ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอลส่งทีมรับมือภัยพิบัติ ร่วมบำบัดทุกข์ในฟิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday November 25, 2013 13:45
กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

ทีมรับมือภัยพิบัติมุ่งให้บริการลอจิสติกส์ฉุกเฉิน รองรับกิจกรรมช่วยเหลือต่างๆ

ทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลจะปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สนามบินแมคตัน เซบู

ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล กลุ่มบริษัทลอจิสติกส์และขนส่งชั้นนำของโลก ส่งทีมรับมือภัยพิบัติ (Disaster Response Team) หรือดีอาร์ทีชุดแรกไปยังพื้นที่ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับความเสียหายจากการถล่มของพายุไต้ฝุ่น "ไห่เยี่ยน" ขนาดยักษ์ โดยทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลจะให้ความช่วยเหลือด้านบริการลอจิสติกส์ภาคพื้นดิน ณ สนามบินแมคตัน เซบู (Mactan Cebu) ในรูปของการจัดตั้งคลังสินค้าเพื่อดูแลและคัดแยกเครื่องอุปโภคบริโภค และดำเนินการลำเลียงขนส่งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ ทีมงานของดีเอชแอลจะประจำการอยู่ที่สนามบินแมคตัน เซบูบนเกาะเซบู ใกล้กับเกาะเลย์เต้ (Leyte) ที่ได้รับความเสียหายจากซูเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้มากที่สุด เพื่อดูแลและให้บริการลอจิสติกส์สำหรับสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ส่งตรงจากประชาคมทุกมุมโลกสู่ประเทศฟิลิปปินส์ทั้งทางอากาศและน้ำ และจัดการลำเลียงขนถ่ายสิ่งของที่จำเป็นทั้งหมดนี้ให้กระจายถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs : UNOCHA) รายงานว่า มีประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากกว่า 10 ล้านคน และมีผู้ไร้ที่อยู่มากกว่า 660,000 คน ขณะที่ทางการของจังหวัดเลย์เต้แจ้งว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายร้อยคนในพื้นที่ที่ได้รับความพินาศอย่างหนักที่สุดของเมืองตาโกลบาน (Tacloban City) ทั้งยังเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม อาหาร ยา ที่พัก ระบบสุขอนามัย และระบบสุขาภิบาลในพื้นที่ประสบภัยดังกล่าวอีกด้วย

แฟรงค์ แอพเพล ประธานคณะกรรมการฝ่ายบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดอยช์ โพสต์ดีเอชแอล กล่าวว่า "พื้นที่ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเลย์เต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักที่สุดในขณะนี้ และการช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำให้แก่ผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลได้ผ่านการฝึกฝนให้มีความรู้และทักษะอย่างลึกซึ้งในการสนับสนุนบริการลอจิสติกส์ที่ท่าอากาศยานระดับท้องถิ่น เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที และสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ ทำให้ดีเอชแอลมีโอกาสนำความรู้และทักษะดังกล่าวมาใช้สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างเต็มที่ ดีเอชแอลตระหนักดีว่าในช่วงหลังจากเกิดภัยพิบัติใหม่ๆ ระบบลอจิสติกส์ที่สนามบินท้องถิ่นจะมีสภาพติดขัด และส่งผลกระทบให้การลำเลียงสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการดำรงชีพมีความล่าช้า แต่ด้วยความรู้ความชำนาญทางด้านการบริหารจัดการระบบลอจิสติกส์อย่างลึกซึ้ง ทำให้ดีเอชแอลสามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆ ให้ถึงมือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและ

ทันกาล ทั้งยังสามารถดูแลจัดการ และขนถ่ายสิ่งของที่ได้รับบริจาคเข้ามาทั้งหมดได้อย่างเรียบร้อย"

ทีมงานของดีเอชแอล พร้อมด้วยพันธมิตรด้านมนุษยธรรมต่างๆ ได้ผนึกกำลังร่วมกันจัดตั้งคลังสินค้าชั่วคราวแต่เปี่ยมประสิทธิภาพขึ้นที่สนามบินแมคตัน เซบูสำหรับใช้จัดเก็บสิ่งของบริจาคที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทีมดีอาร์ทีของดีเอชแอลจะรับผิดชอบดูแลสิ่งของที่ส่งเข้ามา จัดทำรายการสิ่งของทั้งหมด และดูแลให้มีการลำเลียงขนถ่ายสิ่งของที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดไปไว้บนรถบรรทุกหรือเฮลิคอปเตอร์ และจากสภาพถนนที่ถูกปิดหรือได้รับความเสียหาย รวมถึงการเข้าใช้พื้นที่ของเกาะอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าถูกจำกัด ทำให้ดีเอชแอลจัดทำถุงสปีดบอลล์ ซึ่งเป็นถุงยังชีพที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพและนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัย

ด้วยการหย่อนลงจากเฮลิคอปเตอร์ ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ของสนามบินแมคตัน เซบูในฟิลิปปินส์ได้ช่วยกันแพ็คถุงสปีดบอลล์วันละ 300 ถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัย

คริส วีคส์ ผู้อำนวยการด้านมนุษยธรรมสัมพันธ์ ดีเอชแอล กล่าวว่า "ทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมให้เป็นผู้มีสมรรถนะและประสบการณ์ในการสนับสนุนระบบลอจิสติกส์ได้อย่างเปี่ยมประสิทธิภาพ ปัญหาที่ท้าทายอย่างมากของฟิลิปปินส์ คือ ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศที่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยมากมาย"

ในปี 2548 ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ร่วมกับสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNOCHA) ได้จัดตั้งเครือข่ายทีมรับมือภัยพิบัติขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสนามบินต่างๆ ในกรณีมีภัยพิบัติเกิดขึ้น เครือข่ายทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลประกอบด้วยพนักงานดีเอชแอลที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมและได้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 400 คน และมีการดำเนินงานครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกา ตะวันออกกลาง/แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้มากที่สุด โดยทีมรับมือภัยพิบัติมุ่งเน้นให้การสนับสนุนด้านลอจิสติกส์ที่สนามบินต่างๆ โดยไม่คิดค่าบริการ ทั้งยังจัดตั้งคลังสินค้าชั่วคราวแต่มีประสิทธิภาพระดับมืออาชีพ ดูแลจัดการรายการสินค้าต่างๆ อย่างเป็นระบบ และลำเลียงสิ่งของยังชีพเพื่อจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยต่อไป หลังจากริเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2548 จนถึง ณ ขณะนี้ ทีมรับมือภัยพิบัติได้ให้บริการสนับสนุนด้านลอจิสติกส์กว่า 20 ครั้งทั่วโลก ในจำนวนนี้เป็นความช่วยเหลือด้านลอจิสติกส์ในประเทศฟิลิปปินส์ 3 ครั้ง

ดีอาร์ที : ทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลให้ความช่วยเหลือด้านบริการลอจิสติกส์ภาคพื้นดินโดยดูแลและคัดแยกเครื่องอุปโภคบริโภค และดำเนินการลำเลียงขนส่งเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เร็วที่สุดณ สนามบินแมคตัน เซบู (Mactan Cebu)

ดีอาร์ที : ทีมรับมือภัยพิบัติของดีเอชแอลปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านบริการลอจิสติกส์ณ สนามบินแมคตัน เซบู (Mactan Cebu)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย
ปาริชาติ ประมุขกุล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์ +66 2345 5622
โทรสาร +66 285 5524
อีเมล์ Parichart.pramukkul@dhl.com
บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
ตุลยดา เมธาชูโชค
ผู้บริหารงานลูกค้า
โทรศัพท์ 02-252-9871
โทรสาร 02-254-8353
อีเมล์ tulyada.m@abm.co.th
บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด
วรรณกนก รัตนประสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
โทรศัพท์ 02-252-9871 ต่อ 566
อีเมล์ wanakanok.r@abm.co.th

Latest Press Release

กมธ. วิทย์ฯ หนุน "โคราชโมเดล" เทงบวิจัยแก้จน ดันโครงการ "อีสานวากิว" พร้อมเร่งแก้ราคามันตกต่ำ

นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางศึกษาดูงาน “การพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ณ...

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไขข้อข้องใจการทำน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสมีอันตรายต่อการบริโภคหรือไม่?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เผยการเปลี่ยนน้ำมันเก่าที่ใช้แล้วให้ใสด้วยการเติมแป้งสาลี ผสมน้ำ พบทำให้น้ำมันใสขึ้นและมีสีจางลงได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางเคมี เช่น ค่าของกรด ค่าเพอร์ออกไซด์ และสารโพลาร์...

“Mini Motor show” ตั้งแต่วันที่ 15-21 กรกฏาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค จัดงาน “Mini Motor show” นำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ และเทคโนโลยีสุดว้าว จากค่ายรถยนต์ BMW, MG, Nissan ฯลฯ พร้อมรับของสมนาคุณมากมายเมื่อจองรถภายในงานนี้เท่านั้น กับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันไปเลย พบกับรถยนต์รุ่นใหม่ ในงาน...

ชวนคุณแม่จูงมือคุณลูก ช้อปอุ่นใจ สะอาด ปลอดภัย ไร้กังวัล ทรูโชว์อัจฉริยภาพเครือข่าย True5G ส่งหุ่นยนต์สุดล้ำ ลุยภารกิจงาน "Amarin Baby & Kids Fair"

กลุ่มทรู ตอกย้ำผู้นำเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G จัดพาเหรดหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติภารกิจเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัย เพิ่มความมั่นใจให้แก่คุณแม่ชวนลูกมาช้อป ในงาน "Amarin Baby & Kids Fair" ครั้งที่ 17 ยกระดับงานแฟร์ให้ทันสมัยในแนวคิด New Normal Exhibition...

สาธิตกรุงเทพธนฯ แนะนำ 5 แอปฯ น่าใช้ ตัวช่วยให้การเรียนมีความสะดวกเพิ่มขึ้น

เมื่อการเรียนในปัจจุบัน มีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น จากการเขียนลงบนกระดาษ ก็เริ่มหันมาใช้แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนแทน โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ที่นอกจากจะมุ่งเน้นในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสาธิตอย่างเข้มข้นแล้ว...

Related Topics