สำนักหอสมุด มช. จัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 17:49
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดงาน “KM Day ครั้งที่ 8” ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนแนวปฏิบัติที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดี

โดยพิธีเปิดงาน KM Day จัดขึ้นในเวลา 09.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

กำหนดการ
เวลา 08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก และอาหารว่าง
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน KM Day ครั้งที่ 8
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน
  • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนแนวปฏิบัติของสำนักหอสมุด
  • ชมนิทรรศการและการนำเสนอการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติปีการศึกษา 2556
เวลา 09.30 – 11.00 น. เสวนาการจัดการความรู้ “Go to Show: CKO ชวนคุย CoPs ร่วมแชร์”
วิทยากร : นางสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ ประธานชุมชนฯ InfoHealthCoP
นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ ประธานชุมชนฯ อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา
ผู้ดำเนินรายการ : นางกชพร ศรีพรรณ์
เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมร่วมสนุก และชมนิทรรศการของชุมชนแนวปฏิบัติ

Latest Press Release

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ

ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ จะจัดงานเสวนา "พลังเยาวชน พลังคนสร้างสื่อ" ซึ่งเป็นงาน Meet & Talk ของเยาวชนคน GEN ใหม่ในการสร้างต้นแบบของการผลิตสื่อด้วยพลังเยาวชน...

Gossip News: บิ๊กบอสแลคตาซอย ชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข

ใกล้เข้าสู่เทศกาลเจแล้ว สามารถ จิรพัฒนกุล บิ๊กบอสแลคตาซอย เลยชวนทุกคนมาร่วมเติมพลังบุญกับกิจกรรม "แลคตาซอย สูตรเจ ให้ชีวิต...จิตเป็นสุข" เพียงซื้อแลคตาซอยสูตรเจ ที่มีให้เลือกอิ่มอร่อยถึง 3 รสชาติ ได้แก่ ไฮแคลเซียม งาดำ และชาเขียว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 17...

ม.ร.จัดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียน ครั้งที่ 3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการภาพยนตร์อาเซียนศึกษา หัวข้อ "ผู้หญิงในอาเซียน" และปาฐกถา "บทบาทของผู้หญิงในภาพยนตร์อาเซียน" โดยอาจารย์อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักวิชาการอิสระ...

ภาพข่าว: อ.อ.ป. ยินดี 16 ปี สบน.

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายพหล ชัยจิตบริบูรณ์ หัวหน้าฝ่าย (ระดับ 8) ฝ่ายยุทธศาสตร์และประเมินผล และนางสาวศยามล ดาวรุ่งเรือง พนักงาน งานแผนและกลยุทธ์ สำนักนโยบายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นผู้แทนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ...

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตอบสนอง lifestyle ยุคใหม่ของลูกค้า ที่นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ได้ให้บริการเพิ่มช่องทางการชำระเงินค่าสินค้าผ่านระบบ QR Code เป๋าตุง กรุงไทย ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซึ่งเป็นระบบที่มีความสะดวกและรวดเร็ว เพียงแค่สแกน QR...

Related Topics