ก้าวไปสู่อนาคตสีเขียว...ทั่วทั้งภูมิภาคกับงาน BEX Asia 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 16, 2011 11:28
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โทเทิลควอลิตี้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวงานนิทรรศการอาคารสีเขียว เชิงอนุรักษ์ เป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งเน้นวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออาคารที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการแนะนำการเปิดตัวงาน Build Eco Xpo (BEX) Asia 2011 อย่างเป็นทางการจึงมีการเชิญผู้ประกอบการชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่อาคารสีเขียวที่ยั่งยืนทั้งจากประเทศไทยและสิงคโปร์มาร่วมอภิปราย และแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาของระเบียบแบบแผนอาคารสีเขียว

งาน BEX Asia 2011 ครั้งที่ 4 นี้ จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2554 ณ ซันเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ซึ่งเน้นความสำคัญที่สถาปัตยกรรมอาคารสีเขียว, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, การปฏิบัติและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยในปีนี้กว่า 90% ของทั้งหมด 230 บริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งระดับนานาชาติและภูมิภาค พร้อมการแสดงพิเศษทางด้านเทคโนโลยีอาคารที่ยั่งยืนเพื่อ อนาคตสีเขียว ซึ่งจำนวนผู้ร่วมงานในปีนี้เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมถึง 200 บริษัท

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกับการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนและอาคารสีเขียว ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ (Build Green, Act Now)” นอกจากนี้ การประชุมยังเริ่มพิจารณาประเด็นใหม่เน้นในเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน อาคารแห่งอนาคต รวมไปถึงการปฏิบัติการและรักษาสภาพให้ยั่งยืน

หลุยส์ ชู ผู้อำนวยการโครงการการจัดนิทรรศการ BEX Asia 2011 นำเสนอความพิเศษของงาน BEX Asia 2011ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ก่อนที่จะเปิดตัวงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยกล่าวเน้นที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่และองค์ประกอบหลักจากพันธมิตรที่ประเทศไทย

“BEX Asia เป็นแบบแผนธุรกิจสำหรับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สร้างอนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถหาผู้รองรับงาน ได้จาก 30 ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมงานในปีนี้ โดยในงานยังมีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เช่น วัตถุอาคาร, ระบบวัด, ระบบเครื่องปรับอากาศ, วัสดุตกแต่งภายในและอื่นๆให้ผู้ซื้อเลือกชม ทางผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้รับการรับรอง รวมไปถึงโครงการต่างๆที่ทางองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์และสภาอาคารสีเขียวแห่งประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังได้เชิญสถาปนิกสองท่านจากออสเตรและออสเตรเลีย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทบอย่างไรต่อภูมิประเทศสีเขียวของภูมิภาคและของโลก เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การลดปริมาณการแพร่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต โดยอุตสาหกรรมการก่อสร้างสามารถถกเรื่องการสร้างสร้างแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยอาคารสีเขียว สิ่งท้าทายและโอกาสในการฟื้นฟูอาคารในปัจจุบัน รวมไปถึงวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับประเทศเขตร้อนอย่างพวกเรา

เพื่อเป็นการเสริมความรู้เรื่องนี้ ดร.ลิม ซิว เหมย ผู้อำนวยการดูแล (ประเทศจีน) ฝ่ายบริหารด้านอาคารและการก่อสร้างประเทศสิงคโปร์ ยังได้ร่วมแสดงทัศนะด้านความคิดริเริ่มสีเขียวและวิธีปฏิบัติเหมาะสมที่สุดซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้ใช้และเห็นผลมาแล้ว มาเผยแพร่ให้ได้รับรู้กันทั่วทั้งภูมิภาค ดร.ลิมยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ด้วยว่า แนวคิด “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้” เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสิงคโปร์ ผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น โครงการเครื่องหมายสีเขียว (Green Mark) และการมีส่วนร่วมในองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) รณรงค์เรื่อง “อาคารที่ยั่งยืนและสภาพอากาศเริ่มต้น” โดยองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์ (BCA) ยังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรามีสถานที่ อย่างเช่น IGBC 2011 และ BEX Asia 2011 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาคารสีเขียวให้ผู้ประกอบการหลักและภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนนานาชาติรับทราบ”

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพลังงานในอาคาร, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทางงาน สถาปัตยกรรม มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการต่างๆเกี่ยวกับอาคารสีเขียวในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้เครื่องบ่งชี้การเป็นผู้นำในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) ซึ่งได้รับเกียรติให้มีการพัฒนาเพื่อให้มีเกณฑ์ที่สมบูรณ์ เช่น ความมีประสิทธิภาพของน้ำ, พลังงานและสภาวะอากาศ, วัสดุและทรัพยากร และอื่นๆ ดร.อรรจน์จะพูดเรื่องการธนาคาร ธุรกิจการค้าและโครงการการเคหะซึ่งได้รับการรับรองจากทาง LEED เช่น ธนาคารกสิกร, โรงแรมปาร์คเวนเชอร์และสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดย ดร.อรรจน์ ยังเน้นไปถึงความสำคัญของหลักปรัชญายั่งยืน เพื่อสร้างและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ดรรชนีชี้วัดอาคารสีเขียวแห่งชาติ และวิธีนี้จะช่วยปูพื้นไปสู่หนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างไร

สื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ น้ำตาล สกุลสิงห์ดุสิตTQPR Thailand โทร: (66)2 260 5820 ext.124

อีเมล์: namtarn@tqpr.com

Latest Press Release

ระเบิดศึกแห่งความแกร่งในงาน เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2 กีฬาเอ็กซ์ตรีม และ สตรีทบาสเก็ตบอล ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา

เมื่อเร็วๆ นี้ - เมกาบางนา ศูนย์การค้าสำหรับทุกคนในครอบครัว เปิดสนามประลองพลังความแข็งแกร่งสำหรับเยาวชนกับกีฬาสุดท้าทาย ในการแข่งขัน "เมกา สปอร์ต อารีน่า ซีซั่น 2" (Mega Sport Arena Season 2) สนามประลองฝีมือ และ Meeting Place...

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม

กรมธนารักษ์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ในงานกาชาด ประจำปี 2561 "125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ที่งดงาม" ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 - 22.00 น. ณ...

ห้องอาหารยามาซาโตะได้รับ มิชลิน เพลท จากคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก #มิชลิน ไกด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

ห้องอาหารยามาซาโตะ (Yamazato) โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ (The Okura Prestige Bangkok) ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในคู่มือแนะนำร้านอาหารและที่พักระดับโลก 'มิชลิน ไกด์' ประเทศไทย ประจำปี 2019 ฉบับ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพังงา หรือ MICHELIN Guide...

ภาพข่าว: ดับบลิวเอชเอ ร่วมบรรยายในงานเสวนาและจับคู่ธุรกิจกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย-เกาหลี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวศิญาภัสร์ จันทไชยโรจน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ต้อนรับและร่วมบรรยายในหัวข้อ "Automotive Cluster of Thailand in the EEC Pillar"...

แนะนำ เมนูเฟรนช์ฟรายส์ รสไทเชฟ

ไทเชฟ แนะนำเคล็ดลับความอร่อยให้กับเมนูเฟรนช์ฟรายส์ ผ่านผงโรยไทเชฟ 6 รสชาติ ได้แก่ รสบาร์บีคิว วิงแซ่บ ต้มยำ ไก่แซ่บ ปาปริก้า และรสชีส เพียงนำเฟรนช์ฟรายส์ไปทอดในน้ำมันความร้อนปานกลางจนสุก พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน จากนั้นเทผงโรยไทเชฟรสที่ชื่นชอบ...

Related Topics