ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 และสำนักงานเขตพระนครงานแถลงข่าวเปิดตัวสานักงานเขตต้นแบบเพื่อนคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 13, 2010 08:41
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000

เนื่องด้วย ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 ได้จัดกิจกรรมร่วมกับสานักงานเขตพระนคร ตามโครงการสานักงานเขตต้นแบบเพื่อนคนพิการ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกสานักงานเขตพระนครแล้วนั้น

ในการนี้ ชมรมกลุ่มเพื่อน 2000 และสานักเขตพระนคร ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสานักงานเขตต้นแบบเพื่อนคนพิการ ขึ้น ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสานักงานเขตพระนคร

กำหนดการ
10:00 – 10.30           ลงทะเบียน
ชมการแสดงดนตรีจากเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ
10:30 – 10:50           กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ
โดย ประธานชมรมกลุ่มเพื่อน 2000
10:50 – 11:10           แถลงข่าว โดย ผู้อานวยการเขตพระนคร
11:10 – 11.30           ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถาม
11:30 – 12:00           เยี่ยมชมสิ่งอานวยความสะดวกในพื้นที่สานักงานเขตพระนคร

Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics