ้นไปบรรจบกับสะพานยกระดับ วิ่งตรงไปยังสะพานพระราม 8 โดยใช้เส้นทางฝั่งขาออกนอกเมือง วิ่งข้ามสะพานพระราม 8 ไปยังจุดกลับตัวแยก จปร. แล้วกลับมายังเส้นทางเดิม จนถึงสะพานอรุณอมรินทร์เลี้ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าสู่เส้นชัย ณ ลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

กรณีขากลับ นักกีฬาเดินวิ่งที่ยังไม่ถึงบริเวณทางเชื่อมของแยกคู่ขนานลอยฟ้า ในเวลา 06.30 น. นักกีฬาทุกคนต้องหยุดรอบนสะพานตรงจุดทางเชื่อมของแยกคู่ขนานลอยฟ้า เพื่อให้ขบวนนักกีฬาปั่นจักรยานที่ปล่อยตัวเวลา 06.30 น. ผ่านไปก่อน

เส้นทางปั่นจักรยาน ระยะทาง 30 กิโลเมตร ปล่อยตัวนักกีฬาปั่นจักรยาน เวลา 06.30 น. จากลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ย้อนศรขึ้นสะพานอรุณอัมรินทร์แล้วเลี้ยวขวา (สวนทางฝั่งขาเข้า รพ.ศิริราช) เมื่อลงจากสะพานอรุณอมรินทร์วิ่งสวนทางจราจร เพื่อขึ้นทางคู่ขนานลอยฟ้าฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้าไปบรรจบกับสะพานยกระดับฝั่งซ้าย วิ่งไปตามทางคู่ขนานลอยฟ้า บรมราชชนนี จนถึงพระบรมฉายาลักษณ์ (สิ้นสุดเส้นทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี) กลับตัวไปตามเส้นทางเดิม จนถึงสะพานอรุณอัมรินทร์เลี้ยวซ้ายไปทางโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เข้าสู่เส้นชัย ณ ลานหน้าโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

เมื่อนักกีฬาปั่นจักรยานกลุ่มที่ปั่นเร็วไปถึงจุดกลับตัวแล้วให้หยุดพักตรงบริเวณจุดกลับตัวประมาณ 15 นาที เพื่อรอขบวนของนักกีฬาปั่นจักรยานที่ปั่นตามมา และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อต้องปั่นสวนกลับเส้นทางเดิม

"เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ปี 2559" เป็นรูปแบบไม่มีการแข่งขันไม่แบ่งกลุ่มอายุ ทุกท่านที่สมัครและเข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อพร้อมเหรียญที่ระลึกฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน และเชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมภาคประชาชนเนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2559 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช สามารถดูรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ http://www.si.mahidol.ac.th/, http://www.sirirajstrokecenter.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศิริราช โทร. 0 2414 1020


Latest Press Release

ภาพข่าว: ครั้งแรกของการประชุมนานาชาติที่จะช่วยกำหนดคุณภาพของสังคมผู้สูงวัยในประเทศไทย NextGen Aging Shaping a Smart Future for an Aging Society

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดงานเสวนาระดับโลก "NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society"...

โนวาวิด้า สนับสนุนงานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดต้านมะเร็ง

Novavida Integrative Medical Center ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงานวิจัย 100,000 บาท ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคุณชาดา เพี้ยนภักตร์, คุณทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร, คุณอนันต์ ทวีแสงศิริ, คุณสรวิศิษฏ์...

เปิดตัวกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends (TDF)

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ศ.นพ. รณชัย คงสกนธ์ นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวกลุ่มสัมพันธ์เบาหวาน Thai DM Friends (TDF)...

กลุ่มหมอนวดไทย ปกป้องวิชาชีพ ส่งเสริมให้ นวดไทย เป็นมรดกโลก

หลังจากเกิดกรณีการแชร์คลิปนายสมบัติ กวนศักดิ์ โฟรแมนหนุ่มวัย 37 ปี เสียชีวิตหลังเข้ารับการนวดแผนไทย ที่ร้านนวดแผนไทยในตลาดน้ำ 4 ภาค พัทยา จ.ชลบุรี กรณีนี้ทำให้ ชมรมหมอนวดดี มีจรรยาบรรณ ไม่ทำแอบแฝง ไม่พอใจอย่างมาก...

นักกายภาพ รพ.เซกา บึงกาฬ ผุดนวัตกรรมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ

หากพูดถึง "วิชาชีพกายภาพบำบัด" ต้องยอมรับว่าเป็นวิชาชีพที่สำคัญกับระบบสุขภาพมาก ย้อนกลับไปในช่วงก่อกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฟื่อง สัตย์สงวน ( บิดาแห่งวงการกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ) เป็นผู้ก่อตั้ง โรงเรียนกายภาพบำบัด...

Related Topics