ก้าวไปสู่อนาคตสีเขียว...ทั่วทั้งภูมิภาคกับงาน BEX Asia 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 16, 2011 11:28
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โทเทิลควอลิตี้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวงานนิทรรศการอาคารสีเขียว เชิงอนุรักษ์ เป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งเน้นวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออาคารที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการแนะนำการเปิดตัวงาน Build Eco Xpo (BEX) Asia 2011 อย่างเป็นทางการจึงมีการเชิญผู้ประกอบการชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่อาคารสีเขียวที่ยั่งยืนทั้งจากประเทศไทยและสิงคโปร์มาร่วมอภิปราย และแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาของระเบียบแบบแผนอาคารสีเขียว

งาน BEX Asia 2011 ครั้งที่ 4 นี้ จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2554 ณ ซันเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ซึ่งเน้นความสำคัญที่สถาปัตยกรรมอาคารสีเขียว, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, การปฏิบัติและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยในปีนี้กว่า 90% ของทั้งหมด 230 บริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งระดับนานาชาติและภูมิภาค พร้อมการแสดงพิเศษทางด้านเทคโนโลยีอาคารที่ยั่งยืนเพื่อ อนาคตสีเขียว ซึ่งจำนวนผู้ร่วมงานในปีนี้เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมถึง 200 บริษัท

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกับการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนและอาคารสีเขียว ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ (Build Green, Act Now)” นอกจากนี้ การประชุมยังเริ่มพิจารณาประเด็นใหม่เน้นในเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน อาคารแห่งอนาคต รวมไปถึงการปฏิบัติการและรักษาสภาพให้ยั่งยืน

หลุยส์ ชู ผู้อำนวยการโครงการการจัดนิทรรศการ BEX Asia 2011 นำเสนอความพิเศษของงาน BEX Asia 2011ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ก่อนที่จะเปิดตัวงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยกล่าวเน้นที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่และองค์ประกอบหลักจากพันธมิตรที่ประเทศไทย

“BEX Asia เป็นแบบแผนธุรกิจสำหรับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สร้างอนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถหาผู้รองรับงาน ได้จาก 30 ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมงานในปีนี้ โดยในงานยังมีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เช่น วัตถุอาคาร, ระบบวัด, ระบบเครื่องปรับอากาศ, วัสดุตกแต่งภายในและอื่นๆให้ผู้ซื้อเลือกชม ทางผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้รับการรับรอง รวมไปถึงโครงการต่างๆที่ทางองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์และสภาอาคารสีเขียวแห่งประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังได้เชิญสถาปนิกสองท่านจากออสเตรและออสเตรเลีย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทบอย่างไรต่อภูมิประเทศสีเขียวของภูมิภาคและของโลก เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การลดปริมาณการแพร่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต โดยอุตสาหกรรมการก่อสร้างสามารถถกเรื่องการสร้างสร้างแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยอาคารสีเขียว สิ่งท้าทายและโอกาสในการฟื้นฟูอาคารในปัจจุบัน รวมไปถึงวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับประเทศเขตร้อนอย่างพวกเรา

เพื่อเป็นการเสริมความรู้เรื่องนี้ ดร.ลิม ซิว เหมย ผู้อำนวยการดูแล (ประเทศจีน) ฝ่ายบริหารด้านอาคารและการก่อสร้างประเทศสิงคโปร์ ยังได้ร่วมแสดงทัศนะด้านความคิดริเริ่มสีเขียวและวิธีปฏิบัติเหมาะสมที่สุดซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้ใช้และเห็นผลมาแล้ว มาเผยแพร่ให้ได้รับรู้กันทั่วทั้งภูมิภาค ดร.ลิมยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ด้วยว่า แนวคิด “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้” เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสิงคโปร์ ผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น โครงการเครื่องหมายสีเขียว (Green Mark) และการมีส่วนร่วมในองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) รณรงค์เรื่อง “อาคารที่ยั่งยืนและสภาพอากาศเริ่มต้น” โดยองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์ (BCA) ยังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรามีสถานที่ อย่างเช่น IGBC 2011 และ BEX Asia 2011 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาคารสีเขียวให้ผู้ประกอบการหลักและภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนนานาชาติรับทราบ”

