กระทรวงสาธารณสุข - สปสช. และเครือข่ายคลินิกโรคหืดฯ จัดประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 15 เครือข่ายคลินิกโรคหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย

ข่าวประชาสัมพันธ์สุขภาพ อาหาร Friday May 3, 2019 17:07
กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--คอร์ แอนด์ พีค

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น และเครือข่ายคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย (Easy Asthma and COPD Clinic Network)

จัดประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 15 มุ่งเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ให้เข้าถึงผู้ป่วยโรคหืด และ

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในระดับชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มการจัดตั้งคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย ในระบบบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ สอดรับกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มความสำคัญให้กับคุณภาพชีวิต

ของผู้ป่วยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" เน้นสร้างให้เครือข่ายสถานบริการด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชุมชน อาทิ คลินิก

หมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และร้านขายยาคุณภาพใกล้บ้าน มีแบบแผนการรักษา และการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล นอกจากจะเป็นการช่วยลดภาระให้ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าไปรักษา

ที่โรงพยาบาลศูนย์ฯ ในอำเภอเมืองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาให้บุคลากรทางการแพทย์ สามารถที่จะดูแล รักษาผู้ป่วย

โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกตามแบบฉบับของแพทย์เฉพาะทาง ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ สมดังค่านิยมของกระทรวงสาธารณสุข "ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน" โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชเทวี แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ (สถานี BTS ราชเทวี)

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 15 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ให้เกียรติกล่าวรายงาน พร้อมร่วมเสวนาใน หัวข้อ " สถานการณ์โรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรังในประเทศไทย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขระดับประเทศ "จากปฐมบท...สู่ปฐมภูมิ" สถานการณ์ในปัจจุบันและการสนับสนุนเชิงนโยบาย โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นโยบายสู่การปฏิบัติ โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่าย EACC ดำเนินรายการโดย นพ.อนุชิต นิยมปัทมะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภายในงานยังมีการประกวดผลการดำเนินงานคลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง อีกด้วย


Latest Press Release

กทม.ร่วมมือภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุขณะนี้สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกจังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องว่า...

รู้ทัน ไข้เลือดออก โรคยอดฮิตที่มาพร้อมกับหน้าฝน แนะวิธีสังเกตอาการเบื้องต้น รีบทำการรักษา ก่อนเกิดอันตรายถึงชีวิต

"ไข้เลือดออก" เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี โดยมี "ยุงลาย" เป็นพาหะโรคนี้จะระบาดอย่างหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเป็นช่วงฤดูที่ยุงลายวางไข่ เมื่อยุงไปกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัส และไปกัดอีกคนหนึ่ง ยุงจะปล่อยเชื้อทางน้ำลายซึ่งเชื้อไวรัสนี้มี 4...

ผสานความสดใสบนใบหน้าแบบ 3 in 1 ด้วย GENEO (จีนโอ) Treatment

อายุที่เพิ่มขึ้น มักเกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปตามวัย ที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของริ้วรอยและผิวพรรณที่เริ่มหย่อนคล้อย เมื่อก้าวเข้าสู่วัยเลข 3 ปลายๆ หรือเลข 4 ความหย่อนคล้อยก็ดูจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สาวๆ ขาดความมั่นใจ ผิวพรรณที่หย่อนคล้อยยิ่งทำให้ดูมีอายุ...

หน้าฝนนี้ ...ทำอย่างไรให้ห่างไกลจาก โรคตาแดง

เข้าหน้าฝนทีไร อาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเยือนทุกที ไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคทางผิวหนังเท่านั้นนะ ดวงตาของเราก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะ "โรคตาแดง" ระบาดทุกครั้งเลย เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลนี้ .....วันนี้ ผศ.พญ.ชารีนันท์ จิรภาไพศาล...

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย เผย ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบันลดลง

ราชวิทยาลัยอายุแพทย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเผยถึง "ความก้าวหน้าการรักษา HIV ในปัจจุบัน"ตั้งเป้าหมายผู้ป่วยเอดส์จากแม่สู่ลูกลดลงให้เหลือ 1 เปอร์เซ็นต์ ในปี พศ. 2563 และจะต้องลดลงให้เหลือ 0...

Related Topics