มจธ. จับมือ เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ร่วมพัฒนาบุคลากรคุณภาพสู่ตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 13:49
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในยุคที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ความต้องการแรงงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมทำงานนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการอย่างมาก โดยเฉพาะความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ดังนั้นการผลิตหรือการสร้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตลาดนั้น ถือเป็นบทบาทหน้าที่หลักของสถาบันการศึกษา ขณะเดียวกันการสนับสนุนจากภาคเอกชนเปิดโอกาสในการให้นักศึกษาได้ร่วมทำโครงงานโดยใช้ปัญหาจริงในโรงงานผ่านโครงการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานนั้น ย่อมจะช่วยเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้จบออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น ที่สำคัญบุคลากรทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรม จึงเป็นที่มาของพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

นายเซีย เชน เยน ประธานบริหารบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของมจธ.ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะด้านวิศวกรรมศาสตร์ สามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ ที่สำคัญยังมีความเข้าใจเรื่องของการทำงานเป็นทีม ซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญของนักศึกษาที่ผู้ประกอบการต้องการ จะเห็นได้ว่าวิศวกรของบริษัทฯ จำนวนมากจบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ล้วนมีความสามารถและปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ดีแตกต่างจากที่อื่น แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จที่ทาง มจธ. ได้สร้างบุคลากรไว้ให้กับภาคเอกชนทั้งวิชาการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งบริษัทฯ เองได้ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว จึงถือเป็นโอกาสดีที่มีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ กับ มจธ. ขึ้น โดยหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืนเพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในโครงการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นจากการทำงานจริง นอกจากนั้นหากนักศึกษาสนใจทำงานต่อกับบริษัทฯ ก็สามารถลดระยะเวลาในการทดลองงาน และได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯอีกด้วย ขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้มีโอกาสอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ซึ่งก็จะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ต่อภาคการศึกษา และภาคเอกชน

สำหรับโครงการความร่วมมือครั้งนี้ ทางบริษัทฯมีความต้องการที่จะขยายจำนวนการรับนักศึกษาจาก มจธ.เข้าฝึกงานภายใต้โครงการ Work–integrated Learning หรือ WiL เป็นการเรียนรู้คู่กับการทำโครงงานที่เป็นโจทย์จริงของบริษัทฯ โดยมีการทำงานร่วมกับหลากหลายภาควิชามากขึ้น ภายใต้โครงการ บริษัทฯ จะสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับเลือก นอกจากโครงการ WiL แล้ว ทางบริษัทฯ สนับสนุนให้นักศึกษาจาก มจธ. เป็นตัวแทนของไทยเข้าร่วมการแข่งขัน Delta Cup ที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นการแข่งขันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านระบบอัตโนมัติ (automation design)เพื่อลดการใช้พลังงาน ที่มีผลงานของนักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัยในจีนเข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม ซึ่งขณะนี้กำลังได้รับการสนใจจากภาครัฐและภาคเอกชนของจีน โดยการแข่งขันในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การแข่งขันดังกล่าว ในปีนี้ทางบริษัทฯจึงได้เชิญอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.เข้าร่วมเดินทางเพื่อดูงานและศึกษาแนวทางสำหรับการจัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันในปีต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทดลอง และสัมผัสเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของบริษัทฯอีกด้วย

ด้าน รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า การเรียนรู้ร่วมการทำงานกับภาคเอกชนภายใต้โครงการ WiL ที่ มจธ.จัดเป็นหลักสูตรขึ้นนี้ เป็นการผลิตนักศึกษาที่เก่งและพร้อมเข้าทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในโรงงานจริงจะช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เช่น เรื่องของความสัมพันธ์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันต้องการ ที่สำคัญการที่นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้ภายใต้โจทย์ปัญหาจริงเป็นการกระตุ้นให้เกิดความขวนขวายศึกษาหาข้อมูล จะทำให้เขามีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทั้งทางวิชาการและมีทักษะความสามารถด้านต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการพัฒนาคนรุ่นใหม่ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพทั้งในเชิงวิชาการและในเชิงสมรรถนะความสามารถสูงที่ดีและมีประโยชน์กับผู้ประกอบการต่อไป

อย่างไรก็ตาม การที่มหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือกับบริษัทเดลต้าครั้งนี้ ยังถือเป็นโอกาสดีที่มหาวิทยาลัยจะได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนของไต้หวัน โดยเดลต้าจะเป็นฐานเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดี และการเรียนรู้คู่การปฏิบัติในโครงการ WiL จะเป็นฐานที่ให้ประสบการณ์แก่อาจารย์และนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังคาดหวังว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นจะนำไปสู่การเชื่อมโยงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนของไต้หวันในโอกาสต่อไป

อธิการบดี กล่าวอีกว่า “ที่สำคัญคือเกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยให้นักศึกษาจากไต้หวันเข้ามาเรียนรู้ร่วมการทำงานกับภาคเอกชนในประเทศไทยผ่านโครงการ WiL และมหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาเข้าไปทำงานในโรงงานที่ไต้หวัน เพราะเห็นว่าแม้ไต้หวันจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็ว จากเดิมเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางการเกษตรเหมือนไทย แต่สามารถพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรและสามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ผู้ประกอบการไต้หวันนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEs เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับไทย โดยไต้หวันมีวิธีที่ทำให้ SMEs ของประเทศพัฒนาได้ดีและไปได้เร็วกว่า ซึ่งเป็นโมเดลน่าสนใจที่ไทยควรจะเรียนรู้ โดยเฉพาะเทคโนโลยีภาคการเกษตร หากเราได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการพัฒนาดังกล่าว เชื่อว่าจะส่งผลดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม”


Latest Press Release

H.B. Fuller รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 และปีงบการเงิน 2561

H.B. Fuller Company (NYSE: FUL) รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 4 และปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 1 ธ.ค. 2561 รายการสำคัญประจำไตรมาส 4 ปี 2561: - กระแสเงินสดจากการดำเนินงานอยู่ที่ 146 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับระดับ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส 4/2560...

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และ โรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพรหม พระภูมิ เจ้าที่ เสริมสิริมงคลปี 2562

คณะผู้บริหารและพนักงานจากโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา 2 แห่ง ในเขตพัทยา นำโดย เมตตา บุญญฤทธิพงษ์ ผู้จัดการ โรงแรมเซ็นทารา พัทยา และโรงแรมเซ็นทารา โนวา โฮเทล แอนด์สปา พัทยา ทำพิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระภูมิเจ้าที่...

Home Pollution มลภาวะในบ้าน ป้องกันได้ด้วยตัวเรา

สภาพอากาศที่แปรปรวนเต็มไปด้วยมลภาวะ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีทั้งฝุ่นจากการก่อสร้าง ควันพิษจากยวดยานพาหนะ เมื่อเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ มากมาย หลายๆ คนอาจจะมองว่ามลภาวะดังกล่าวมีเฉพาะนอกบ้านเท่านั้น...

กิจกรรมเสริม แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย (Physical Activity) ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

วันนี้ - 2 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมเสริม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย" (Physical Activity) เพิ่มพูนความรู้กิจกรรมทางกายที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา กิจกรรม "แค่ขยับ เท่ากับ ออกกำลังกาย"...

ซีพีเอฟ ต่อยอดมาตรฐาน IFFO สู่กิจการในต่างประเทศ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ประกาศเดินหน้าต่อยอดมาตรฐาน IFFO Responsible Supply หรือ IFFO RS ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตปลาป่นอย่างยั่งยืนในระดับสากลที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ไปยังคู่ค้าธุรกิจปลาป่นในต่างประเทศ...

Related Topics