สำนักหอสมุด มช. จัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 8

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday November 5, 2014 17:49
กรุงเทพฯ--5 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการจัดงาน “KM Day ครั้งที่ 8” ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการนำกระบวนการการจัดการความรู้มาใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุด ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร โดยการมอบเกียรติบัตร และประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนแนวปฏิบัติที่มีผลงานและเป็นตัวอย่างที่ดี

โดยพิธีเปิดงาน KM Day จัดขึ้นในเวลา 09.00 น. โดย รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

กำหนดการ
เวลา 08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก และอาหารว่าง
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดงาน KM Day ครั้งที่ 8
โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวรายงาน
  • พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ชุมชนแนวปฏิบัติของสำนักหอสมุด
  • ชมนิทรรศการและการนำเสนอการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติปีการศึกษา 2556
เวลา 09.30 – 11.00 น. เสวนาการจัดการความรู้ “Go to Show: CKO ชวนคุย CoPs ร่วมแชร์”
วิทยากร : นางสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ ประธานชุมชนฯ InfoHealthCoP
นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ ประธานชุมชนฯ อนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา
ผู้ดำเนินรายการ : นางกชพร ศรีพรรณ์
เวลา 11.00 – 12.00 น. กิจกรรมร่วมสนุก และชมนิทรรศการของชุมชนแนวปฏิบัติ

Latest Press Release

อพวช. ยืนยัน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใจกลางเมืองยังคงเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดย จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เปิดบ้านนำชมการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภายใน จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน หลังมีกระแสห่วงใยจากประชาชนในโลกออนไลน์ถึงการหมดสัญญาเช่าพื้นที่ในปี 2563...

ภาพข่าว: Kids Sport Day @ CentralPlaza Chonburi

ภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ร่วมกันเปิดงาน Kids' Sport Day @ CentralPlaza Chonburi งานแข่งขันกีฬามหาสนุกสุดยิ่งใหญ่ฝึกทักษะเหล่าหนูน้อยครั้งแรกในจังหวัดชลบุรี โดยมี...

ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562

เมื่อวันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานการปฏิรปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา(ส.ป.ก. ฉะเชิงเทรา) และกลุ่มวิสาหกิจจัดการสมุนไพรวนเกษตรป่าตะวันออก ร่วมประชุมสรุปยอดการจำหน่ายพืชสมุนไพร ปี 2561 และจัดทำแผนการรับซื้อสมุนไพร ปี 2562...

ภาพข่าว: SVL Group ร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร นำโดยนายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ เพื่อแสดงความยินดีกับนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมทางหลวงชนบท...

กระทงจากฟางข้าว วัสดุเหลือใช้ที่ไร้ค่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้การทำกระดาษจากฟางข้าว และสอนทำดอกไม้ประดิษฐ์จากฟางข้าว...

Related Topics