สัมมนา Thailand Competitiveness Conference

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 10, 2013 14:16
กรุงเทพฯ--10 ก.ย.--TMA

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมการจัดธุรกิจแห่งประเทศไทย (ทีเอ็มเอ) และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand Competitiveness Enhancement Program อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร ซึ่งในระดับประเทศ รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวรวม 4 ยุทธศาสตร์ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

โดยแผนงานในปี 2556 TMA เล็งเห็นความสำคัญถึงปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยจะมีการมุ่งเน้นประเด็นที่จะมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมอาหาร ให้เป็นโครงการนำร่องด้านการพัฒนานวัตกรรม ดังนั้น TMA ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2013 พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ ?The Golden Rules of Competitiveness: The Implication for Thailand? โดย Professor Stephane Garelli, Director, IMD World Competitiveness Center และหัวข้อ ?Thailand Competitiveness Landscape : How Thailand Measure Up? โดย Ms. Anne-France Borgeaud Pierazzi, Senior Economist & Head of WCC Operations, IMD World Competitiveness Center ในวันที่ 11-12 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล มอริเดียน ตามรายละเอียดกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ หากประสงค์ทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือยืนยันการเข้าร่วมงานกรุณาติดต่อ คุณวิทยา วงศ์หล่อ 080-022-9999 หรือ wittaya@tma.or.th /คุณภัณฑิรา สร้อยมงคลศรีหรือ086-999-8056 phantira@tma.or.th

หมายเหตุ: งานสัมมนานี้เป็นแบบปิด หากท่านใดต้องการเข้าร่วมสัมมนากรุณาติดต่อเข้ามาเพื่อทำการจองที่นั่งคะ


Latest Press Release

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

นิทรรศการ รัชกาลที่ 9กับ ข้าวไทยที่สุดแห่งความประทับใจ ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย (Thai Rice Exporters Association) เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย ผ่านนิทรรศการ "รัชกาลที่ 9…กับ ข้าวไทย" ในงานฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาสมาคมฯ...

พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท ศรีราชา คว้าสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018

รายงานข่าวจากพัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า พัฒนากอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท เข้ารับสองรางวัลในงาน SPIA Asia 2018 : Sport Industry Awards and Conference 2018 ได้แก่โปรแกรมไตรกีฬาเด็ก ซึ่งจัดร่วมกับ C55 Events ได้รับรางวัล Silver Award...

ภาพข่าว: โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ Thainakarin Insure Love CSR #3

โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ "Thainakarin Insure Love CSR #3" โดยได้เรียนเชิญตัวแทนประกันชีวิตจากบริษัทประกันชั้นนำ เข้าร่วมมอบเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนวัดคลองโคน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกัน...

Related Topics