ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญเข้าร่วมงาน Special Lecture Series 2010-2011 ในหัวข้อ EU in the World

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday February 15, 2011 13:43
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Special Lecture Series 2010-2011 ในหัวข้อ EU in the Worldโดย H.E. Mr. David Lipman หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเป้าหมายที่จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยุโรปศึกษา โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านยุโรปศึกษา เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน และเปิดโอกาสให้นักวิชาการชาวไทย/อาเซียนและยุโรป ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านยุโรปศึกษาในประเทศไทย และครอบคลุมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ Special Lecture Series โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งในและนอกประเทศมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับยุโรป และมีเข้าร่วมฟังบรรยายจากหลายภาคส่วน เช่น นักการทูต ข้าราชการ และนักวิชาการ เป็นต้น สาหรับโครงการ Special Lecture Series 2010-2011 ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “EU in the World” ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. David Lipman หัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย มาเป็นผู้บรรยายพิเศษ เป็นโอกาสที่ดีจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหภาพยุโรปในโลกปัจจุบัน

ศูนย์ยุโรปศึกษาฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านในฐานะสื่อมวลชนเข้าร่วมงานดังกล่าว

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หากท่านประสงค์จะทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02.305.2644 หรือ delegation-thailand-pi@ec.europa.eu.


Latest Press Release

เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดใหญ่ 4 ภูมิภาค เปิดพื้นที่ให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วิทย์

เริ่มแล้วงาน "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปี 2562" ภายใต้หัวข้อ "เพราะทุกสิ่งไม่หยุดนิ่ง" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายตนเอง และเปิดโลกกว้างไปสู่การเคลื่อนไหวของสิ่งต่าง ๆ โดยการฝึกการเป็นนักสังเกตสิ่งรอบตัว วิเคราะห์...

ภาพข่าว: ให้การต้อนรับ

คุณนันทวัฒน์ เพชรรักษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิวนครพนม ให้การต้อนรับ คุณอาคม เติมพิทยาไพสิทฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประธาน เปิดงาน "บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม ทางรถไฟ 5 ประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจระดับสากล" ณ โรงแรมฟอร์จูน...

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น เผยชาวเอเชียแปซิฟิกกว่า 70% อยากเป็นเจ้าของธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นนายตัวเองเติมเต็มชีวิตได้มากกว่า

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (Herbalife Nutrition) บริษัทโภชนาการระดับโลก เปิดเผยผลสำรวจความเป็นผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก "Asia Pacific Entrepreneurship Survey" ประจำปี 2562 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพบว่าผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกราวเจ็ดในสิบ...

ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน ถ้ำหลวง : กู้ภัยระดับโลก

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญ ชม ชอป ชิม ของดีจังหวัดชัยนาท พบกับส้มโอขาวแตงกวาชัยนาท กรอบนอกนุ่มใน อมเปรี้ยวหวาน, บัตเตอร์นัท สควอช รสชาติคล้ายมันเทศ เนื้อเหนียวและแน่นหนึบ นอกจากนี้ยังมี ยำส้มโอรสเด็ด,ไอศกรีมเมล่อน, ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท,...

Related Topics