ก้าวไปสู่อนาคตสีเขียว...ทั่วทั้งภูมิภาคกับงาน BEX Asia 2011

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday August 16, 2011 11:28
กรุงเทพฯ--16 ส.ค.--โทเทิลควอลิตี้

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปิดตัวงานนิทรรศการอาคารสีเขียว เชิงอนุรักษ์ เป็นปีที่ 4 พร้อมมุ่งเน้นวิธีการแก้ปัญหาเพื่ออาคารที่ยั่งยืน

เพื่อเป็นการแนะนำการเปิดตัวงาน Build Eco Xpo (BEX) Asia 2011 อย่างเป็นทางการจึงมีการเชิญผู้ประกอบการชั้นนำในวงการอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับพื้นที่อาคารสีเขียวที่ยั่งยืนทั้งจากประเทศไทยและสิงคโปร์มาร่วมอภิปราย และแบ่งปันความรู้ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาของระเบียบแบบแผนอาคารสีเขียว

งาน BEX Asia 2011 ครั้งที่ 4 นี้ จะจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 14 -16 กันยายน 2554 ณ ซันเทค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ระดับแนวหน้าของภูมิภาค ซึ่งเน้นความสำคัญที่สถาปัตยกรรมอาคารสีเขียว, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ์, การปฏิบัติและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยในปีนี้กว่า 90% ของทั้งหมด 230 บริษัทที่เข้าร่วมงานทั้งระดับนานาชาติและภูมิภาค พร้อมการแสดงพิเศษทางด้านเทคโนโลยีอาคารที่ยั่งยืนเพื่อ อนาคตสีเขียว ซึ่งจำนวนผู้ร่วมงานในปีนี้เพิ่มขึ้น 15% จากปีที่ผ่านมามีบริษัทเข้าร่วมถึง 200 บริษัท

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการพร้อมกับการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อต่อยอดความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นไปที่กรณีศึกษาเรื่องสถาปัตยกรรมเขตร้อนและอาคารสีเขียว ภายใต้แนวคิดหลัก “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ (Build Green, Act Now)” นอกจากนี้ การประชุมยังเริ่มพิจารณาประเด็นใหม่เน้นในเรื่องสิ่งปลูกสร้างที่ยั่งยืน อาคารแห่งอนาคต รวมไปถึงการปฏิบัติการและรักษาสภาพให้ยั่งยืน

หลุยส์ ชู ผู้อำนวยการโครงการการจัดนิทรรศการ BEX Asia 2011 นำเสนอความพิเศษของงาน BEX Asia 2011ให้สื่อมวลชนได้รับทราบ ที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ ก่อนที่จะเปิดตัวงานนิทรรศการอย่างเป็นทางการ ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยกล่าวเน้นที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใหม่และองค์ประกอบหลักจากพันธมิตรที่ประเทศไทย

“BEX Asia เป็นแบบแผนธุรกิจสำหรับภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สร้างอนาคตสีเขียวที่ยั่งยืน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถหาผู้รองรับงาน ได้จาก 30 ประเทศทั่วโลกที่มาร่วมงานในปีนี้ โดยในงานยังมีวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน เช่น วัตถุอาคาร, ระบบวัด, ระบบเครื่องปรับอากาศ, วัสดุตกแต่งภายในและอื่นๆให้ผู้ซื้อเลือกชม ทางผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สีเขียวที่ได้รับการรับรอง รวมไปถึงโครงการต่างๆที่ทางองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์และสภาอาคารสีเขียวแห่งประเทศสิงคโปร์

นอกจากนี้ ยังได้เชิญสถาปนิกสองท่านจากออสเตรและออสเตรเลีย มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิกระทบอย่างไรต่อภูมิประเทศสีเขียวของภูมิภาคและของโลก เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การลดปริมาณการแพร่ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต โดยอุตสาหกรรมการก่อสร้างสามารถถกเรื่องการสร้างสร้างแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยอาคารสีเขียว สิ่งท้าทายและโอกาสในการฟื้นฟูอาคารในปัจจุบัน รวมไปถึงวัสดุและเทคโนโลยีสำหรับประเทศเขตร้อนอย่างพวกเรา

เพื่อเป็นการเสริมความรู้เรื่องนี้ ดร.ลิม ซิว เหมย ผู้อำนวยการดูแล (ประเทศจีน) ฝ่ายบริหารด้านอาคารและการก่อสร้างประเทศสิงคโปร์ ยังได้ร่วมแสดงทัศนะด้านความคิดริเริ่มสีเขียวและวิธีปฏิบัติเหมาะสมที่สุดซึ่งประเทศสิงคโปร์ได้ใช้และเห็นผลมาแล้ว มาเผยแพร่ให้ได้รับรู้กันทั่วทั้งภูมิภาค ดร.ลิมยังได้กล่าวถึงรายละเอียดของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องอาคารสีเขียว (IGBC) ประจำปี 2554 ด้วยว่า แนวคิด “สร้างสีเขียว เริ่มตั้งแต่ตอนนี้” เราต้องการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศสิงคโปร์ ผ่านทางโครงการต่างๆ เช่น โครงการเครื่องหมายสีเขียว (Green Mark) และการมีส่วนร่วมในองค์การสิ่งแวดล้อมโลก (UNEP) รณรงค์เรื่อง “อาคารที่ยั่งยืนและสภาพอากาศเริ่มต้น” โดยองค์กรอาคารและการก่อสร้างแห่งประเทศสิงคโปร์ (BCA) ยังได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน “เป็นเรื่องสำคัญมากถ้าเรามีสถานที่ อย่างเช่น IGBC 2011 และ BEX Asia 2011 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอาคารสีเขียวให้ผู้ประกอบการหลักและภาครัฐซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาคและส่วนนานาชาติรับทราบ”

ในงานนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดการพลังงานในอาคาร, การประหยัดและอนุรักษ์พลังงานทางงาน สถาปัตยกรรม มานำเสนอความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันของโครงการต่างๆเกี่ยวกับอาคารสีเขียวในประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น การปรับใช้เครื่องบ่งชี้การเป็นผู้นำในการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) ซึ่งได้รับเกียรติให้มีการพัฒนาเพื่อให้มีเกณฑ์ที่สมบูรณ์ เช่น ความมีประสิทธิภาพของน้ำ, พลังงานและสภาวะอากาศ, วัสดุและทรัพยากร และอื่นๆ ดร.อรรจน์จะพูดเรื่องการธนาคาร ธุรกิจการค้าและโครงการการเคหะซึ่งได้รับการรับรองจากทาง LEED เช่น ธนาคารกสิกร, โรงแรมปาร์คเวนเชอร์และสำนักงานสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดย ดร.อรรจน์ ยังเน้นไปถึงความสำคัญของหลักปรัชญายั่งยืน เพื่อสร้างและเพิ่มความแข็งแกร่งให้ดรรชนีชี้วัดอาคารสีเขียวแห่งชาติ และวิธีนี้จะช่วยปูพื้นไปสู่หนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจได้อย่างไร

สื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่ม กรุณาติดต่อ น้ำตาล สกุลสิงห์ดุสิตTQPR Thailand โทร: (66)2 260 5820 ext.124

อีเมล์: namtarn@tqpr.com

Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics