แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย นำร่องสานภารกิจเพื่อสังคมครั้งแรกของกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรม Saint-Gobain Gives and Gets ร่วมทาสีอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 10:28
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เกรย์ แมทเทอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย, ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, ร่วมสืบสานภารกิจคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและสังคมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคาร “ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์” พร้อมจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” โดยผู้มีจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในเครือแซง-โกแบ็งกว่า 60 ชีวิต ได้แก่ บมจ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม, บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบบราซีฟ จำกัด (ประเทศไทย) และ บริษัท แซง-โกแบ็ง ซิเคียวริต จำกัด ร่วมกับนักเรียน คณะครูอาจารย์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 6 ฐานปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทาสีผนังภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก 2) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน (ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน) 3) กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว 4) กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา ทำหนังสือป๊อบอัพ 5) กิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี และ 6) กิจกรรมปันรักให้โลก (ปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมหน้าอาคาร) โดยกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณรอบอาคาร “ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์” แห่งใหม่ พร้อมร่วมปลูกฝังการเรียนรู้ที่สอดแทรกความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และช่วยสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนสอนดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่

มิสเตอร์ แมทธิว วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด มหาชน ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มบริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคมขึ้นร่วมกัน โดยในครั้งนี้ เราได้รับน้ำใจจากอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัทฯ ในเครือแซง-โกแบ็ง รวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน มาร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานต่างๆ ใน 6 กิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) แห่งนี้ โดยเรามีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ของเราได้เข้ามาตั้งโรงงานและดำเนินธุรกิจอยู่ โดยทางบริษัทฯ ได้หาข้อมูลและศึกษาสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนสอนดี และพบว่าเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้ต่างมีฐานะยากจนครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กหลายคนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต่างต้องไปขายแรงงานในโรงงานหรือเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำ ที่โรงเรียนนี้ยังมีเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กออทิสติก ซึ่งก็ยังต้องเรียนรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ เนื่องจากทางโรงเรียนก็ขาดแคลนครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญที่นี่ยังขาดศูนย์เด็กเล็กสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นปฐมวัย จึงเป็นที่มาให้ทางแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ ในฐานะที่แซง-โกแบ็ง เองก็เป็นกลุ่มธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นผู้นำระดับโลก โดยเป็นการร่วมมือกับทางมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมป์ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแก่โรงเรียนสอนดีเป็นหลัก”

นางสาวดวงใจ เครื่องไชย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ในวันนี้เราได้นำพนักงานผู้มีจิตอาสากว่า 60 คน มาเป็นตัวแทน แซง-โกแบ็ง ในประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” โดยพนักงานของเราได้แบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความถนัดเพื่อร่วมกันดูแลฐานปฏิบัติต่างๆ ที่แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมทาสีผนังภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก 2) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน (ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน) 3) กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว 4) กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษาทำหนังสือป๊อบอัพ 5) กิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี และ 6) กิจกรรมปันรักให้โลก (ปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมหน้าอาคาร) โดยพนักงานอาสาสมัครเหล่านี้ มาจาก 4 บริษัทฯ ในเครือของแซง-โกแบ็ง ได้แก่ บมจ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม, บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบบราซีฟ จำกัด (ประเทศไทย) และ บริษัท แซง-โกแบ็ง ซิเคียวริต จำกัด โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กลุ่มธุรกิจแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้ร่วมมือร่วมใจจัดขึ้นด้วยกัน นอกจากกิจกรรมหลักในการตกแต่งทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์ให้มีความสวยงามและพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็กทั้งวัยก่อนอนุบาล และเป็นห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของทางโรงเรียนแล้ว กิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” ยังมุ่งปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมเรียนรู้ฐานต่างๆ ของเรา เช่น กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว, กิจกรรมทำหนังสือป๊อบอัพ และกิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี ต่างได้รับความร่วมมือและได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดจากน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสนุกสนาน การจัดกิจกรรมกลับคืนสู่สังคมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของพนักงานในเครือบริษัทแซง-โกแบ็ง ในการทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างพนักงานในบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถต่อยอดการแบ่งปันความรู้ และ Best Practice ต่างๆ ในการทำงานร่วมกันต่อไป”

อาจารย์นิภาพร จำปางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ทางโรงเรียนรู้สึกยินดีและประทับใจมากที่ได้มีองค์กรในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยานี้ เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นเขตชนบทห่างไกล โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความยากจนขาดแคลน งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลและกระทรวงไม่เพียงพอในการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งในขณะนี้เรายังใช้อาคารรวมกับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีความแออัดและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กๆ ที่จำเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การที่เครือบริษัทแซง-โกแบ็ง และมูลนิธิชัยพัฒนาฯ เข้ามาให้ความช่วยเหลือมอบทุนทรัพย์และบริจาควัสดุก่อสร้างในการสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมาจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ทุกคน ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งและขอพระขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับพนักงานที่มีน้ำใจทุกคนจากแซง-โกแบ็ง อีกครั้ง”

มิสเตอร์ แมทธิว วอล์คเกอร์ กล่าวปิดท้าย “แซง-โกแบ็ง ทั่วโลก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ช่วยคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและผู้คนในสังคม โดยเรามีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ทุกด้านของผู้ที่อาศัยภายในชุมชนที่เราเข้าไปตั้งโรงงานและประกอบธุรกิจเป็นหลัก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพความเป็นอยู่ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” นี้ได้จัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการส่งมอบความช่วยเหลือและการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในระดับประเทศต่อไป”


Latest Press Release

การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ประจำปี 2561 เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว

มูลนิธิ Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ประกาศว่า การประชุมสุดยอด Knowledge Summit ครั้งที่ 5 เปิดให้ลงทะเบียนแล้วในขณะนี้ ผ่านทางเว็บไซต์...

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

Related Topics