มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสวนาทางวิชาการชุด ๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย เรื่อง วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 15:10
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน เสวนาทางวิชาการชุด “๘ ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย” ในโอกาสครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รื่อง “ วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์ ” วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ
13.00 น. ลงทะเบียน

13.20 น. กล่าวเปิดงาน โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.30 น. เสวนาวิชาการเรื่อง “วิกฤติการศึกษาไทย...ปฏิรูปอย่างไรให้ตอบโจทย์” โดย

-คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยาประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการมูลนิธิศึกษาพัฒน์

-ดร.มีชัย วีระไวทยะผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ประธานกรรมการบริหารโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน

-ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา วิบูลย์สวัสดิ์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล สกว.

-รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศอธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.30 น. ปิดการเสวนา

Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics