กรมบัญชีกลางยืนยันมีเงินคงคลังใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหา

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 6, 2009 08:23
กรุงเทพฯ--6 พ.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางยืนยันมีเงินคงคลังใช้จ่ายได้ไม่มีปัญหา กรมบัญชีกลางชี้แจง ขณะนี้ฐานะเงินคงคลังไม่มีปัญหา สามารถใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเงินคงคลังยังมีอยู่ในระดับ 80,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่ายังมีสภาพคล่องสูง สามารถบริหารจัดการการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้แม้ว่าการจัดเก็บรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จะต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดก็ตาม ประกอบคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 อนุมัติให้ปรับวงเงินกู้เป็น 94,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้จ่ายแล้ว

นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยปกติกรมบัญชีกลางจะมีการประมาณการทั้งกระแสเงินสดรับและเงินสดจ่ายเป็นรายวัน จึงสามารถที่จะบริหารเงินคงคลังได้โดยเงินคงคลังในระดับนี้ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างไร และยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดึงเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้จ่ายในขณะนี้

“สำหรับเงินนอกงบประมาณ นั้น มีอยู่หลายประเภท เช่น เงินรายได้ที่หน่วยงานจัดเก็บและกระทรวงการคลังอนุญาตให้นำไปใช้จ่ายได้โดยฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลัง หรือเงินที่อยู่ในความควบดูแลเองของหน่วยงานซึ่งมีกฎหมายอื่นอนุญาตให้หน่วยงานเก็บและนำไปใช้จ่าย ซึ่งเงินดังกล่าวถือเป็นเงินแผ่นดินประเภทเงินนอกงบประมาณเช่นกัน และกรมบัญชีกลางในฐานะที่มีหน้าที่ในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของแผ่นดิน จึงเห็นว่า หากเงินดังกล่าวมีการบริหารการใช้จ่ายเงินที่ดีก็จะเกิดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและถ้านำมาฝากคลังได้ก็จะเกิดผลดีในการบริหารเงินคงคลังซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศ อย่างไรก็ดี ในการบริหารเงินของแผ่นดิน

เพื่อรักษาสภาพคล่องในการใช้จ่ายเงินคงคลังมีหลายช่องทางด้วยกันโดยกรมบัญชีกลางจะประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งจะบริหารตราสารหนี้ต่าง ๆ เช่น การออกพันธบัตรรัฐบาล ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือการออกตั๋วเงินคลัง ระยะสั้น ๆ ก็ได้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางด้านการคลัง” นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: งานเปิดโซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง แหล่งอัพเดทแฟชั่นแห่งใหม่ในเมืองลำปาง

ศิรินุช สวาสดิ์ธรรม พร้อม เพ็ญภัสสร ตงศิริ เปิดงานแกรนด์ โอเพนนิ่ง แฟชั่น พลัส (Grand Opening Fashion Plus) โซนแฟชั่นสุดชิคแห่งใหม่ของเมืองลำปาง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยมี ศิธา เทียนถาวร, เนตรนภา วิญญาวงศ์, ทศพร หาญประเสริฐ, ยศวรรธ สัชฌะไชย ร่วมงาน...

ลิ้มลองเนื้อย่างหอมกรุ่นสไตล์เทปันยากิ แต่รสชาติแฝงด้วยความเป็นไทย ที่เดียวที่อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท รังสรรค์ความแปลกใหม่ให้กับเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแบบเทปันยากิ ชูความโดดเด่นของรสชาติความเป็นเอเชีย ด้วยการผสมสานส่วนผสมที่โดดเด่นด้วยรสชาติความเป็นไทย ควบคู่กับรสชาติดั้งเดิมของเทปันยากิ สูตรลับเฉพาะจากเชฟสง่า...

ภาพข่าว: คว้าชัยสร้างชื่อในระดับนานาชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.ศิริพงษ์ รักใหม่ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับทีมคณาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยดุสิตธานี นำทีมโดยดร.พลอยจรัส ประกัตฐโกมล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการแผนกจัดการแข่งขัน...

สสปน. จับมือ 5 ภาคีไมซ์แสดงศักยภาพ MICE Pavilion กระตุ้นตลาดไมซ์ในงาน HR TECH 2019

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ ออกบูธ MICE Pavilion ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ...

พาราไดซ์ พาร์ค เชิญชวนเที่ยวชมงานจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมจังหวัดสระบุรี ในงานสระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและต่อยอดสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของจังหวัดสระบุรี จึงได้ส่งเสริมการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0...

Related Topics