วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday March 26, 2014 13:44
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ช้างจัดเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เพราะไม่เพียงแต่เป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แต่ทว่าช้างไทยในปัจจุบันกำลังเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ จากการถูกบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศัย และการถูกไล่ล่า ทำให้จำนวนช้างป่าและช้างเลี้ยงในประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแลและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยช้างไทยให้พ้นวิกฤต สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักต่อภาวะวิกฤตของช้างไทยมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทย ในวันช้างไทย 13 มีนาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทยและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ มิให้สูญพันธุ์ และเป็นสมบัติของชาติไทยสืบไป

นายชัยรัตน์ อร่ามศรี รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวว่า ปัจจุบันช้างไทยกำลังประสบปัญหาหลายอย่างทั้งการถูกบุกรุกที่อยู่อาศัย หรือถูกล่าเอางาและการลักลอบจับลูกช้างป่าไปขายให้กับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับช้างอย่างแพร่หลาย นอกเหนือจากการเจ็บป่วยล้มตายจากอุบัติเหตุและโรคภัยต่างๆ ส่งผลให้จำนวนช้างป่าและช้างเลี้ยงในประเทศไทย อยู่ในภาวะที่ต้องได้รับการดูแลและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยช้างไทยให้พ้นวิกฤต สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์กรหลักที่มีภารกิจในการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยอย่างครบวงจร ทั้งงานด้านการดูแลรักษาช้างและวิชาการหลายโครงการ ตลอดจนมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า 90 เชือก ได้กำหนดจัดงานวันช้างไทยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

สำหรับปี 2557 นี้ อ.อ.ป. ได้กำหนดจัดงานวันช้างไทยขึ้นที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ภายใต้ชื่อ “งานวันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย และร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของชาติมิให้สูญพันธุ์ รวมถึงสร้างสรรค์กิจกรรมพร้อมปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และช้างไทย ให้เยาวชนและผู้สนใจได้แสดงพลังและร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช้างอย่างจริงจัง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามในการระลึกบุญคุณของช้างที่มีต่อประเทศชาติและคนไทย พร้อมทั้งสานต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจและการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม และประเพณีให้คงอยู่ตลอดไป

ส่วนกิจกรรมภายในงาน วันที่ 13 มีนาคม 2557 ประกอบด้วย กิจกรรมการบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวร เทพเจ้าแห่งช้าง และเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ การบวงสรวงรูปหล่อช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพเพื่อรำลึกถึงช้างศึกคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในครั้งที่ชนะศึกยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชากิจกรรมช้างใส่บาตร พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) พิธีบังสกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต การจัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ กิจกรรมขบวนแห่ช้างเผือก ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นล้านนาอันเป็นพิธีกรรมแห่งการคารวะต่อธรรมชาติ อธิษฐานขอฝนให้ตกตามฤดูกาลเพียงพอต่อการเพาะปลูก และการประกวดขบวนแห่อาหารช้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สำหรับในวันที่ 12 มีนาคม 2557 จะมีการจัดขบวนรณรงค์หยุดค้างาและล่าช้าง ในเขตตัวเมืองลำปางด้วย การจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชน รักษา ดูแลช้าง ตลอดจนสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป และขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป เที่ยวชมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อสานต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

กทม.เพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บขยะ - รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาขยะในคลอง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตามที่นักวิชาการเสนอแนะแนวทางจัดการขยะ โดยระบุควรมีกฎหมายการจัดการขยะที่ครอบคลุม รวมทั้งควรแก้ปัญหาขยะในคลองด้วย นั้น ที่ผ่านมา กทม. ให้ความสำคัญกับการจัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง โดยสำนักสิ่งแวดล้อม กทม....

ขอเชิญประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ขึ้นชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ณ ท่าเรือประจวบ

ถือเป็นการสัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของพี่น้องชาวบางสะพาน และประชาชนทุกภาคส่วน ที่จะได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดกับ "เรือหลวงจักรีนฤเบศร" ซึ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ณ ท่าเรือประจวบในเครือสหวิริยา ในระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคมนี้...

เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม

คุณพัชราวดี วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการและคุณวัลลภ กมลวิศิษฏ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี เปิดสาขาใหม่ Starbuck สาขา พาลาเดียม โดยมี คุณเนตรนภา ศรีสมัย Managing Director และคุณธนาศักดิ์ กุลรัตนรักษ์...

กทม.พร้อมรับข้อเสนอแนะปรับปรุงโครงการทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวตามที่สมัชชาแม่น้ำ และ 35 องค์กรภาคีเครือข่าย แถลงจุดยืนเพื่อคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา โดยระบุ...

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานภาคทฤษฎี ด้วยระบบ e-Testing

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 40 คน ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาวิชา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1...

Related Topics