Customer Service Operations & innovation 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 15, 2011 16:28
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--เดอะ เอ็กเซ็กคิวทีฟ อลิอันช์
23-24 February 2011 at Plaza Athenee, A Royal Meridien Hotel, Bangkok
All Presentations will be in Thai.
Brochure Download: http://www.executive-all.com/conference.php

ทิศทางการเติบโตของงานลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศไทยในปี 2554 ความเคลื่อนไหวและกลยุทธ์สำคัญในการให้บริการลูกค้านวัตกรรมยุคใหม่ในการจัดระบบงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพ บทบาทของสื่อสมัยใหม่ที่มีผลต่อการสร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์เชิงรุกในโลกออนไลน์ ร่วมวิเคราะห์ผลลัพธ์แห่งความสำเร็จในการสร้างกลยุทธ์การบริการลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารและเชื่อมสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อพัฒนางานบริการอย่างยั่งยืนในปี 2554

กรณีศึกษาจาก Danone Dairy (Thailand) Ltd เรื่องการนำ Customer Insights มาพัฒนากลยุทธ์การบริการลูกค้าเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และความพึงพอใจของลูกค้า เข้าใจความรู้สึก ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าอย่างลึกซึ้งต่องานบริการขององค์กร เชื่อมโยงเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำข้อมูลลูกค้าไปออกแบบกลยุทธ์การบริการเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร แนวทางการสร้างกรอบการดำเนินงานบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และสร้างวิธีการวัดผลและเปรียบเทียบงานบริการจากความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนางานบริการขององค์กรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

กรณีศึกษาจาก Ayudhya Capital Services Ltd เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจผ่านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและกลยุทธ์ “การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”เพื่อสื่อสารงานบริการเป็นเสียงเดียว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การพัฒนากลยุทธ์งานบริการลูกค้าสู่การสร้างองค์กรโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลาง กรอบการสร้างวัฒนธรรมและการดำเนินงานเพื่อยึดหลักลูกค้าในทุกระดับชั้นของพนักงานแนวทางการสื่อสารกลยุทธ์ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างการบริการอย่างเป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานและกรอบการวัดประสิทธิภาพการทำงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายงานบริการขององค์กร

กรณีศึกษาจาก Officemate Public Co Ltd เรื่องกลยุทธ์การบริหารเสียงตอบรับจากลูกค้าเพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลลูกค้า และแบ่งแยกลูกค้าเพื่อการวางแผนงานการตลาดและการบริการขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์กระบวนการบริหารข้อมูลลูกค้า ตั้งแต่การได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูล การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และแบ่งแยกข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ เพื่อพร้อมนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

กรณีศึกษาจาก Maersk Group Thailand เรื่องกระบวนการพัฒนาระบบงานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและลดช่องว่างการทำงานและการสูญเสียในทุกขั้นตอนของงานบริการ วิเคราะห์และคัดเลือกระบบการปรับปรุงคุณภาพการบริการให้เหมาะกับองค์กร เช่น Business Process Improvement, Balanced Scorecard และ Cost Management หรือบุรณาการของทั้งสามระบบเข้าด้วยกัน การวางกรอบการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนางานในฝ่ายต่างๆ เพื่อทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ การตรวจสอบข้อบกพร่องและจุดการทำงานที่สูญเสียในระบบการให้บริการพร้อมแนะนำการประเมินผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุง และกำหนดมาตรฐานและติดตามต่อไป

กรณีศึกษาจาก AIS Contact Center เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาระบบ Contact Center Lifecycle เพื่อสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการอย่างเป็นมาตรฐานในทั้งระบบงาน วิเคราะห์ทุกจุดสัมผัสระสบการณ์ลูกค้าเพื่อพัฒนางานบริการลูกค้าสัมพันธ์ผ่าน Contact Center ได้ครอบคลุม ปรับเปลี่ยนกระบวนการงาน Contact Center สู่หน่วยงานเชิงรุกเพื่อเป็นหน่วยงานที่สร้างมูลค่าสูงสุดแก่องค์กรและเป็นตัวแทนองค์กรในงานบริการด้านต่างๆ เปิดเผยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้าไปจัดการกระบวนการ Contact Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างกลยุทธ์ลูกค้าสัมพันธ์ที่มีคุณภาพและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กรณีศึกษาจาก Teledirect Telecommerce เรื่องระบบปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการบริการ ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ค้นพบสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าออนไลน์ผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์ก เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในการบูรณาการสื่อสมัยใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพื่อรองรับความต้องการได้อย่างทันท่วงที การวัดผลประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสมัยใหม่และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการใช้เทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้าขององค์กร

กรณีศึกษาจาก Kasikornbank Public Co Ltd เรื่องการจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทกับลูกค้า พร้อมวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการให้บริการอย่างทันท่วงทีเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงและความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาในทุกขั้นตอนการให้บริการ พัฒนาขั้นตอนและระบบรับมือกับการจัดการข้อร้องเรียนและข้อพิพาทกับลูกค้า ทั้งทางตรงและทางอ้อม การสร้างมาตรฐานการจัดการและการบริหารข้อมูลข้อร้องเรียนของลูกค้า กลยุทธ์การรับมือกับกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาและลูกค้าที่เริ่มไม่พึงพอใจจัดทำแผนการแก้ไขอผิดพลาดจากการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

ภาพข่าว: การนำเสนอทางวิชาการ Digital CEO รุ่นที่ 2

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานเปิดงานการนำเสนอทางวิชาการเรื่อง "Thailand Digital Transformation in 2023" ของนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 2 และเป็นประธานมอบใบสัมฤทธิบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา...

ทำอย่างไร เมื่อเป็น สิวอุดตัน

เมื่อพูดถึงปัญหาสิว แน่นอนว่า เป็นปัญหาที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใบหน้าของตน แม้จะเป็นเพียงเม็ดเล็กๆ แต่เมื่อเกิดสิวขึ้นบนใบหน้าแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความกังวลใจ และผิวหน้าที่ไม่เรียบเนียน แถมยังทิ้งจุดด่างดำ รูหลุมสิว ไว้บนใบหน้าอีกด้วย...

ภาพข่าว: รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ร่วมปันน้ำใจเด็กด้อยโอกาส นำทีมสัตวแพทย์ บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ ที่มูลนิธิบ้านแสงไทยดรุณ จ.เชียงใหม่

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ สาขาเชียงใหม่ นำทีมโดย น.สพ.พงษ์ระวี แสนปัญญา พร้อมด้วยสัตวแพทย์และทีมงานจากโครงการ "รพส.ทองหล่อ เชียงใหม่ ขออาสา" ลงพื้นที่ร่วมปันน้ำใจเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมสันทนาการ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น...

สศร.เปิด กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ โรงแรม พัก พิง อิง โขง จังหวัดนครพนม โดยมีนายธนิตศักดิ์ อุ่นตา...

ตลาดนัดสีเขียว Green Market

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับเครือข่ายตลาดเกษตรสีเขียว ชวนช้อป ชิลๆ แบบรักษาสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม Green Market @Market Village Hua Hin จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ของพื้นบ้านประจำท้องถิ่นตามฤดูกาล "คุณภาพดี และปลอดสารพิษ"...

Related Topics