แซง-โกแบ็ง ประเทศไทย นำร่องสานภารกิจเพื่อสังคมครั้งแรกของกลุ่มบริษัทฯ จัดกิจกรรม Saint-Gobain Gives and Gets ร่วมทาสีอาคารพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday December 13, 2013 10:28
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--เกรย์ แมทเทอร์ คอมมิวนิเคชั่นส์

บริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย, ผู้นำอันดับหนึ่งของโลกด้านอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง, ร่วมสืบสานภารกิจคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและสังคมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคาร “ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์” พร้อมจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” โดยผู้มีจิตอาสาซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในเครือแซง-โกแบ็งกว่า 60 ชีวิต ได้แก่ บมจ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม, บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบบราซีฟ จำกัด (ประเทศไทย) และ บริษัท แซง-โกแบ็ง ซิเคียวริต จำกัด ร่วมกับนักเรียน คณะครูอาจารย์ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น 6 ฐานปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมทาสีผนังภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก 2) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน (ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน) 3) กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว 4) กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษา ทำหนังสือป๊อบอัพ 5) กิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี และ 6) กิจกรรมปันรักให้โลก (ปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมหน้าอาคาร) โดยกิจกรรมทั้งหมดมุ่งเน้นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนโดยเฉพาะบริเวณรอบอาคาร “ศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์” แห่งใหม่ พร้อมร่วมปลูกฝังการเรียนรู้ที่สอดแทรกความสนุกสนาน ความคิดสร้างสรรค์ และช่วยสร้างความบันเทิงให้กับน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนสอนดี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับเยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ในพื้นที่

มิสเตอร์ แมทธิว วอล์คเกอร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด มหาชน ประธานพิธีเปิดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” กล่าวว่า “นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มบริษัทในเครือแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อการบำเพ็ญประโยชน์สู่สังคมขึ้นร่วมกัน โดยในครั้งนี้ เราได้รับน้ำใจจากอาสาสมัครซึ่งเป็นพนักงานของ บริษัทฯ ในเครือแซง-โกแบ็ง รวมทั้งสิ้นกว่า 60 คน มาร่วมปฏิบัติกิจกรรมฐานต่างๆ ใน 6 กิจกรรม เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีขึ้นให้กับนักเรียนในโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) แห่งนี้ โดยเรามีวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกับชุมชนที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ของเราได้เข้ามาตั้งโรงงานและดำเนินธุรกิจอยู่ โดยทางบริษัทฯ ได้หาข้อมูลและศึกษาสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ในบริเวณโรงเรียนสอนดี และพบว่าเยาวชนที่เข้ามาศึกษาในโรงเรียนนี้ต่างมีฐานะยากจนครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ เด็กหลายคนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ เนื่องจากพ่อแม่ผู้ปกครองต่างต้องไปขายแรงงานในโรงงานหรือเข้าเมืองเพื่อไปหางานทำ ที่โรงเรียนนี้ยังมีเด็กพิเศษที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เด็กออทิสติก ซึ่งก็ยังต้องเรียนรวมกับนักเรียนคนอื่นๆ เนื่องจากทางโรงเรียนก็ขาดแคลนครูและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญที่นี่ยังขาดศูนย์เด็กเล็กสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นปฐมวัย จึงเป็นที่มาให้ทางแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ต้องการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในส่วนของการก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กแห่งใหม่ ในฐานะที่แซง-โกแบ็ง เองก็เป็นกลุ่มธุรกิจด้านวัสดุก่อสร้างที่เป็นผู้นำระดับโลก โดยเป็นการร่วมมือกับทางมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมป์ ที่ให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารดังกล่าวแก่โรงเรียนสอนดีเป็นหลัก”

นางสาวดวงใจ เครื่องไชย ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย กล่าวว่า “ในวันนี้เราได้นำพนักงานผู้มีจิตอาสากว่า 60 คน มาเป็นตัวแทน แซง-โกแบ็ง ในประเทศไทย เพื่อจัดกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” โดยพนักงานของเราได้แบ่งหน้าที่ตามความสามารถและความถนัดเพื่อร่วมกันดูแลฐานปฏิบัติต่างๆ ที่แบ่งออกเป็น 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมทาสีผนังภายในอาคารศูนย์เด็กเล็ก 2) กิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน (ทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคารเรียน) 3) กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว 4) กิจกรรมห้องสมุดสุดหรรษาทำหนังสือป๊อบอัพ 5) กิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี และ 6) กิจกรรมปันรักให้โลก (ปลูกต้นไม้ในสวนหย่อมหน้าอาคาร) โดยพนักงานอาสาสมัครเหล่านี้ มาจาก 4 บริษัทฯ ในเครือของแซง-โกแบ็ง ได้แก่ บมจ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม, บริษัทแซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบบราซีฟ จำกัด (ประเทศไทย) และ บริษัท แซง-โกแบ็ง ซิเคียวริต จำกัด โดยกิจกรรมครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่กลุ่มธุรกิจแซง-โกแบ็ง ประเทศไทย ได้ร่วมมือร่วมใจจัดขึ้นด้วยกัน นอกจากกิจกรรมหลักในการตกแต่งทาสีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์ให้มีความสวยงามและพร้อมที่จะใช้เป็นสถานที่ดูแลเด็กเล็กทั้งวัยก่อนอนุบาล และเป็นห้องเรียนสำหรับชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ของทางโรงเรียนแล้ว กิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” ยังมุ่งปลูกฝังการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนอีกด้วย โดยกิจกรรมเรียนรู้ฐานต่างๆ ของเรา เช่น กิจกรรมปั้นดินน้ำมันเล่าเรื่องราว, กิจกรรมทำหนังสือป๊อบอัพ และกิจกรรมดนตรีสร้างเด็กดี ต่างได้รับความร่วมมือและได้ผลตอบรับที่ดีเกินคาดจากน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั้นอย่างสนุกสนาน การจัดกิจกรรมกลับคืนสู่สังคมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของพนักงานในเครือบริษัทแซง-โกแบ็ง ในการทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างพนักงานในบริษัทฯ ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถต่อยอดการแบ่งปันความรู้ และ Best Practice ต่างๆ ในการทำงานร่วมกันต่อไป”

