ปภ.ร่วมกับทหารจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 11:42
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แก่ อปพร. และส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ระดับพื้นที่

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. กว่า 1.2 ล้านคนเป็นเครือข่ายสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐ จึงได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหม และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ลพบุรี ชลบุรี และพัทลุง โดยดำเนินโครงการฯ พื้นที่แรก ณ ฝูงบิน 416 จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 15 กันยายน 2557 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและสร้างกลไกการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งมุ่งให้ อปพร. ร่วมเป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ รวมถึงมีส่วนร่วมปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยดำเนินการในรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และความปรองดองสมานฉันท์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้นำ อปพร. คณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. และ อปพร.ใน 16 จังหวัดภาคเหนือกว่า 5,000 คน เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแสดงเครื่องมืออุปกรณ์การกู้ภัย การฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การแสดงของ ทีมปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยทหาร การมอบรางวัลแก่ศูนย์ อปพร. ดีเด่น จำนวน 7 ศูนย์ และ อปพร. ดีเด่น จำนวน 37 คน รวมถึงการมอบนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ อปพร.

นายฉัตรชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในครั้งนี้ นอกจาก จะมุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์แก่ อปพร. ในการเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ อปพร. เป็นเครือข่ายขยายผลการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการคืนความสุขแก่ประชาชนในชาติ และนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการสร้างรอยยิ้มแก่คนไทย ภายใต้แนวคิด “มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้” เพื่อให้สังคมไทยเกิดความผาสุกภายใต้ความแตกต่างและหลากหลายทางความคิด

“....ระบบงานอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (ปภ.) ได้มุ่งมั่นพัฒนามาตลอดระยะเวลากว่า 35 ปี จะเป็นรากฐานส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันภัยเชิงรุกและจัดการ ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน ภายใต้การบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายพลเรือน ฝ่ายทหาร และ อปพร. รวมถึงเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และความปลอดภัยแก่คนในชาติ...” นายฉัตรชัย กล่าวทิ้งท้าย


Latest Press Release

Gossip News: บอสสาวแกร่ง โศภนา เลวิจันทร์ แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด

จากการร่วมงานกันมาอย่างยาวนานกับ Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) แถมกระแสตอบรับในไทยดีเกินคาด บอสสาวแกร่ง "โศภนา เลวิจันทร์"แห่งแปซิฟิกา เตรียมจัดงาน เปิดตัวกระเป๋าค็อกชิเนลเล่รุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นใหม่ล่าสุด Coccinelle (ค็อกชิเนลเล่) MURRAYA Thai Edition...

อาดิดาส ประเทศไทย จัดกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร (Run For The Oceans) พร้อมให้ความรู้การปกป้องท้องทะเลแก่เยาวชน

ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องกับกิจกรรม วิ่งเพื่อมหาสมุทร หรือ Run For The Oceans ที่อาดิดาสจัดขึ้นทั่วโลก เชิญชวนผู้คนทั่วโลกมาแสดงพลังปกป้องท้องทะเล ด้วยการวิ่งสะสมไมล์ผ่าน application Runtastic ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน โดยทุกๆ1 กิโลเมตร...

The Berkeley Hotel Pratunam บุฟเฟต์สุดคุ้ม ใจกลางประตูน้ำ

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ จัดโปรโมชั่นลดกระหน่ำท้าสายฝน ด้วยบุฟเฟต์อาหารสุดคุ้ม ทั้งลด ทั้งแถม เฉพาะภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 51 ณ ไบเทค บางนา บูธ I 41 ระหว่างวันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2562 เพียง 4 วันนี้เท่านั้น บุฟเฟต์สุดคุ้ม ซื้อ 6 ฟรี...

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ อาสาทำดี รุ่น 3 ให้ข้าราชการในพื้นที่ แก้ปัญหายาเสพติด

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ จัดโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 อบรมข้าราชการในพื้นที่ นำโมเดล "ดอยตุง" งานพัฒนาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกแก้ไขปัญหายาเสพติด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการ "อาสาทำดี" รุ่น 3 นำข้าราชการจากโครงการร้อยใจรักษ์...

สมาคมซอฟท์บอล แห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขัน ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019

สมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย เปิดการแข่งขัน "ซอฟท์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2019" นายโกศล ยิ้มไพบูลย์ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ส่งตัวแทนสมาคมซอฟท์บอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา...

Related Topics