วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 26, 2014 13:44
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ช้างจัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เพราะไม่เพียงแต่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ทว่าช้างไทยในปัจจุบันกำลังเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ จากการถูกบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัย และการถูกไล่ล่า ทำให้จำนวนช้างป่าและช้างเลี้ยงในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแลและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยช้างไทยให้พ้นวิกฤต สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักต่อภาวะวิกฤตของช้างไทยมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทย ในวันช้างไทย 13 มีนาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ มิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป

นายชัยรัตน์ อร่ามศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันช้างไทยกำลังประสบปัญหาหลายอย่างทั้งการถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือถูกล่าเอางาและการลักลอบจับลูกช้างป่าไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับช้างอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากการเจ็บป่วยล้มตายจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ ส่งผลให้จำนวนช้างป่าและช้างเลี้ยงในประเทศไทย อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแลและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยช้างไทยให้พ้นวิกฤต สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรหลักที่มีภารกิจในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยอย่างครบวงจร ทั้งงานด้านการดูแลรักษาช้างและวิชาการหลายโครงการ ตลอดจนมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า 90 เชือก ได้กำหนดจัดงานวันช้างไทยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2557 นี้ อ.อ.ป. ได้กำหนดจัดงานวันช้างไทยขึ้นที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ภายใต้ชื่อ “งานวันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช้างไทย ให้เยาวชนและผู้สนใจได้แสดงพลังและร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช้างอย่างจริงจัง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในการระลึกบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศชาติและคนไทย พร้อมทั้งสานต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

ส่วนกิจกรรมภายในงาน วันที่ 13 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งช้าง และเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ การบวงสรวงรูปหล่อช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพเพื่อรำลึกถึงช้างศึกคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งที่ชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชากิจกรรมช้างใส่บาตร พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) พิธีบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต การจัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ กิจกรรมขบวนแห่ช้างเผือก ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นล้านนาอันเป็นพิธีกรรมแห่งการคารวะต่อธรรมชาติ อธิษฐานขอฝนให้ตกตามฤดูกาลเพียงพอต่อการเพาะปลูก และการประกวดขบวนแห่อาหารช้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับในวันที่ 12 มีนาคม 2557 จะมีการจัดขบวนรณรงค์หยุดค้างาและล่าช้าง ในเขตตัวเมืองลำปางด้วย การจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชน รักษา ดูแลช้าง ตลอดจนสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อสานต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

เมนู CPH Salad Corner จากผักออร์แกนิคปลอดสาร ที่โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค จัดสเตชั่นเอาใจสายเฮลท์ตี้ด้วย "CPH Salad" เมนูเพิ่มความสดใส เป๊ะปัง แบบสั่งได้ จากผักออร์แกนิคปลอดสารและผลไม้สดๆหลากรส นำมามิกซ์แอนด์แมทช์เป็นสูตรเฉพาะหลายรสชาติให้เลือกตามชอบ อาทิ เมนูน้ำผักผลไม้ปั่นสกัดเย็น 100% ทุกเมนู 99 บาท++...

ยืน 1 ฟินาเล่ เวดดิ้ง สตูดิโอ เจ้าพ่อเวดดิ้ง ของแท้

สวยงามเกินจินตนาการ สุดยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายกับแฟชั่นโชว์ที่สุดอลังการ ในงาน Wedding Fair at CDC ที่ CDC Crystal Grand Ballroom ชั้น 2 ถือเป็นไฮไลท์สมการรอคอยกับแฟชั่นโชว์เซตสุดท้าย อย่างแบรนด์ สตูดิโอแต่งงาน ของเจ้าพ่อเวดดิ้ง ปลา-สุดจิตร์ สุดจิตต์ และ...

ภาพข่าว: วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ เยี่ยมชมดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาชั้นปวช.ปีที่ 2 และ 3 สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระดาษดั๊บเบิ้ล เอ ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001...

กระทรวงเกษตรฯ สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเกษตรกรและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล

นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนหัวนา จ.ศรีสะเกษ เข้าพบ โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า...

ภาพข่าว: รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์รุ่นจิ๋ว

นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลและการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาล ภาคใต้ ครั้งที่ 11 (Jungceylon Junior Soccer 2019) โดยมี นายพูนศักดิ์ นาคเสนา รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง, นายสุธี...

Related Topics