Top5 อาชีพในปี 58

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 27, 2014 09:52
กรุงเทพฯ--27 พ.ย.--Adecco

อเด็คโก้ เผยปี 2557 สายงานวิศวกรรมติดอันดับครองแชมป์หาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน เชื่ออุตสาหกรรมเทรดดิ้งยังคงรุ่งพุ่งแรงอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการต้อนรับ AEC ที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย อเด็คโก้เปิดตัวAdecco Thailand Salary Guide 2015 รูปโฉมใหม่ พร้อมเพิ่มผลสำรวจ “อยู่หรือไป อะไรสำคัญสุด” ปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่, Resu-ME เครื่องมือสร้าง LinkedIn Profile ในรูปแบบวิดีโอและอินโฟกราฟฟิค และ ก้าวล้ำนำหน้าความเป็นผู้นำทางด้าน HR และการตลาดยุคใหม่ ด้วย AHEAD Application ระบบจัดการงานด้าน Field Marketing & HR System

คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรจากยุโรป มีสาขาทั่วโลกกว่า 5,500 สาขาใน 60 กว่าประเทศและในเอเชียกว่า 400 สาขา เปิดเผยถึงแนวโน้มการจ้างงานในปี 2558 ว่า จากประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในประเทศไทยมากว่า 25 ปี ทำให้อเด็คโก้สามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดแรงงานและตำแหน่งงานที่มีความต้องการในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคเอเชีย และอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2558 เศรษฐกิจไทย (GDP) มีแนวโน้มเติบโตขึ้นร้อยละ 3.5 - 4.5 นอกจากนี้การลงทุนภาคเอกชนน่าจะปรับตัวดีขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจภาพรวมที่ฟื้นตัวขึ้นและนโยบายภาครัฐที่มีความชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ในส่วนของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2558 จะอยู่ที่ร้อยละ 1.4 - 2.4 ใกล้เคียงกับปี 2557 และอัตราว่างงานพบว่ามีผู้ว่างงานจำนวนกว่า 3 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.8-1.0

จากข้อมูลปี 2557 ของอเด็คโก้พบว่า สายงานที่มีการจ้างงานและหาคนมากที่สุดในตลาดแรงงาน 5 อันดับแรก คือ สายงานวิศวกรรม งานขาย ไอที บัญชี และธุรการ โดยตำแหน่งงานทางด้านวิศวกรรมที่ฮอตฮิตเป็นที่ต้องการในตลาด ได้แก่ วิศวกรขาย วิศวกรการผลิต วิศวกรบริการ และ วิศวกรโยธา ส่วนตำแหน่งที่มีคนสมัครงานมากที่สุดคือ พนักงานธุรการ เลขา พนักงานขาย เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ วิศวกร และ เจ้าหน้าที่ไอที และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนความต้องการแรงงานกับผู้สมัครกลับพบว่า ตำแหน่งงานทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นตำแหน่งที่ผู้สมัครมองหามากที่สุด แต่จำนวนตำแหน่ง งานว่างยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนมองหางานจึงทำให้เกิดการแข่งขันสูง ในขณะที่ตำแหน่งงานทางด้านวิศวกรรม งานขาย และไอที กลับเป็นตำแหน่งงานที่มีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงานแต่กลับเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ส่วนกลุ่มธุรกิจที่กำลังขยายตัวและมองหาคนมากที่สุดตามสายงานมีดังนี้

· สายงานออฟฟิศ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ การค้าปลีก และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

· สายวิศวกรรมและช่างเทคนิค ได้แก่ อุตสาหกรรมเคมี อิเล็กทรอนิคส์ อาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

· สายงานไอที ได้แก่ กลุ่มผลิตซอฟท์แวร์ การเงินการธนาคารและประกัน อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจออนไลน์ และโทรคมนาคม

· สายงานปฏิบัติงานในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ เทรดดิ้ง ชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิคส์ อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมการผลิต

· สายงานใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่น ได้แก่ ธุรกิจไอที กลุ่มธุรกิจเทรดดิ้ง โทรคมนาคม การเงิน การบริการ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจ ยานยนต์ ที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ และอสังหาริมทรัพย์

ผลสำรวจปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยจัดทำแบบสำรวจ “อยู่หรือไป อะไรสำคัญสุด” ขึ้นเป็นพิเศษกับผู้สมัครทั้งหมด 2,276 คน ผลการสำรวจนี้มุ่งเน้นเรื่องปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่ เพื่อเป็นหน้าข้อมูลพิเศษที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกรวมอยู่ในคู่มือฐานเงินเดือนประจำปี2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลทึ่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับคู่มือฐานเงินเดือนตามสายอาชีพที่อเด็คโก้จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลและความต้องการของพนักงาน นำมาซึ่งความเข้าใจและปรับใช้กับกลยุทธ์ในการบริหารองค์กร และปรับปรุงพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การสำรวจครั้งนี้มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 2,276 คน จากทั่วประเทศ ร้อยละ 27 เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี และร้อยละ 73 เป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป

ปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กร 5 อันดับแรกคือ เงินเดือนและสวัสดิการ ความก้าวหน้าในการทำงาน หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และโอกาสในการพัฒนาตนเอง ตามลำดับ ส่วนปัจจัยที่ผู้ที่กำลังมองหางานต้องการจากงานใหม่ 5 อันดับแรก คืออัตราค่าจ้างที่สูงขึ้น งานมีความท้าทายมากขึ้น อิสระในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และตารางงานที่ยืดหยุ่นได้ ตามลำดับ

ผลการสอบถามความพึงพอใจที่มีต่องานปัจจุบัน พบว่าร้อยละ 26 พอใจกับงานที่ทำอยู่ ร้อยละ 18 ไม่พอใจกับงานที่ทำอยู่แต่ยังไม่ได้คิดหางานใหม่ ร้อยละ56 ไม่พอใจกับงานทำอยู่และกำลังมองหางานใหม่ ส่วนในเรื่องของเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันร้อยละ 51 พอใจกับเงินเดือน และร้อยละ 49 ไม่พอใจกับเงินเดือน

“จากผลสำรวจของอเด็คโก้พบว่า ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับพนักงานที่อยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือผู้ที่กำลังหางานใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน แต่แรงจูงใจที่ดีควรจะมาจากหลายสิ่งประกอบกัน ผลการสำรวจของอเด็คโก้เป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้องค์กรตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลด้านผลตอบแทน (Compensation) และ ภาพรวมตลาดแรงงาน (Labor Market Reflection) เพื่อนำไปปรับกลยุทธ์และต่อยอดให้กับองค์กรในการหาวิธีการและแนวทางในการสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป” คุณธิดารัตน์กล่าว

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2558 - Adecco Thailand Salary Guide 2015

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อเด็คโก้มีการพัฒนาข้อมูลความรู้ทางด้านตลาดแรงงาน และเผยแพร่เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง Adecco Thailand Salary Guide คือคู่มือฐานเงินเดือนตามสายอาชีพที่กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ประเทศไทยจัดทำขึ้นทุกปี โดยใช้ข้อมูลอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ อเด็คโก้ที่ได้จากการทำงานร่วมกับลูกค้าและผู้สมัคร และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบเงินเดือนในสายงานต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและองค์กรที่กำลังมองหาบุคลากร

พิเศษสำหรับปีนี้ อเด็คโก้ได้เพิ่มผลการสำรวจปัจจัยที่มีผลทำให้คนอยากอยู่ต่อกับองค์กรหรือมองหางานใหม่เพิ่มขึ้นเป็นหน้าเสริมพิเศษ ร่วมกับข้อมูลฐานเงินเดือนที่จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทและองค์กรต่างๆ ให้ได้รับทราบความต้องการของพนักงาน นำมาซึ่งความเข้าใจและนำมาปรับใช้กับกลยุทธในการบริหารองค์กร

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2558 เป็นข้อมูลสำหรับคนทำงาน ผู้ที่กำลังมองหางาน หรือองค์กรต่าง ๆ โดยผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลฐานเงินเดือนผ่านแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้งไอโอเอส (iOS) แอนดรอยด์ (Android) และ วินโดวส์โฟน (Windows Phone) หรือค้นหาข้อมูลฐานเงินเดือนและดาวน์โหลดในรูปแบบ PDF ผ่าน www.adecco.co.th

Resu-ME เครื่องมือสร้าง LinkedIn Profile ของคุณให้น่าสนใจในรูปแบบวิดีโอและอินโฟกราฟฟิค

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าปัจจุบัน LinkedIn เป็นสื่อสังคมออนไลน์หลักสำหรับการหางานยุคใหม่ โดยในอนาคตข้างหน้านี้ เรซูเม่หรือประวัติสมัครงานจะถูกบันทึกลงในรูปแบบ LinkedIn Profile มากขึ้นเรื่อย ๆ

และเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้พัฒนาเว็บไซต์ www.Resu-ME.me เพื่อช่วยปรับเปลี่ยน LinkedIn Profile ของคุณที่มีเพียงแค่ตัวหนังสือ ให้ออกมาในรูปแบบวิดีโอที่มีเสียงบรรยายพร้อมภาพประกอบสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือหากต้องการทำในรูปแบบอินโฟกราฟฟิคก็สามารถทำได้เช่นกัน ทั้งนี้เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์วิดีโอหรืออินโฟกราฟฟิคผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือส่งต่อไปยังหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ เพื่อพิจารณาทดลองสร้างLinkedIn Profile ในรูปแบบวิดีโอและอินโฟกราฟฟิคได้แล้ววันนี้ที่ www.Resu-ME.me

AHEAD แอพพลิเคชั่นใหม่สำหรับงาน Field Marketing & HR System

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย ผู้นำด้านการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร เปิดตัวแอพพลิเคชั่นใหม่ที่ชื่อว่า AHEAD ซึ่งเป็นระบบจัดการงานด้าน HR และ Field Marketing เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าของอเด็คโก้ที่ต้องการ Outsource งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล งานขาย และงาน Field Marketing ต่าง ๆ โดยระยะแรก อเด็คโก้ได้เน้นการขยายการใช้ AHEAD ไปยังลูกค้าในกลุ่มธุรกิจ FMCG, Retail และ Hyper Market เนื่องจากมีความต้องการด้านการจัดการข้อมูลทางด้าน HR และ Field Marketing แบบ Real-Time โดยอเด็คโก้วางแผนที่จะทำการขยายตลาดสู่กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ และจะมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เชื่อมต่อกับระบบ Payroll เพื่อสอดรับกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

คุณสมบัติหลัก ๆ ที่คุณจะได้พบใน AHEAD ได้แก่ การบันทึกเวลาเข้า-ออกงานพร้อมพิกัดสถานที่ปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้จริง, การส่งภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และข้อความ, การตรวจเช็ครายการงานที่ต้องทำในแต่ละวัน, การจัดการ Stock สินค้า, การจัดการสินค้าใกล้หมดอายุ, การออกแบบสอบถามเพื่อบันทึกCustomer Insight, การจัดเก็บข้อมูลพิกัดร้านค้าและสถานที่, การนับจำนวนลูกค้าและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานและเรียกดูรายงานรูปแบบต่าง ๆ แบบ Real-Time ผ่านระบบ Web Application ที่สามารถเปิดผ่าน Web Browser ได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แทบเลต ในขณะเดียวกันพนักงานสามารถใช้งานผ่านแอพพลิชั่นได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการAndroid ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต EDGE, 3G, 4G

AHEAD นำเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์บวกกับการออกแบบเป็นพิเศษด้วยจุดประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ลดเวลาและขั้นตอนที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ลดต้นทุนของบริษัทผู้ว่าจ้าง และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ลูกค้าของอเด็คโก้ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการวางแผนเพื่อสนับสนุนยอดขายและต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย


Latest Press Release

เปิดรับสมัคร GPSC Young Social Innovator 2020 ซีซั่น 3

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. จัดโครงการประกวด GPSC Young Social Innovator 2020 ภายใต้แนวคิด “พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน: Sustainable Energy, Natural Resources...

ขอเชิญชมนิทรรศการ Essentialist Images 17 กรกฎาคม 2563 – 8 สิงหาคม 2563

ริชาร์ด โคห์ ไฟน์ อาร์ต สิงคโปร์ (RKFA-SG) มีความยินดีนำเสนอนิทรรศการโดยภัณฑารักษ์ชื่อดังอย่างหลุยส์ โฮ กับการแสดงผลงานของ 9 ศิลปินชาวพม่า ได้แก่ Aye Ko, Aung Ko, Htein Lin, Richie Htet, Maung Day, Nge Lay, Soe Yu Nwe, Tun Win Aung และ Wah Nu...

หอการค้าไทยและเครือข่าย ยื่น 12,000 ราย เสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด ฉบับประชาชน

ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการฯ และเครือข่าย ยื่นรายชื่อ 12,000.รายชื่อ ต่อ นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ……....

ไม่ว่าจะสปาทรีตเมนท์ไหน ก็ผ่อนคลายจากศีรษะจรดปลายเท้าในราคาเดียว ณ สปา เซ็นวารี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

พร้อมมอบประสบการณ์ปรนนิบัติร่างกายและผ่อนคลายจิตใจอย่างเต็มที่ สปา เซ็นวารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ขอต้อนรับทุกท่านอีกครั้งด้วยข้อเสนอที่ดีที่สุด...

“ปันน้ำใจ มะฮอกกานีพี่ให้น้อง” ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี หนึ่งในสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำทางด้านการโรงแรมและการประกอบอาหารของประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล ที่มีรากฐานการก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งของในเครือดุสิตธานี กลุ่มโรงแรมชั้นนำระดับ 5 ดาวของเมืองไทย...

Related Topics