กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน วันไข่โลก 10 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 14, 2014 15:18
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ว่า ในประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในประเทศ เนื่องจากคนไทยมีการบริโภคไข่เฉลี่ยคนละ 200 ฟอง/คน/ปี ซึ่งเป็นอัตราการบริโภคค่อนข้างต่ำกว่าประเทศพัฒนาค่อนข้างมาก ทั้งที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพที่สำคัญ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แก้ปัญหาทุพโภชนาอย่างได้ผล โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 – 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานไข่ไก่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก 200 ฟอง/คน/ปี เป็น 300ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 และสร้างนิสัยพร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับสากลที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมาธิการไข่ไก่ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission หรือ IEC) โดยร่วมกันณรงค์ให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและการบริโภคไข่ไก่ที่ถูกต้องพร้อมกันทั่วโลก เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการของภาคเอกชนตั้งแต่ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้จัดจำหน่าย สมาคมด้านปศุสัตว์ และองค์กรวิชาชีพ โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ เพื่อเผยแพร่ความรู้และคุณประโยชน์ของไข่ในทุกมิติต่อสาธารณชนทั่วไป อาทิ กิจกรรมเปิดเมนูไข่พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเผยแพร่และขออัญเชิญลายพระหัตถ์ ความว่า “เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน เรียกว่า ไข่พระอาทิตย์” ซึ่งทางผู้จัดงานจะทำการเผยแพร่ สาธิต พร้อมแจกให้ประชาชนได้รับประทานฟรี การประกวดทูตไข่โลก และการสาธิตการทำอาหารด้วยไข่ในแบบต่างๆ โดยการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มต้นจัดนำร่องที่กรุงเทพฯ และกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคในโอกาสต่อไป จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าวด้วย


Latest Press Release

TCL Thailand สานต่อแคมเปญเพื่อสังคมไทย TCL BIG SHARE Season 3 ภายใต้แนวคิด Grow Green ร่วมกันคืนผืนป่า สร้างสีเขียวให้กับโลก

เนื่องด้วยปัจจุบัน พื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทยได้ลดจำนวนลงอย่างมาก เนื่องจากอดีตที่ผ่านมาพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพไปเพื่อการใช้ประโยชน์ต่างๆ จนทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลง...

ซีแอลพี เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องสีข้าว 3 รุ่นใหม่ ตอบโจทย์เกษตรกรไทยยุค 4.0

กลุ่มบริษัท CLP ในนามบริษัท ซี แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสีข้าว และเครื่องจักรการเกษตรมาตรฐานสากล จับมือกับ ไทวะ เซกิ คอร์ปอเรชั่น (Taiwa) ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวเครื่องสีข้าวใหม่ 3 รุ่น...

ภาพข่าว: อาร์ดี แฟรนไซส์พาร์ทเนอร์ร้านเคเอฟซี ฉลองครบรอบ 2 ปี พร้อมเปิดออฟฟิศใหม่

เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด หรือ อาร์ดี ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหารร้านเคเอฟซีในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านเคเอฟซีภายใต้การบริหาร รวม 146 ร้าน (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2561) นำโดย มร. แอนดรูว์ นอร์ตัน (ที่สี่จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ จัดงานฉลองครบรอบ 2...

เสิร์ฟเมนูสุดประณีตในยุคจักรพรรดิแดนมังกร กับเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิม

ห้องอาหารจีนไดนาสตี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเสิร์ฟสุดยอดเมนูแห่งแดนมังกร ด้วยอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งสูตรดั้งเดิม กับหลากหลายเซ็ตเมนูอาหารจีนกวางตุ้งสูตรดั้งเดิมยุคจักรพรรดิ ที่นำเสนอจากสุดยอดวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม...

บี.กริม เพิ่มเสือ ฟื้นป่า ร่วมกับ WWF ประเทศไทย จัดโครงการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)

บี.กริม ร่วมกับ WWF-ประเทศไทย และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสริมทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอุทยานแห่งชาติแม่วงก์และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จำนวน 39 คน ด้วยการฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) หลักสูตรเทคนิคการลาดตระเวน ภายใต้...

Related Topics