ปภ. รายงานยังมีสถานการณ์อุทกภัยใน 4 จังหวัด รวม 10 อำเภอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday September 15, 2014 10:04
กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 29 จังหวัด 77 อำเภอ204 ตำบล 826 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,374 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 10 อำเภอ 45 ตำบล 241 หมู่บ้าน ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตรและนครสวรรค์ ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเร่งตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบันมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 29 จังหวัด รวม 77 อำเภอ 204 ตำบล 826 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,374 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 10 อำเภอ 45 ตำบล 241 หมู่บ้าน ได้แก่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตรและนครสวรรค์ โดยจังหวัดสุโขทัย ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในภาคเหนือตอนบน ทำให้น้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำยมจนเอ่อล้นตลิ่ง ประกอบกับพนังกั้นลำน้ำยมแตกในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ 50 ตำบล 266 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,493 ครัวเรือน 23,579 คน พื้นที่การเกษตร 13,437 ไร่ ถนน 37 สาย คอสะพาน 2 แห่ง ท่อระบายน้ำ 35 แห่ง คลองระบายน้ำ 15 แห่ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีน้ำท่วมขังบ้านเรือนในพื้นที่ลุ่มต่ำของ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอคีรีมาศ อำเภอศรีสำโรงและอำเภอกงไกรลาศ ซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว จังหวัดพิษณุโลก น้ำจากจังหวัดสุโขทัยไหลเข้าท่วมพื้นที่ 4 อำเภอ 15 ตำบล 69 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,082 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 73,570 ไร่ สถานการณ์ปัจจุบัน อำเภอบางกระทุ่มคลี่คลายแล้ว ยังมีน้ำท่วมขัง 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอบางระกำ รวม 12 ตำบล 62 หมู่บ้าน จังหวัดพิจิตร ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ทำให้น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลเข้าท่วมพื้นที่ 5 อำเภอ 11 ตำบล 71 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,207 ครัวเรือน 4,058 คน พื้นที่การเกษตร 3,382 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์ในอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญคลี่คลายแล้ว ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง และอำเภอสามง่าม รวม 5 ตำบล 33 หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่ลุ่มการเกษตร จังหวัดนครสวรรค์ น้ำจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 2 อำเภอ 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 45 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในอำเภอหนอบัวคลี่คลายแล้ว ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 1 อำเภอ ได้แก่อำเภอท่าตะโก ซึ่งน้ำจากตำบลสายลำโพงอาจส่งผลกระทบต่อตำบลวังใหญ่และตำบลพนมเศษ ในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ก่อนจะไหลสู่บึงบอระเพ็ด ทั้งนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ อีกทั้งตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ตลอดจนซ่อมแซมสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณประโยชน์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว ท้ายนี้ ผู้ประสบภัยสามารถแจ้งเหตุและติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขาในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: งานเปิดตัว Breathe Ezy อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์

กัลยานี กมลวิศิษฎ์ (คนกลาง) จัดงานเปิดตัว "Breathe Ezy" (บรีธ อีซี่) อากาศบริสุทธิ์อัดกระป๋องจากประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนเมืองที่เผชิญมลภาวะฝุ่นละอองที่เป็นพิษ โดยมี นพ.พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์ (ที่ 2 จากขวา), ธิติธรรม กมลวิศิษฎ์...

ภาพข่าว: Start-up Plus A คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ คุณปลื้ม รองคณบดีและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กลุ่มของฝากของที่ระลึก...

ภาพข่าว: นิปปอนเพนต์ นำทีมอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยอิตาลีแทนคำขอบคุณ

นายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ นำคณะผู้บริหารศูนย์ซ่อมมาตรฐานวิริยะประกันภัย และอู่ในเครือวิริยะประกันภัย ตะลุยประเทศอิตาลี แทนคำขอบคุณ...

ภาพข่าว: ไปรษณีย์ไทย คว้ารางวัลองค์กรรายได้เติบโต

นายกาหลง ทรัพย์สอาด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานระบบปฏิบัติการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เข้ารับรางวัล HOWE AWARDS 2018 ประเภท HOWE Smart Business Award 2018 รางวัลองค์กรที่รักษามาตรฐานการสร้างรายได้ ผลกำไร...

นีโอฯ ชวนมองโลกใต้ทะเลผ่านเลนส์ ร่วมประกวดภาพถ่ายชิงรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในฐานะผู้จัดงาน "มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำแห่งประเทศไทย" Thailand Dive Expo 2019 (TDEX) เชิญชวนนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างชาติ...

Related Topics