ซีพีเอฟ สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน สร้างโภชนาการให้เด็กไทยที่ด้อยโอกาส

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 11:08
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--ซีพีเอฟ

นายสิทธิ์ วิลาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้แทนบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟเข้าไปสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาเด็กบกพร่องทางร่างกาย สมอง และสติปัญญา ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ในสัมคมได้โดยมีเด็กที่อยู่ในโครงการกว่า 70 คน โดยจะเน้นการเข้าไปช่วยออกแบบโรงเรือนเลี้ยงไก่มาตรฐาน การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ หลักบริหารจัดการการเลี้ยงไก่ไข่ทั้งในด้านการดูแลไก่ การให้อาหาร การเตรียมตัวก่อนเข้าโรงเรือน รวมถึงยังได้ส่งสัตวบาลเข้าไปให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ผลผลิตที่ได้จะนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ เพื่อให้มีโภชนาการที่ดี บริโภคอาหารที่มีประโยชน์ อันจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งยังมีการสอนการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่ที่ได้มาจากโรงงานแปรรูปไข่บ้านนานำมาหมักเป็นปุ๋ย EM เพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ยปรับสภาพดินและปุ๋ยใส่ต้นไม้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อกากถั่วเหลืองได้อีกทางหนึ่งด้วย

“โครงการนี้ซีพีเอฟได้จับมือกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ พันธมิตรทางธุรกิจในพื้นที่มาร่วมกันมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เพื่อสนับสนุนชุดอุปกรณ์การเลี้ยงไก่ไข่ ได้แก่ กรงตับ และชุดระบบการให้น้ำไก่ มอบพันธุ์ไก่รุ่นแรก อาหารสัตว์ รวมถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและรอบนอกโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ก่อนลงไก่ไข่ นับเป็นสิ่งดีที่องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันสร้างแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ อันนำไปสู่การพัฒนาการทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้น รวมถึงยังเป็นสถานที่ต้นแบบสำหรับดูงานของโรงเรียนและชุมชนต่าง ๆ ที่สนใจ” นายสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีซีพีเอฟจิตอาสาต่างเต็มใจสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปช่วยล้างทำความสะอาด ทาสีโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ทาสีสนามเด็กเล่น รวมถึงช่วยกันวางแบบแปลงเกษตรในพื้นที่ปลูกต้นไม้ อาทิ ต้นมะนาวพันธุ์ทูลเกล้า ต้นกล้วย มะยงชิด พืชผักสวนครัวไว้ใช้ในโครงการฯ ซีพีเอฟเห็นความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนทุกระดับ เพราะจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต รวมถึงการเห็นคุณค่าของเยาวชนที่มีความบกพร่องให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นหนี่งในค่านิยมขององค์กรด้านสามประโยชน์สู่ความยั่งยืน ต่อประเทศ ประชาชน และบริษัท./


Latest Press Release

กลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมลดฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้พัฒนาเชื้อเพลิงเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง...

รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกปี 2562 ชี้ การบ่มเพาะบุคคลที่มีความเป็นผู้ประกอบการคือกุญแจสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

- ผลวิเคราะห์ 5 ปีเผยให้เห็นว่า ประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันมีช่องว่างด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น รายงานการจัดอันดับศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลของโลกประจำปี 2562 (2019 Global Talent Competitiveness Index: GTCI) เผยให้เห็นว่า สวิตเซอร์แลนด์...

มหกรรม Manufacturing World Japan 2019 เตรียมเปิดฉาก 6-8 กุมภาพันธ์นี้ที่โตเกียว

Reed Exhibitions Japan Ltd. ผู้จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ประกาศจัดมหกรรม Manufacturing World Japan 2019 ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์แสดงสินค้า Tokyo Big Sight <จุดเด่น 1> ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด Manufacturing World...

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE)

ค้นหาจุดแข็ง พัฒนาจุดอ่อน สู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยกิจกรรม Group Coaching และ Consult ณ สถานประกอบการในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนักธุรกิจบริการมืออาชีพ...

DITP ผนึกกำลังทุกภาคส่วนดึงทหารช่วยเสริมแกร่งผู้ประกอบการ เน้นจังหวัดยากจนและพื้นที่เสี่ยงภัย

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางDITPอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการระดับชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และกลุ่มประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...

Related Topics