พม. จับมือ วธ. สาธิตบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการคนพิการทางสายตาและการได้ยิน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 20, 2015 16:10
กรุงเทพฯ--20 มี.ค.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ กับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ นำเสนอและสาธิตการให้บริการสำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และคนพิการ ต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และสามารถเข้าถึงบริการได้ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการผสมผสานสื่อต่างๆ ประกอบด้วย เนื้อหาทางประวัติศาสตร์และศิลปะ มีการนำวัตถุจำลองที่แสดงถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทยยุคสมัยต่างๆกว่า ๓๐ รายการ มาจัดแสดงพร้อมกับจัดทำคำบรรยาย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอักษรเบรลล์ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจับต้องหรือสัมผัสวัตถุจำลองที่จัดแสดงได้ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงการทำงานของ Application บาร์โค้ดสองมิติ จำนวน ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) Application “Jaksara GR Code” สำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียง และ ๒) Application “QR Code Reader” สำหรับผู้พิการทางการได้ยินซึ่งจะมีการบรรยายเป็นภาษามือให้ได้เข้าถึงศิลปะในชิ้นนั้นๆ ทั้งนี้ เป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

“สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักรับรู้ถึงบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ โดยมีเด็กพิการ จำนวน ๒๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมและสาธิตการใช้งานรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวท้าย


Latest Press Release

ภาพข่าว: กระทรวงแรงงาน เปิดงาน Labour fair 2019

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Information Labour Fair 2019 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงนอกระบบ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ณ อีเวนท์ฮอลล์ ชั้น 1...

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID MOU หวังผลิตบัณฑิตนิเทศฯคุณภาพ สู่ความเป็นมืออาชีพทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform

ม.ศรีปทุม จับมือ True ID...ร่วมพัฒนาขีดความสามารถนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์SPU สู่ความเป็นมืออาชีพ ทางด้าน content creator บน Digital and Media Platform" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม...

พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือ 2 อู่ใหญ่เมืองพะเยายกมาตรฐานช่างสีรถยนต์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประยูร กุลศิลป์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่วีไอพีพะเยา และนายเศวต ไชยวงค์ หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.อู่เศวตยนต์พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ...

บรรดาชาติอาหรับบรรลุกรอบความตกลงใหม่ว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล

ความตกลงดังกล่าวได้รับการประกาศในการประชุมอุตสาหกรรมฮาลาลโลกครั้งที่ 4 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จัดตั้งและใช้ระบบอาหารฮาลาลเป็นครั้งแรกของโลก กรอบความตกลงยอมรับร่วมกันในกลุ่มประเทศอาหรับว่าด้วยมาตรฐานบริการและผลิตภัณฑ์ฮาลาล...

เด็กบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล เรียงความ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สสอท.

นักศึกษาคณะบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมประกวด เรียงความ "การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ" ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดย สสอท. มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววิรันดา อิสมาแอล นักศึกษาคณะบัญชี SPU...

Related Topics