7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 14:21
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--

หลายปีมานี้ สภาวะโลกร้อนและวิกฤติสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ กลายเป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รุนแรงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ หลายคนเชื่อว่าความเสื่อมโทรมและเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์และย้อนกลับมาทำร้ายมนุษย์เอง ดังนั้นถ้าจะแก้ไขให้กลับมาดีดังเดิมก็คงต้องอาศัยแรงกำลังกายใจของทุกคน ร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลงมือทำจริงจังอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนความร่วมมือระดับโลก นโยบายระดับชาติ ไปจนถึงชีวิตประจำวันในระดับบุคคลเนื่องในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลกWorld Environment Day 5มิถุนายน 2558นี้ พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน“7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก รณรงค์ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจ และเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้ด้วยกัน ณ บริเวณสวนหน้าศูนย์การค้าในวันที่ 5-7 มิถุนายนนี้

เมื่อ40 ปีที่แล้ว ทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กระทั่งหยิบยกมาเป็นประเด็นพูดคุยในเวทีนานาชาติ จนมีมติให้จัดประชุมใหญ่เพื่อให้หลายๆ ประเทศมาร่วมหารือ และเป็นภาคีร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต่างเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก ในวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515ในวาระ "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment"ที่กรุงสตอกโฮลม์โดยรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศอีกทั้งยังมีหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน ซึ่งจากการประชุมครั้งนั้นเกิดข้อตกลงร่วมกันให้รัฐบาลแต่ละประเทศจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน และจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nations Environment Programme) ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา และประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ในปี 2558 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกไว้ว่า“7 billion dreams, One Planet, Consume with Care”หรือที่ใช้รณรงค์กันในประเทศไทยว่า“7 พันล้านฝัน 7 พันล้านใจ คิดห่วงใยในผืนโลก”เน้นประเด็นการบริโภคและการดำเนินการผลิตที่ยั่งยืน(Sustainable Consumption and Production)โดยมีแนวคิดว่ามนุษย์จะต้องใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและระมัดระวัง เพราะเรามีโลกเพียงใบเดียว อีกทั้งเรายังต้องส่งมอบโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเราอีกด้วย จริงอยู่ว่า ผู้คน 7 พันล้านคนบนโลก ทุกคนต่างต้องการทำตามความฝันของตนเอง แต่จะทำอย่างไรให้ทุกคนยังคงสามารถทำตามความปรารถนาของตนได้โดยไม่ต้องรุมทึ้งแย่งชิงทรัพยากรของโลกจนหมดหรือทำลายสิ่งแวดล้อมไปมากกว่าที่เป็นอยู่นี้ ดังนั้นคำตอบคงไม่ใช่เพียงการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด แต่เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีสติ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เท่าไหร่ และรู้ถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพราะถ้าทุกคนรู้จักใช้ชีวิต ใช้ทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอย่างชาญฉลาดก็จะสามารถรักษาโลกไว้ได้อย่างยั่งยืน

แนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดและระมัดระวังที่ทุกคนสามารถทำกันได้ภายในครัวเรือน เช่น 4R เพื่อลดปัญหาขยะ reduce, reuse, repair, recycleทำได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ดังต่อไปนี้

Reduce ลดการใช้ โดย เลือกบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เลือกซื้อสินค้าที่เป็นชนิดเติม (Refill) ลดการใช้สิ่งของที่ทำให้เกิดขยะอันตราย เลือกใช้ของที่ไม่เป็นพิษหรือมีพิษตกค้างน้อยกว่า หากใช้ของที่มีพิษหรืออันตราย ก็ให้ใช้เท่าที่จำเป็นและนำไปทิ้งอย่างถูกวิธี โดยไม่ปนกับเศษอาหาร

Reuse การใช้ซ้ำ เลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ นำสิ่งของที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะ ลดต้นทุนจัดการขยะ ลดการใช้ทรัพยากร หากจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้งให้ใช้เท่าที่จำเป็น ควรดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อยืดอายุการใช้งาน ลงทุนเลือกซื้อสินค้าที่ใช้งานได้นาน เลือกใช้อุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดพลังงาน ใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก ขอยืมหรือเช่าของที่นานๆใช้ที ขายส่งต่อ หรือบริจาคอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ แก่คนที่ต้องการแทนการทิ้ง

Repair การซ่อมแซม ของที่เสียแล้วควรซ่อมแซมเพื่อยืดอายุการใช้งานและนำกลับมาใช้ใหม่

Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ โดย เลือกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล แยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สะดวกในการจัดเก็บหรือนำขยะที่รีไซเคิลได้ไปขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอีกครั้ง อีกทั้งเศษใบไม้และเศษอาหารยังสามารถนำมาเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ช่วยลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย

ในที่นี้.มร.มาร์ค เวอร์มูแลน ผู้อำนวยการศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้ฝากมาบอกว่า “แม้คำว่าสิ่งแวดล้อมจะดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่ทุกคนก็ช่วยกันดูแลโลกใบนี้ได้คนละไม้ละมือ เริ่มจากรอบตัวเราเอง เช่น ปลูกต้นไม้และดูแลสิ่งต่างๆ รอบบ้าน ลดใช้สารเคมี บริโภคผักปลอดสารพิษซึ่งได้ทั้งสุขภาพดีและส่งเสริมกิจกรรมที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทานน้ำสะอาดให้หมดแก้วและตระหนักว่าน้ำสะอาดและสิ่งต่างๆ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่มีต้นทุนดังนั้นควรกินใช้ให้คุ้มค่า หมั่นดูแลรักษาเครื่องยนต์เพื่อลดปริมาณการเผาไหม้และการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุโลกร้อน แยกขยะก่อนทิ้งอย่างรู้คิด ทำตามหลัก 4R และตระหนักว่าการนำของที่ใช้แล้วมาผลิตใหม่อาจไม่ใช่ทางแก้ปัญหา แต่การใช้พลาสติกให้น้อยลงเป็นทางออกที่ดีกว่า เป็นต้น”

“นอกจากนี้การรู้ค่าของต้นไม้ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะ ณ ปัจจุบัน เราต้องช่วยกันปลูกต้นไม้ให้ได้มากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ถึง 5 เท่าจึงจะเพียงพอต่ออนาคต เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนี้ ทางศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงอยากเชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง โดยในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน ทางคณะผู้บริหารและพนักงานรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า จะร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกันในบริเวณสวนหน้าศูนย์การค้า ส่วนในวันเสาร์ที่ 6 และอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ทางศูนย์การค้าก็ขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่และลูกค้าที่สนใจร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยลงทะเบียน ณ บริเวณนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคาร Aเพื่อรับต้นไม้และร่วมปลูกด้วยกันที่บริเวณด้านนอกศูนย์การค้าพร้อมรับเสื้อยืดวันสิ่งแวดล้อมโลกฟรี เพื่อระลึกว่าเป็นหนึ่งในวันดีๆ ที่เราได้เป็นหนึ่งใน7 พันล้านคนที่ห่วงใยโลกใบนี้ และมาทำอะไรดีๆ ด้วยกัน”


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics