ปภ.ร่วมกับทหารจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 11:42
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร. และส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ระดับพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. กว่า 1.2 ล้านคนเป็นเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี และพัทลุง โดยดำเนินโครงการฯ พื้นที่แรก ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไกการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งให้ อปพร. ร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ รวมถึงมีส่วนร่วมปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยดำเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้นำ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และ อปพร.ใน 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 5,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงเครื่องมืออุปกรณ์การกู้ภัย การฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การแสดงของ ทีมปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยทหาร การมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น จำนวน 7 ศูนย์ และ อปพร. ดีเด่น จำนวน 37 คน รวมถึงการมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในครั้งนี้ นอกจาก จะมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์แก่ อปพร. ในการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ และนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการสร้างรอยยิ้มแก่คนไทย ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” เพื่อให้สังคมไทยเกิดความผาสุกภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด

“....ระบบงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) ได้มุ่งมั่นพัฒนามาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี จะเป็นรากฐานส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการ ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และ อปพร. รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และความปลอดภัยแก่คนในชาติ...” นายฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเขตปทุมวัน ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ปั่นจักรยาน สานตำนานย่านรองเมือง

นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ที่ 5 จากซ้าย) และนายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมเปิดงาน "ปั่นจักรยาน...

ภาพข่าว: วีเอส 09 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพนักงาน

นายสกล หาญตระกูล กรรมการผู้จัดการ และนางสิญจ์พธู หาญวรากิตติ์ (ที่3จากขวา) กรรมการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท วีเอส 09 ออริจินอล เฮิร์บ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสบู่ผสมสมุนไพร แบรนด์ "วิภาดา" ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานประจำปี 2561...

ชวนช้อป-ชิมกับ ครีเอทีฟ มาร์เก็ต ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ชวนเที่ยวงาน "ครีเอทีฟ มาร์เก็ต" ภายในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562 (Bangkok Design Week 2019) พบกับ 3 ตลาดนัดสุดครีเอทีฟที่รวบรวมสินค้าสร้างสรรค์ มากกว่า 100 ร้านค้า อาทิ...

กิจกรรมเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 20 ปี: ไทยแวร์

การพัฒนาเด็กให้เติบโต อย่างมีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกของการแบ่งปัน โลกยุคปัจจุบันในศตวรรษที่ 21 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนไทย จึงเป็นสิ่งที่สังคมไทยควรส่งเสริม เพื่อให้เยาวชนสามารถรับมือกับเทคโนโลยีต่างๆ รู้ใช้ รู้เข้าใจ...

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Orchestra Concert: In Honour of His Majesty King Vajiralongkorn ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "Orchestra...

Related Topics