อาจารย์นิภาพร จำปางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “ทางโรงเรียนรู้สึกยินดีและประทับใจมากที่ได้มีองค์กรในภาคส่วนต่างๆ เข้ามาให้การสนับสนุนในด้านการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดอยุธยานี้ เนื่องจากพื้นที่ในบริเวณนี้เป็นเขตชนบทห่างไกล โรงเรียนของเราตั้งอยู่ในชุมชนที่มีความยากจนขาดแคลน งบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลและกระทรวงไม่เพียงพอในการซ่อมแซมและก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กหลังใหม่ ซึ่งในขณะนี้เรายังใช้อาคารรวมกับชั้นประถมศึกษา ซึ่งมีความแออัดและก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กๆ ที่จำเป็นต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก การที่เครือบริษัทแซง-โกแบ็ง และมูลนิธิชัยพัฒนาฯ เข้ามาให้ความช่วยเหลือมอบทุนทรัพย์และบริจาควัสดุก่อสร้างในการสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็กสอนดีชัยพัฒน์ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมาจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานให้กับเด็กๆ ทุกคน ทางโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งและขอพระขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับพนักงานที่มีน้ำใจทุกคนจากแซง-โกแบ็ง อีกครั้ง”

มิสเตอร์ แมทธิว วอล์คเกอร์ กล่าวปิดท้าย “แซง-โกแบ็ง ทั่วโลก มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในฐานะองค์กรที่ช่วยคืนประโยชน์กลับสู่ชุมชนและผู้คนในสังคม โดยเรามีเป้าหมายในการพัฒนาความเป็นอยู่ทุกด้านของผู้ที่อาศัยภายในชุมชนที่เราเข้าไปตั้งโรงงานและประกอบธุรกิจเป็นหลัก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพความเป็นอยู่ และด้านสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม “Saint-Gobain Gives and Gets” นี้ได้จัดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการส่งมอบความช่วยเหลือและการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในระดับประเทศต่อไป”


Latest Press Release

ภาพข่าว: ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รองประธานกรรมการมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ (ที่4-ซ้าย/แถวนั่ง) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อเรื่อง "มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ การประชุมสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒" โดยมี คุณหญิงจวบ จิรโรจน์ (ที่3-ซ้าย/แถวหน้า) คุณหญิงสมนึก เปรมวัฒนะ...

เพราะการช้อปช่วยให้คุณผ่อนคลาย มาที่งาน CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE ลดสูงสุด 70%

ห้างเซ็นทรัล/เซน จัดรายการ "CENTRAL/ZEN MIDNIGHT SALE" (เซ็นทรัล/เซน มิดไนท์ เซล) เนรมิตห้างทุกสาขาให้เป็นสถานบำบัดของนักช้อปทั่วไทย ช้อปสบายกับโปรโมชั่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, สินค้าเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70%, แผนกบิวตี้ แกเลอรี ลดสูงสุด15%, ลดเพิ่มสูงสุด...

ไปรษณีย์ไทย ยืนยันการขนส่งบัตรเลือกล่วงหน้า โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ระบบสัญญาณ GPS ไม่ขาดหายระหว่างเส้นทางการขนส่งอย่างแน่นอน

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) แจงกรณีที่รายการข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 รายงานเรื่อง "รถขนบัตรเลือกตั้งสัญญาณ GPS หาย" ตามที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปแล้วนั้น สำหรับการรายงานข่าวที่ระบุว่ารถขนส่งไปรษณีย์สัญญาณขาดหายไประหว่างเส้นทางจำนวน 8 คันนั้น...

กระทรวงศึกษาธิการประกาศกร้าว บัณฑิตยุคใหม่ต้องผ่านเกณฑ์ ทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล

กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นจริงจังในการขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาของประเทศให้สร้างบุคลากร หรือแรงงานในอนาคตให้มีทักษะดิจิทัลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือเทคโนโลยีเปลี่ยนฉับพลัน (Disruptive Technology)...

โคโมโนยะ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดงาน 10 Year Anniversary KOMONOYA ปีแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่า 1 ทศวรรษ

ถ้าคุณเคยเห็นร้านที่เต็มไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อัดแน่นอยู่ภายในร้าน ภายใต้เสาโทริอิสีแดง สัญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลและโชคดีของญี่ปุ่น ตั้งตระหง่านต้อนรับลูกค้าทุกท่าน นั่นแหล่ะคือ "โคโมโนยะ" "โคโมโนยะ" (KOMONOYA) ร้านขายสินค้าราคาเริ่มต้น 60 บาท...

Related Topics