มท.2 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาว วางแผนช่วยเหลือ เน้นกลุ่มเปราะบางเป็นหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday December 8, 2014 12:38
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--ปภ.

มท.2 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาวเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไว้ล่วงหน้า โดยสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวโดยยึดความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเป็นหลัก เน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว

รวมถึงแจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเพิ่มความระมัดระวังภัย เพื่อให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัย

นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ในฐานะกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ระยะนี้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภูในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวและเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากภัยในช่วงฤดูหนาว

จึงได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยหนาว เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวและวางมาตรการป้องกันภัยในช่วง ฤดูหนาวไว้ล่วงหน้า โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน สำรวจ ความต้องการเครื่องห่มกันหนาว และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวแยกรายครัวเรือน

หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ที่ประสบภัยหนาวอย่างชัดเจน พร้อมกำหนดแนวทางช่วยเหลือและวางแผนแจกจ่ายเครื่องกันหนาว อย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยเป็นหลัก เน้นดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการและทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ตลอดจนดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ให้กำหนดมาตรการป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว รวมถึง แจ้งเตือนให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเพิ่มความระมัดระวังภัยในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะอัคคีภัย ไฟป่า หมอกควันในช่วงอากาศแห้ง

อุบัติเหตุทางถนนช่วงหมอกลงจัด อุบัติภัยจากการท่องเที่ยวช่วงฤดูหนาว เพื่อให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูหนาวเป็นไปด้วยความปลอดภัย


Latest Press Release

มข.ออกหน่วยบริการทัตนกรรมพระราชทาน

หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดบริการรักษาทางทันตกรรมให้กับประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร...

ภาพข่าว: ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล ร่วมสัมมนาพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของฟินแลนด์

ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล คุณชยพล หลีระพันธ์ กรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ " The Finland Phenomenon : Inside The World's Most Surprising Education System." ซึ่งจัดโดย H.E....

โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนนิทรรศการภาพถ่าย Lost In Time โดยณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแฟชั่น และโฆษณาระดับแถวหน้า ที่กลับมาสู่วงการช่างภาพอีกครั้ง กับผลงานภาพถ่ายที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเวลาผ่านห้วงประสบการณ์เฉียดตาย

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ร่วมสนับสนุนการจัดงานนิทรรศการภาพถ่าย "LOST IN TIME" โดย ณิการ์ กรีพร้อม ช่างภาพแนวหน้าของประเทศไทยที่มีผลงานหลากหลายจากงานแฟชั่น และโฆษณาทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สำหรับงานนิทรรศการภาพถ่ายครั้งนี้...

กทม.เตรียมพร้อมดูแลสุขภาพประชาชนรองรับสภาพอากาศแปรปรวน

นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 - 2563 ระบุฤดูหนาวจะเริ่มต้นในช่วงกลางเดือน ต.ค. 2562 และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ก.พ. 2563 นั้น สำนักอนามัย...

ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเจ้าหน้าที่เทศกิจเรียกรับเงินจากผู้ค้าบนทางเท้า

นายศุภกฤต บุญขันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณีมีการเผยแพร่คลิปเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตคลองเตย จับกุมผู้ค้ารถเข็นผลไม้บริเวณทางเท้าใต้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอโศกและมีการเรียกเงินจากผู้ค้าว่า...

Related Topics