กรมบัญชีกลางยืนยันมีเงินคงคลังใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 6, 2009 08:23
กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางยืนยันมีเงินคงคลังใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหา กรมบัญชีกลางชี้แจง ขณะนี้ฐานะเงินคงคลังไม่มีปัญหา สามารถใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเงินคงคลังยังมีอยู่ในระดับ 80,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังมีสภาพคล่องสูง สามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้แม้ว่าการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดก็ตาม ประกอบคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 อนุมัติให้ปรับวงเงินกู้เป็น 94,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายแล้ว

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติกรมบัญชีกลางจะมีการประมาณการทั้งกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายเป็นรายวัน จึงสามารถที่จะบริหารเงินคงคลังได้โดยเงินคงคลังในระดับนี้ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างไร และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้จ่ายในขณะนี้

“สำหรับเงินนอกงบประมาณ นั้น มีอยู่หลายประเภท เช่น เงินรายได้ที่หน่วยงานจัดเก็บและกระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลัง หรือเงินที่อยู่ในความควบดูแลเองของหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายอื่นอนุญาตให้หน่วยงานเก็บและนำไปใช้จ่าย ซึ่งเงินดังกล่าวถือเป็นเงินแผ่นดินประเภทเงินนอกงบประมาณเช่นกัน และกรมบัญชีกลางในฐานะที่มีหน้าที่ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน จึงเห็นว่า หากเงินดังกล่าวมีการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ดีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและถ้านำมาฝากคลังได้ก็จะเกิดผลดีในการบริหารเงินคงคลังซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศ อย่างไรก็ดี ในการบริหารเงินของแผ่นดิน

เพื่อรักษาสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินคงคลังมีหลายช่องทางด้วยกันโดยกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะบริหารตราสารหนี้ต่าง ๆ เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการออกตั๋วเงินคลัง ระยะสั้น ๆ ก็ได้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านการคลัง” นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว


Latest Press Release

นิด้าโพล จัดงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562

ด้วยศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จะจัดให้มีงานแถลงผลสำรวจและการเสวนาในหัวข้อ "Gen Y กับการเลือกตั้ง 2562" เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากคน Gen Y และนักวิชาการรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวโน้ม นโยบาย ความคาดหวัง...

ภาพข่าว: สืบสานงานพระพุทธศาสนา ดร.ทวีศักดิ์ รับตำแหน่งที่ปรึกษาสภาศิลปินฯ

เดินหน้าทำงานด้านพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง ล่าสุด ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ป่าสักวิลเลจ จำกัด และผู้จัดฯ ซีรี่ส์ "รักไม่จำกัดนิยาม" ช่องไอพีเอ็ม เข้าร่วมประชุม กับนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ประธานการประชุมเครือข่าย...

ภาพข่าว: มกอช. อบรมผู้ปฏิบัติงาน โครงการบูรณาการตรวจสอบควบคุมสินค้าเกษตร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาพนักงานเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ. ศ. 2551...

อพวช. มอบความสุข และความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ ต้อนรับปี 2562 เปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ ฟรี!

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต้อนรับปีใหม่ 2562 มอบความสุขและความสนุกด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยเปิดให้เข้าชมทุกพิพิธภัณฑ์ ฟรี! และพิเศษจัดเต็มเข้าชมนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจ ฟรี! ใน "นิทรรศการดาวจรัสฟ้า" (STARRY SKY...

กระเช้าของขวัญปีใหม่แบรนด์ มอบแบรนด์...แทนคำขอบคุณ

ในเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแนะนำกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดจากแบรนด์หลากหลายรูปแบบในคอนเซปท์"ขอบคุณ...การให้ ที่ประเมินค่าไม่ได้ มอบแบรนด์" ให้คุณได้มอบคุณค่าที่มีความหมาย...

Related Topics