กสส.ระดมผลไม้คุณภาพ มาตรฐาน GAP ส่งตรงจากสวน ถึงมือผู้บริโภค ภายใต้งาน เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 3, 2014 13:45
กรุงเทพฯ--3 มิ.ย.--กรมส่งเสริมสหกรณ์

นำผลไม้ คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนเกษตรกร ขึ้นห้างกลางกรุง บริการผู้บริโภคในราคายุติธรรม 4-8 มิถุนายน 2557 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เผยเป็นกิจรรมที่ต้องการเน้นย้ำ และการันตีคุณภาพผลไม้ของชาวสวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยระดมผลไม้จากขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ สดๆ จากสวนส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคายุติธรรม

ดร. จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลไม้ ให้ได้ตามมาตรฐานจีเอพี (GAP) โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลไม้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้คุณภาพ โดยกระจายไปสู่ตลาดต่าง ๆ อันได้แก่ ห้างสรรพสินค้า บริษัทส่งออก เครือข่ายสหกรณ์ และผู้ค้าทั่วไป ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามกลไกของตลาดปกติ

โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ช่วยประสานช่องทางตลาดรวมทั้งสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และได้อนุมัติงบประมาณให้สำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และส่งเสริมการตลาดผลไม้ของสถาบันเกษตรกร ซึ่งในปี 2557 ผลไม้ในจังหวัดภาคตะวันออกและภาคเหนือ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลิ้นจี่ จะออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมากในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2557 อาจทำให้ผลผลิตมีปริมาณมากอยู่เฉพาะแหล่งผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงฤดูกาลของผลไม้ภาคตะวันออก รวมทั้งผลไม้ตามฤดูกาลในภาคอื่นๆ และรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคผลไม้ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มอาชีพขายผลไม้และผลิตภัณฑ์จากผลไม้ที่มีคุณภาพด้วยตนเอง เป็นการช่วยพยุงราคาผลไม้ในช่วงผลผลิตมีปริมาณมาก และเพิ่มช่องทางการตลาดในการระบายผลไม้อีกทางหนึ่งด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จึงจัดงาน “เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2557” ขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้า เจ.เจ.มอลล์ จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประสานงานกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ เพื่อให้นำผลไม้ และผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในงาน “เทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2557” โดยมีสหกรณ์ที่มีเกษตรกรสมาชิกปลูกผลไม้ประจำฤดูกาล รวมถึงสหกรณ์ที่ทำการรวบรวมผลไม้จากสมาชิกสหกรณ์แสดงความจำนงเข้าร่วมงานเพื่อนำผลไม้มาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคในงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย ปี 2557” เป็นจำนวนมาก

สำหรับผลไม้ที่สหกรณ์ต่างๆ นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ ได้แก่ ทุเรียน (สายพันธุ์หมอนทอง,พวงมณี ,ก้านยาว ,หลงลับแล ,หลินลับแล) เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ลิ้นจี่สด ส้มโอ มะม่วง สับปะรดภูแล สับปะรดห้วยมุ่น มะคาเดเมีย เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ส้มแขกแห้ง มะขามหวาน ชมพู่ทับทิมจันท์ มะพร้าวน้ำหอม ฝรั่งพันธุ์กิมจู ลูกตาลสด กล้วยหอมทอง สับปะรด ปัตตาเวีย สละอินโด ลูกหยีสด ส้มโอขาวใหญ่ ประเภทพืชผักประกอบด้วย ผักบุ้ง มะเขือเทศราชินี ผักหวาน ผักกวางตุ้ง เห็ดต่างๆ และพืชผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสินค้าแปรรูป และอาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวสังข์หยด กาแฟ ลำไยอบแห้งสีทอง ลิ้นจี่อบแห้ง มะเขือเทศอบแห้ง สตรอว์เบอร์รี่อบแห้ง มะขามแปรรูป กล้วยทอด ลูกตาลลอยแก้ว น้ำตาลสดกรอบ ลูกเดือยทอด และมะม่วงน้ำปลาหวาน

โดยในปีนี้ จะมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจ จากทั่วประเทศ นำสินค้ามาจำหน่าย กว่า 30 สหกรณ์และกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกุฏ จำกัด กลุ่มแปรรูปบ้านปลายคลอง สังกัด สกต.ธกส.จันทบุรี จำกัด สหกรณ์ศรีเมืองระยอง จำกัด สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จ. ตราด สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ. ลำพูน กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง สังกัดสหกรณ์การเกษตรเมืองลำพูน สกต.ธกส เชียงราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพชรบูรณ์ จำกัด กลุ่มปลูกสับปะรดห้วยมุ่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านปอเหมืองน้อย สังกัดสหกรณ์ทำไร่ตำบลแสงภา จำกัด กลุ่มแม่บ้านเกาะช้างโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านรางสีหมอกราชบุรี จำกัด สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จำกัด สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด สหกรณ์ชาวไร่สับปะรดสามร้อยยอด จำกัด สหกรณ์ศรีสตรีนราธิวาส จำกัด กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโล๊ะจังกระ สังกัดสหกรณ์การเกษตรห้วยไตย จำกัด กลุ่มต้นหอมน้ำปลาหวาน สังกัด สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด สหกรณ์การเกษตรอัมพวา กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษทวีวัฒนาและ สหกรณ์ชาวสวนส้มโอขาว แตงกวาชัยนาท จำกัด เป็นต้น

“การจัดงานเทศกาลบริโภคผลไม้ไทย เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและได้ลิ้มลองรสชาติของผลไม้สดๆ จากสวนที่ได้ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน ตั้งแต่การเพาะปลูก บำรุง รักษา จนกระทั่งการเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลไม้ที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งจากการประเมินผลการตอบรับจากผู้ที่มาเที่ยวชมงานในปีที่ผ่านๆ มา มีเสียงสะท้อนเป็นที่น่าพอใจ ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยอมรับในเรื่องคุณภาพผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ ว่าเป็นผลผลิตที่ผ่านกระบวนการคัดสรรผลไม้ที่ดีมีคุณภาพมาจำหน่าย “ดร. จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว


Latest Press Release

ภาพข่าว: พฤกษา ส่งเสริมพนักงานในองค์กร สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อลูกค้าจัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018

พฤกษาผู้นำอันดับหนึ่งในวงการอสังหาริมทรัพย์ เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จัดประกวด Pruksa Innovation Awards 2018 เป็นปีที่สามติดต่อกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทั้งองค์กรได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อลูกค้า...

ภาพข่าว: งานเปิดตัว Breathe Ezy อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ (คนกลาง) จัดงานเปิดตัว "Breathe Ezy" (บรีธ อีซี่) อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเมืองที่เผชิญมลภาวะฝุ่นละอองที่เป็นพิษ โดยมี นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (ที่ 2 จากขวา), ธิติธรรม กมลวิศิษฎ์...

ภาพข่าว: Start-up Plus A คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก...

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์ นำทีมอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยอิตาลีแทนคำขอบคุณ

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำคณะผู้บริหารศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย และอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยประเทศอิตาลี แทนคำขอบคุณ...

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลองค์กรรายได้เติบโต

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เข้ารับรางวัล HOWE AWARDS 2018 ประเภท HOWE Smart Business Award 2018 รางวัลองค์กรที่รักษามาตรฐานการสร้างรายได้ ผลกำไร...

Related Topics