กรมบัญชีกลางทำ MOU กับกรมส่งเสริมการปกครองฯ สนับสนุน อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 1, 2013 11:27
กรุงเทพฯ--1 มี.ค.--กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือดำเนินการสนับสนุน ให้ อปท. ทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เห็นภาพรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์ ครบถ้วน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผย ภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงกับนายแก่นเพชร ช่วงรังษี อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วันนี้ เรื่อง ความร่วมมือการดำเนินงาน ว่าด้วยการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำบัญชีและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเห็นว่าทั้งกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายที่สอดคล้องกัน คือ

กรมบัญชีกลางมีภารกิจหลักในการกำหนดมาตรฐานการบัญชีภาครัฐให้แก่ส่วนราชการถือปฏิบัติและจัดทำรายงานการเงินของประเทศ และได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงการคลัง ในการจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ รวมถึงให้ดูแลช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของการจัดทำบัญชีรายงานการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ในขณะที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ให้พิจารณาแนวทางส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งให้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชีมากยิ่งขึ้น เพื่อจัดทำข้อมูลและรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จึงถือเป็นโอกาสดีที่จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพื่อร่วมมือการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ อปท. ในวันนี้

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำข้อตกลงกันครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ที่กำกับดูแล อปท. ในแต่ละจังหวัด กว่า 7,800 แห่ง ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ของ อปท. ให้มีความรู้ความสามารถด้านการเงินและบัญชี และการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินของ อปท. ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อส่งสำนักงานคลังจังหวัดรวบรวมส่งให้กรมบัญชีกลาง จัดทำรายงานการเงินรวม เสนอ คณะรัฐมนตรีและส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินของท้องถิ่นต่าง ๆ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกันเป็นต้นไป

“ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเงินงบประมาณอุดหนุน อปท. จำนวน 2.19 แสนล้านบาท ตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากเงินรายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง ซึ่งหาก อปท. สามารถจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน จะทำให้การจัดทำรายงานการเงินรวมภาครัฐ สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการพิจารกำหนดนโยบายด้านการเงินการคลังภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมความโปร่งใสของการใช้จ่ายเงินของประเทศ และขจัดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้” นายมนัส กล่าว


Latest Press Release

โค้ก-หาดทิพย์ ชวนเคาท์ดาวน์สนุกซ่าส่งท้ายปี @เซ็นทรัล ภูเก็ต

Countdown 2019: บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ พันธมิตร จัดงานเคาท์ดาวน์ระดับอินเตอร์ เพื่อชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ในงาน "Central Phuket International Countdown 2019" ณ เซ็นทรัล ภูเก็ต...

อายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนโภชนาการนักกีฬา สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ มุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวงการอาหารและโภชนาการนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเป็นผู้สนับสนุนหลัก สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการ โดยให้ทุนสนับสนุนด้านการเงินแก่สมาคมฯตลอดจนผลิตภัณฑ์ "อะมิโน...

ภาพข่าว: ตัดสินกันไปเป็นที่เรียบร้อย กับโครงการ Caltex Fuel Your School: คาลเท็กซ์เติมพลังปัญญา ปลูกต้นกล้าเยาวชน ปี 4

นายซาลมาน ซาดัต ประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ให้บริการสถานีบริการน้ำมันคุณภาพระดับโลกภายใต้แบรนด์ "คาลเท็กซ์" ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (มูลนิธิ EDF) จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลในโครงการเพื่อสังคม "Caltex...

สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน จัดงาน เวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

เรียนเชิญสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์ และร่วมทำข่าวการสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้, กรุงเทพฯ การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital...

ภาพข่าว: OCEAN LIFE ไทยสมุทร มอบเงิน 1 ล้านบาท สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดย คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมี ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา (ที่ 2...

Related Topics