มจธ. จับมือ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 13:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในยุคที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความต้องการแรงงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทำงานนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นการผลิตหรือการสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดนั้น ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา ขณะเดียวกันการสนับสนุนจากภาคเอกชนเปิดโอกาสในการให้นักศึกษาได้ร่วมทำโครงงานโดยใช้ปัญหาจริงในโรงงานผ่านโครงการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานนั้น ย่อมจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้จบออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ที่สำคัญบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของมจธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ ที่สำคัญยังมีความเข้าใจเรื่องของการทำงานเป็นทีม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของนักศึกษาที่ผู้ประกอบการต้องการ จะเห็นได้ว่าวิศวกรของบริษัทฯ จำนวนมากจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ล้วนมีความสามารถและปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีแตกต่างจากที่อื่น แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ทาง มจธ. ได้สร้างบุคลากรไว้ให้กับภาคเอกชนทั้งวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ เองได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงถือเป็นโอกาสดีที่มีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับ มจธ. ขึ้น โดยหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในโครงการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการทำงานจริง นอกจากนั้นหากนักศึกษาสนใจทำงานต่อกับบริษัทฯ ก็สามารถลดระยะเวลาในการทดลองงาน และได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯอีกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้มีโอกาสอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา และภาคเอกชน

สำหรับโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความต้องการที่จะขยายจำนวนการรับนักศึกษาจาก มจธ.เข้าฝึกงานภายใต้โครงการ Work–integrated Learning หรือ WiL เป็นการเรียนรู้คู่กับการทำโครงงานที่เป็นโจทย์จริงของบริษัทฯ โดยมีการทำงานร่วมกับหลากหลายภาควิชามากขึ้น ภายใต้โครงการ บริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับเลือก นอกจากโครงการ WiL แล้ว ทางบริษัทฯ สนับสนุนให้นักศึกษาจาก มจธ. เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติ (automation design)เพื่อลดการใช้พลังงาน ที่มีผลงานของนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยในจีนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับการสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนของจีน โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การแข่งขันดังกล่าว ในปีนี้ทางบริษัทฯจึงได้เชิญอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.เข้าร่วมเดินทางเพื่อดูงานและศึกษาแนวทางสำหรับการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง และสัมผัสเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัทฯอีกด้วย

ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า การเรียนรู้ร่วมการทำงานกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ WiL ที่ มจธ.จัดเป็นหลักสูตรขึ้นนี้ เป็นการผลิตนักศึกษาที่เก่งและพร้อมเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในโรงงานจริงจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องของความสัมพันธ์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องการ ที่สำคัญการที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ภายใต้โจทย์ปัญหาจริงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความขวนขวายศึกษาหาข้อมูล จะทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งทางวิชาการและมีทักษะความสามารถด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงสมรรถนะความสามารถสูงที่ดีและมีประโยชน์กับผู้ประกอบการต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทเดลต้าครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนของไต้หวัน โดยเดลต้าจะเป็นฐานเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดี และการเรียนรู้คู่การปฏิบัติในโครงการ WiL จะเป็นฐานที่ให้ประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังคาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนของไต้หวันในโอกาสต่อไป

อธิการบดี กล่าวอีกว่า “ที่สำคัญคือเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยให้นักศึกษาจากไต้หวันเข้ามาเรียนรู้ร่วมการทำงานกับภาคเอกชนในประเทศไทยผ่านโครงการ WiL และมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าไปทำงานในโรงงานที่ไต้หวัน เพราะเห็นว่าแม้ไต้หวันจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรเหมือนไทย แต่สามารถพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรและสามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการไต้หวันนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับไทย โดยไต้หวันมีวิธีที่ทำให้ SMEs ของประเทศพัฒนาได้ดีและไปได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นโมเดลน่าสนใจที่ไทยควรจะเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีภาคการเกษตร หากเราได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม”


Latest Press Release

ก.เกษตรฯ รมช.กษ.ยกทีมตรวจเขื่อน

3 รัฐมนตรีเกษตรฯยกทีมลงพื้นที่ดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล-สิริกิติ์เตรียมใช้ระบบการชะลอสูบน้ำเพื่อยืดระยะเวลาน้ำใช้การเหลือนานขึ้นแก้วิกฤติน้ำไม่ไหลลงเขื่อน พร้อมเตรียมหารือนายกฯระดม3...

เด่นวิทย์ สวิงทีมชาติคว้าแชมป์บุคคลพร้อมพาทีมไทยซิมแชมป์ ศึกกอล์ฟสมัครเล่น สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ ครั้งที่ 72

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ สวิงหนุ่มทีมชาติไทย วัย 15 ปี หยิบแชมป์บุคคลชาย พร้อมจับคู่กับ นพรัตน์ พานิชผล พาทีมไทย (1) คว้าแชมป์ประเภททีม ในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการ "สิงค์โปร์ โอเพ่น อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 72" ที่สนามกอล์ฟ ลากูน่า...

ภาพข่าว: สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊ค เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ

สำนักพิมพ์วิช ร่วมกับซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ เปิดตัวหนังสือ คิดแบบฉั้วๆ เผยเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจ ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล หรือ เฮีย ฉั้ว (คนกลาง) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) เจ้าของแนวคิด "อะไรก็เกิดขึ้นได้...

สยามดิสคัฟเวอรี่ชวนลิ้มกาแฟและขนมที่ปรุงด้วยใจ น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ชวนหลบฝน เดินช้อปปิ้งแบบมีสไตล์ พร้อมแวะชมป๊อปอัพคาเฟ่เก๋ๆให้รู้สึกถึงวัยเด็กกับ "NOSH NOSH BANGKOK POP UP CAFÉ" (น๊อช น๊อช แบงคอก ป๊อปอัพ คาฟ่) คาเฟ่ที่ตกแต่งแบบไทยๆ เสิร์ฟขนมไทยและเครื่องดื่มชื่นใจมากมาย ณ...

สอศ. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส่งเสริมประสบการณ์ 9 -11 ต.ค. 62 ที่ไบเทค บางนา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจร่วมกันในการผลิต และพัฒนากำลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 โดยมี 5 หน่วยงาน ได้แก่...

Related Topics