กปภ. ผุดโครงการ ห้องน้ำประหยัดน้ำ นำร่อง 5 โรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 12:36
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--การประปาส่วนภูมิภาค

กปภ. ผลักดัน โครงการใหม่ในโรงเรียน“ห้องน้ำประหยัดน้ำ” ต่อยอด CSR ในปี ๕๗ ตามโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management : DSM) โดยสนับสนุนโรงเรียนนำร่องต้นแบบ ๕ แห่ง หวังปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. มุ่งมั่นพยายามดำเนินงานในการบริการน้ำประปาแก่ประชาชนและให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เช่น โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โครงการเติมใจให้กัน เป็นต้น ล่าสุด กปภ. ได้คืนความสุขให้กับเยาวชน โดยการติดตั้งระบบประหยัดน้ำในห้องน้ำของโรงเรียน ภายใต้โครงการระบบประหยัดน้ำในโรงเรียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า (Demand Side Management: DSM) ที่ขยายผลมาจากโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า โดยใน ปี ๒๕๕๗ จะนำร่องในโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำจำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลศรีดอนไชย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมถ์ จ.กาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ จ.ชุมพร โรงเรียนพังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร และโรงเรียนยโสธรพิทยาคม จ.ยโสธร

นางรัตนา กิจวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ห้องน้ำประหยัดน้ำ” เป็นการออกแบบวางระบบประหยัดน้ำในห้องน้ำโรงเรียน ซึ่งมีแท็งก์น้ำสำหรับเก็บน้ำ และมีลูกลอยควบคุมการไหลของน้ำประปาให้จ่ายน้ำเข้าห้องน้ำทุกห้องโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องติดตั้งก๊อกน้ำ เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำจากการลืมปิดก๊อกน้ำและก๊อกรั่ว ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายการดำเนินงานเป็นระยะเวลา ๓ ปี จากนั้นจะมีการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนในระยะยาวต่อไป


Latest Press Release

สพร. 22 นครศรีธรรมราช Up Skills พนักงานสถานประกอบกิจการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ส่งเสริม ผู้ประกอบกิจการ Up Skills พนักงานของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจด้านภาษีอากร และการให้เงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลือ นางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22...

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต จับมือเครือซีพี -ทรู มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต" จับมือ"เครือซีพี -ทรู" มุ่งมั่นพัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืนร่วมสร้างสรรค์ โครงการประกวด "ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี 2562 ปลุกจิตสำนึกเด็กและชุมชน เสริมพลังขจัดคอร์รัปชั่นให้หมดจากประเทศไทย ชิงถ้วยเกียรติยศ...

ม.รามคำแหงคิกออฟ เปิด ลานกีฬาเพื่อสุขภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานโครงการ "ออกกำลังกาย สร้างเสริมสุขภาพชุมชน" และลานกีฬาเพื่อสุขภาพ จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานโครงการชี้นำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี...

OTOP Midyear 2019 คัดสุดยอด สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประกวด "สำรับอาหารพื้นบ้านไทย 4 ภาค" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท ในงาน OTOP Midyear 2019 หวังสืบสานเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของคนไทย ในการสร้างสรรค์สำรับอาหารพื้นบ้านไทยให้น่ารับประทาน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์...

มีเดย์ริชจัดโปรแจกทองสนั่นลั่นเมือง

บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ ริช" (ME DAY RICH) จัด โปรโมชั่นเอาใจตัวแทนจำหน่าย "แจกทองสนั่นลั่นเมือง" โดยตัวแทนจำหน่ายทั้งรายย่อยและวีไอพีสามารถใช้สิทธิร่วมกิจกรรมนี้ได้ทุกคน...

Related Topics