ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการI do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ ครั้งที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 15:39
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปฏิบัติการปั้นนักเขียนกับวารสารเซมิฯ ครั้งที่ 1 เริ่มต้นแล้ว!

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อย กับโครงการ “I do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ” ครั้งที่ 1 ด้วยความร่วมมือระหว่าง วารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด และบริษัท เอมเมจิน จำกัด โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557

จากแนวคิดที่ต้องการร่วมเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในสังคมวิชาการที่ต้องการผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ผ่านรูปแบบงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อก่อให้เกิดการจุดประกายความคิดให้กับผู้อ่านที่เป็นนักวิจัย นักพัฒนา อาจารย์และนิสิต นักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติ นำความรู้และแนวคิดที่ได้จากบทความเชิงวิชาการไปต่อยอดเป็นผลงานและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

การบรรยายในโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านสามารถเก็บเกี่ยวเอาแนวคิด การเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน รับฟังแรงบันดาลใจและผลกระทบของงานเขียนบทความเชิงวิชาการที่มีบทบาทต่อสังคม การรับคำแนะนำในการเขียนบทความเชิงวิชาการที่ดี ทั้งในการลำดับการเขียน การแยกย่อยข้อมูล เพื่อให้ผู้อ่านสามารถ เข้าถึงบทความได้ง่าย รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลของอุปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรม ตลอดจนการนำโครงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ พลัส ไปจัดแสดง เพื่อกระตุ้นแนวความคิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านที่ตนเองถนัด

โครงการ “I do Idea I dream เพาะเมล็ดพันธุ์วิชาการ” ต้องขอขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่ได้กล่าวมาข้างต้น รวมถึงคณะครูอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมีความสนใจที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เป็นงานเขียน ทางคณะผู้จัดหวังว่าในเร็วๆ นี้ จะได้เห็นผลงานของนักเขียนหน้าใหม่ ที่จะเข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการพัฒนาสังคมของไทยให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป


Latest Press Release

ภาพข่าว: BWG จัดทัพเดินสายมอบรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็ก 2562

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) หรือ BWG ผู้ประกอบธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำลาย และนำกลับมาใช้ใหม่ นำทีมพนักงานเบตเตอร์ฯ เดินสายร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆ กับกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ...

TMILL มอบความสุขให้น้องๆ เยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562

นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มอบความสุขให้น้องๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ณ...

ปภ.รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหาครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

ปภ.รายงาน 5 จังหวัดภาคกลาง และกรุงเทพมหานครคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ. ได้ประสานให้จังหวัดแก้ไขปัญหาหมอกควัน...

34 องค์กรขับเคลื่อน 6 แผน โครงการ OUR Khung BangKachao พัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน

ผนึกกำลังหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน พร้อมเครือข่ายชุมชน กำหนดแนวทางการบูรณาการทำงานร่วมกัน (Social Collaboration) มุ่งเป้าหมายสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) เพิ่มขึ้น 20 % ภายใน 5 ปี (ปี 2561-2565) ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า...

Related Topics