ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการI do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:39
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปฏิบัติการปั้นนักเขียนกับวารสารเซมิฯ ครั้งที่ 1 เริ่มต้นแล้ว!

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย กับโครงการ “I do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ” ครั้งที่ 1 ด้วยความร่วมมือระหว่าง วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอมเมจิน จำกัด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

จากแนวคิดที่ต้องการร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในสังคมวิชาการที่ต้องการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผ่านรูปแบบงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อก่อให้เกิดการจุดประกายความคิดให้กับผู้อ่านที่เป็นนักวิจัย นักพัฒนา อาจารย์และนิสิต นักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติ นำความรู้และแนวคิดที่ได้จากบทความเชิงวิชาการไปต่อยอดเป็นผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การบรรยายในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านสามารถเก็บเกี่ยวเอาแนวคิด การเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน รับฟังแรงบันดาลใจและผลกระทบของงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีบทบาทต่อสังคม การรับคำแนะนำในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ดี ทั้งในการลำดับการเขียน การแยกย่อยข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ เข้าถึงบทความได้ง่าย รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลของอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ตลอดจนการนำโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส ไปจัดแสดง เพื่อกระตุ้นแนวความคิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านที่ตนเองถนัด

โครงการ “I do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ” ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึงคณะครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมีความสนใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เป็นงานเขียน ทางคณะผู้จัดหวังว่าในเร็วๆ นี้ จะได้เห็นผลงานของนักเขียนหน้าใหม่ ที่จะเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนาสังคมของไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


Latest Press Release

24 สิงหาคมนี้ รฟม. และ BEM เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เพิ่มอีก 2 สถานี (สถานีวัดมังกร สถานีบางหว้า)

ตามที่ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง – บางแค จากสถานีวัดมังกร – สถานีท่าพระ โดยไม่คิดค่าโดยสาร...

ภาพข่าว: ซินเน็คฯ จับมือแพนทั่ม แบรนด์พริ้นเตอร์ชั้นนำ มุ่งเน้นบริการหลังการขายครบวงจร รองรับฐานลูกค้าทั่วประเทศ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกหลากหลายประเภท จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ PANTUM (แพนทั่ม) แบรนด์ชั้นนำด้านพริ้นเตอร์และโซลูชั่นงานพิมพ์ แต่งตั้งซินเน็คฯ เป็น Authorized Service Center...

มกอช. ชูสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ

มกอช. ติวเข้มผู้ประกอบการ ใช้และแสดงเครื่องหมายบรองมาตรฐานบังคับได้อย่างถูกต้อง พร้อมชูศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด ต้นแบบผู้ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์...

ภาพข่าว: เตรียมพร้อมรัฐบาลดิจิทัล

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565 ) โดยมี...

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เปิดตัวโครงการ แต้มต่อชีวิต จับมือ 11 โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ สนับสนุนกว่า 10 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาลผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย พร้อมชวนคนไทยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือผู้อำนวยการและตัวแทนจาก 11 โรงพยาบาลรัฐ ชั้นนำจากทุกภูมิภาค เปิดตัวโครงการ "แต้มต่อชีวิต" สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ชวนร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับ 11 โรงพยาบาลรัฐที่ร่วมโครงการ...

Related Topics