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพลังงานในอาคาร, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทางงาน สถาปัตยกรรม มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการต่างๆเกี่ยวกับอาคารสีเขียวในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้เครื่องบ่งชี้การเป็นผู้นำในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) ซึ่งได้รับเกียรติให้มีการพัฒนาเพื่อให้มีเกณฑ์ที่สมบูรณ์ เช่น ความมีประสิทธิภาพของน้ำ, พลังงานและสภาวะอากาศ, วัสดุและทรัพยากร และอื่นๆ ดร.อรรจน์จะพูดเรื่องการธนาคาร ธุรกิจการค้าและโครงการการเคหะซึ่งได้รับการรับรองจากทาง LEED เช่น ธนาคารกสิกร, โรงแรมปาร์คเวนเชอร์และสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดย ดร.อรรจน์ ยังเน้นไปถึงความสำคัญของหลักปรัชญายั่งยืน เพื่อสร้างและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ดรรชนีชี้วัดอาคารสีเขียวแห่งชาติ และวิธีนี้จะช่วยปูพื้นไปสู่หนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างไร

สื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ น้ำตาล สกุลสิงห์ดุสิตTQPR Thailand โทร: (66)2 260 5820 ext.124

อีเมล์: namtarn@tqpr.com

Latest Press Release

NYX Professional Makeup เตรียมต้อนรับเฟสทีฟซีซั่น จัดงานเปิดตัว Sugar Trip Limited Edition ถึง 7 คอลเลคชั่นสุดคิ้วเอาใจเมคอัพจังกี้

Festive holidays come early this year! ฮอลลิเดย์ปีนี้ หากใครกำลังมองหาของขวัญกันอยู่ ไม่ว่าจะให้ตัวเองหรือให้ซิสคู่ใจ เตรียมตำ new collection ที่คิ้วที่สุดแห่งปีได้เลย เพราะ NYX Professional Makeup (นิกซ์ โปรเฟสชั่นแนล เมคอัพ) นำโดย วิลาสินี ภาณุรัตน์...

ไทยร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ IAEA สมัยที่ 62

ประเทศไทย สมาชิก IAEA ลำดับที่ 58 พร้อม 170 ประเทศสมาชิกทั่วโลก ร่วมประชุมใหญ่สมัยสามัญ (General Conference, GC) ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ครั้งที่ 62 ณ สำนักงานใหญ่ IAEA กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17 - 21 กันยายน 2561...

กองกำลังตำรวจทหาร พร้อม หมอชยนันท์ กรมควบคุมโรค บุกลาดพร้าวยึดบารากู่ อันตรายต่อสุขภาพ

ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมืองไทยได้พยายามจัดการกับ "บารากู่" หรือ ที่เข้าใจกันว่า ยาสูบที่นำมาใช้กับอุปกรณ์เสพที่มีชื่อเรียกว่า ฮุคคา ( hookah ) ซึ่งเป็นคนละประเภทกับ บุหรี่ไฟฟ้า ที่มีอุปกรณ์การสูบที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน แต่บารากู่ ไม่ใช่ "บุหรี่ไฟฟ้า"...

รพ.จิตเวช ยุค 4.0 มีทั้ง ศูนย์คาร์แคร์ ร้านกาแฟ ของที่ระลึก อุดหนุน แถมได้บุญ

หากพูดถึง รพ.จิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต ที่มีบริการเปิดร้านกาแฟ หรือ บริการ ต่างๆ โดยให้คนไข้ได้ฝึกปฏิบัติงาน ซึ่งที่โดดเด่น เช่น รพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์ เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก และ รพ.ศรีธัญญา ก็มีร้านเพื่อน บริการคาร์แคร์ กาแฟ...

บริษัทในกลุ่ม พาวเวอร์คอนเน็คชั่นดี ขยายธุรกิจสู่อาเซียน

ปัจจุบัน ประเทศลาวมีศักยภาพในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพราะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การทำธุรกิจในประเทศลาวกำลังเปิดกว้างให้กับนักลงทุนไทย โดยเฉพาะการขยายตัวทางธุรกิจโมเดิร์นเทรดของไทยที่กำลังก้าวไกลไปสู่อาเซียน ทั้งนี้...

Related Topics