สัมมนา Thailand Competitiveness Conference

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 10, 2013 14:16
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--TMA

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมการจัดธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร ซึ่งในระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรวม 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยแผนงานในปี 2556 TMA เล็งเห็นความสำคัญถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะมีการมุ่งเน้นประเด็นที่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมอาหาร ให้เป็นโครงการนำร่องด้านการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น TMA ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2013 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ ?The Golden Rules of Competitiveness: The Implication for Thailand? โดย Professor Stephane Garelli, Director, IMD World Competitiveness Center และหัวข้อ ?Thailand Competitiveness Landscape : How Thailand Measure Up? โดย Ms. Anne-France Borgeaud Pierazzi, Senior Economist & Head of WCC Operations, IMD World Competitiveness Center ในวันที่ 11-12 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล มอริเดียน ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยืนยันการเข้าร่วมงานกรุณาติดต่อ คุณวิทยา วงศ์หล่อ 080-022-9999 หรือ wittaya@tma.or.th /คุณภัณฑิรา สร้อยมงคลศรีหรือ086-999-8056 phantira@tma.or.th

หมายเหตุ: งานสัมมนานี้เป็นแบบปิด หากท่านใดต้องการเข้าร่วมสัมมนากรุณาติดต่อเข้ามาเพื่อทำการจองที่นั่งคะ


Latest Press Release

ภาพข่าว: พร็อพทูมอร์โรว์ ผนึกภาครัฐ-เอกชนจัดงานเสวนา กรุงเทพจตุรทิศ เรื่อง ผ่า ! ผังเมืองใหม่พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท พร็อพทูมอร์โรว์ จำกัด เจ้าของเว็บไซต์ www.prop2morrow.com เว็บสื่ออสังหาฯรูปแบบใหม่เครือ ทูมอร์โรว์ กรุ๊ป ได้จัดเสวนาประจำปี 2561 "กรุงเทพจตุรทิศ : ผ่า ! ผังเมืองใหม่...พลิกโฉมกรุงเทพฯสู่มหานครโลก"...

ผลิตภัณฑ์จากไต้หวันสู่ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 แผนกเศรษฐกิจและการค้า สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้นำสินค้าจากร้านค้าเก่าแก่จากเกือบทุกเมืองจากไต้หวันมาออกนำแสดงในงาน Taiwan Expo...

ภาพข่าว: เปิดบ้านสุดแซบ! OTOP นวัตวิถี บ้านจาน

จบไปอย่างสวยงามกับงานเปิดบ้าน "OTOP นวัตวิถี บ้านจาน" ณ วัดบ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเที่ยวชมงานไม่ว่าจะเป็นการกราบสักการะสรีระสังขารหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล พระเถระ๕แผ่นดิน...

ETDA เดินหน้าให้ความรู้เด็กและเยาวชน ผ่านโครงการ Internet for Better Life

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม ครม.สัญจร จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และพบปะ ให้โอวาทแก่นักเรียน และคณะครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พร้อมมอบ ETDA จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตให้เสริมสร้างรายได้ และรู้เท่าทันภัยคุกคามไซเบอร์...

อิ๋งอิ๋งชวนไหว้พระจันทร์

อิ๋งอิ๋งเองเคยสังเกตเห็นว่าเวลาไหว้พระจันทร์จะมีการนำเครื่องสำอางค์มาตั้งรับแสงจันทร์เสมอ เมื่อสอบถามจึงทราบว่าคนจีนมีความเชื่อเรื่องอำนาจจากแสงจันทร์การอาบแสงจันทร์แม้เครื่องสำอางค์ต่างๆที่ผ่านการอาบแสงจันทร์ก็ถือว่าเป็นมงคลเมื่อนำมาผัดหน้าหรือเสริมสวยก็...

Related Topics