ปภ.ร่วมกับทหารจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 11:42
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร. และส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ระดับพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. กว่า 1.2 ล้านคนเป็นเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี และพัทลุง โดยดำเนินโครงการฯ พื้นที่แรก ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไกการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งให้ อปพร. ร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ รวมถึงมีส่วนร่วมปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยดำเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้นำ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และ อปพร.ใน 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 5,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงเครื่องมืออุปกรณ์การกู้ภัย การฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การแสดงของ ทีมปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยทหาร การมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น จำนวน 7 ศูนย์ และ อปพร. ดีเด่น จำนวน 37 คน รวมถึงการมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในครั้งนี้ นอกจาก จะมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์แก่ อปพร. ในการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ และนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการสร้างรอยยิ้มแก่คนไทย ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” เพื่อให้สังคมไทยเกิดความผาสุกภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด

“....ระบบงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) ได้มุ่งมั่นพัฒนามาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี จะเป็นรากฐานส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการ ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และ อปพร. รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และความปลอดภัยแก่คนในชาติ...” นายฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมา เดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทรา by KE GROUP

วันแม่ปีนี้ ขอชวนแม่ลูกจูงมือกันมาเดอะ คริสตัล เอกมัย-รามอินทราbyKE GROUPในเทศกาลARTS GARDEN AND BUTTERFLY FESTIVAL 2020ที่เนรมิตสวนผีเสื้อกลางเมืองได้อย่างสวยงามด้วยอุโมงค์ต้นไม้สูงกว่า6 เมตร ยาวกว่า 50 เมตร พร้อมผีเสื้อนานาพันธุ์กว่า 2,000...

ภาพข่าว: “บอสควิกแสบ” ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะ การแข่งขัน “ควิกแสบ โดต้า2 ไทยแลนด์ลีก ซีซั่น2”

นายยศสรัล แต้มคงคา (ที่ 6 ซ้ายบน) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป "ควิกแสบ" เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา E-Sports ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน ควิกแสบ โดต้า2...

มทร.พระนคร รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563

รศ.ประสงค์ ก้านแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาอาจารย์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลงานวิจัยดีเด่น Thailand Research Expo 2020 Award ประเภท Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท และเกียรติบัตร จากศาสตราจารย์...

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมขายสินค้าออนไลน์ ฟรี!

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้ประกอบการ SME พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สาขา Digital Marketing เบื้องต้น ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย...

ภาพข่าว: โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก มอบข้าวสารให้กับผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 รวม 1,170 กก.

โรงแรมโอ๊ควูด สวีท แบงค็อก (Oakwood Suites Bangkok) นำโดยนายมุนวาร์ บาชา ผู้จัดการทั่วไป ส่งมอบข้าวสารจำนวน 234 ถุง (1,170 กก.) ให้แก่มูลนิธิดวงประทีป ภายใต้โครงการ “Give With Oakwood” ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลกระหว่างวันที่ 8 มิถุนายนถึง 7 สิงหาคม...

Related Topics