กระทรวงเกษตรฯ เปิดงาน วันไข่โลก 10 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday October 14, 2014 15:18
กรุงเทพฯ--14 ต.ค.--สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสกรณ์

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงาน “วันไข่โลก” ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ว่า ในประเทศไทย ภาครัฐได้ตระหนักและให้ความสำคัญการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ในประเทศ เนื่องจากคนไทยมีการบริโภคไข่เฉลี่ยคนละ 200 ฟอง/คน/ปี ซึ่งเป็นอัตราการบริโภคค่อนข้างต่ำกว่าประเทศพัฒนาค่อนข้างมาก ทั้งที่ไข่ไก่เป็นอาหารโปรตีนคุณภาพที่สำคัญ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ แก้ปัญหาทุพโภชนาอย่างได้ผล โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg Board ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 – 2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานไข่ไก่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” โดยส่งเสริมให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจาก 200 ฟอง/คน/ปี เป็น 300ฟอง/คน/ปี ในปี 2561 และสร้างนิสัยพร้อมให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ เน้นกลุ่มเป้าหมายหลักตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ซึ่งสอดคล้องกับสากลที่ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก คณะกรรมาธิการไข่ไก่ระหว่างประเทศ (The International Egg Commission หรือ IEC) โดยร่วมกันณรงค์ให้เกิดการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตและการบริโภคไข่ไก่ที่ถูกต้องพร้อมกันทั่วโลก เป็นประจำทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคมของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 ตุลาคม 2557 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ด้านนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ กรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการของภาคเอกชนตั้งแต่ส่วนการผลิตพันธุ์สัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ผู้จัดจำหน่าย สมาคมด้านปศุสัตว์ และองค์กรวิชาชีพ โดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐโดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ เพื่อเผยแพร่ความรู้และคุณประโยชน์ของไข่ในทุกมิติต่อสาธารณชนทั่วไป อาทิ กิจกรรมเปิดเมนูไข่พระอาทิตย์ ซึ่งเป็นสูตรอาหารต้นตำหรับข้าวหอมมะลิไทยในครัวนานาชาติ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมการค้าต่างประเทศ ดำเนินการเผยแพร่และขออัญเชิญลายพระหัตถ์ ความว่า “เมื่อข้าพเจ้ายังเด็ก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบอาหารพระราชทาน เรียกว่า ไข่พระอาทิตย์” ซึ่งทางผู้จัดงานจะทำการเผยแพร่ สาธิต พร้อมแจกให้ประชาชนได้รับประทานฟรี การประกวดทูตไข่โลก และการสาธิตการทำอาหารด้วยไข่ในแบบต่างๆ โดยการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มต้นจัดนำร่องที่กรุงเทพฯ และกระจายสู่ประชาชนทั่วประเทศ ทุกภูมิภาคในโอกาสต่อไป จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าวด้วย


Latest Press Release

ภาพข่าว: ก.เกษตรฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

นายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดโครงการปลูกป่าและไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราชินี เฉลิมพระเกียติ...

มรภ.สงขลา เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผู้บริหารนำทีมบุคลากร นักศึกษา ปฏิบัติงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นทองอุไรเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมแสดงเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก...

นักวิจัยหนุนอำเภอ เชื่อมโจทย์ชุมชน สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด

นักวิจัย สกสว. ชี้แนวทางการทำให้แผนชุมชนสามารถเชื่อมต่อกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อมีงบประมาณลงมาแก้ปัญหาหรือตอบความต้องการของชุมชนนั้นๆ ระบุ อำเภอ คือตัวเชื่อมสำคัญ จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นเวที "จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ-จังหวัด...

ภาพข่าว : พัฟแอนด์พายเปิดสาขาใหม่ สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว

นางวรางคณา ลือโรจน์วงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวจิราวรรณ เม่งห้อง (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลลาดพร้าว ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดร้านพัฟแอนด์พาย สาขาโรงพยาบาลลาดพร้าว...

ไทยประกันชีวิตร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 คณะผู้บริหารระดับสูง นำโดย ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายวิญญู ไชยวรรณ...

Related Topics