วท. รุกสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน นำทัพ 10 หน่วยงานจัดกิจกรรมคาราวานวิทย์สานสัมพันธ์ไทย สปป.ลาว ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เวียงจันทน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday June 5, 2015 14:19
กรุงเทพฯ--5 มิ.ย.--องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย – ลาว ยกขบวนหน่วยงานในสังกัด เสริมทัพด้วยพันธมิตร สสส. และ สสวท. รวม 10 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งรวบรวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กแห่งชาติลาว วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2558 นี้ ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเราทุกคนและยิ่งทวีความสำคัญขึ้นทุกวัน เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นปัจจัยในการสร้างรายได้จากการนำความรู้มาผลิตสินค้าและบริการ เราจึงกำลังเดินเข้าสู่ “สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้” ที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ การสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับคนสังคม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่สังคมดังกล่าว กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยตระเวนจัดแสดงไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี และการนำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงใน สปป.ลาว ครั้งนี้ เป็น ครั้งแรกที่เป็นการขยายฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเยาวชนของอาเซียนได้ อีกทั้งยังเป็น “ทูตวิทยาศาสตร์” ในการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งกันและกัน โดยผู้ที่ได้มาเข้าชม จะได้โอกาสเปิดมุมมองใหม่ ๆ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยาก จากการนำเสนอที่น่าสนใจผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง ควบคู่กับการเล่นอย่างสนุกสนาน

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สำหรับนิทรรศการที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวง นำโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งเป็นแม่งานหลักในการจัด “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ได้นำนิทรรศการ Basic Science and Taxidermy มาจัดแสดง เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กลศาสตร์ มวล พลังงาน การเคลื่อนที่ ไฟฟ้า แม่เหล็ก การรับรู้เรื่องแสง เสียง เกมกลต่าง ๆ และสัตว์สตัฟฟ์ในแบบ Taxidermy ที่เป็นการเลียนแบบอิริยาบถตามธรรมชาติดุจมีชีวิตจริง โดมดูดาวเคลื่อนที่ ห้องทดลองเรื่องเคมีในบ้าน และการแสดงทางวิทยาศาสตร์เรื่องอากาศโชว์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) นำนิทรรศการความรู้ทางดาราศาสตร์ มาร่วมแสดงผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เรื่องระบบสุริยะ และหลุมดำ พร้อมไขข้อสงสัยเรียนดาราศาสตร์ไปทำไม พิเศษสุดกับการโชว์ชิ้นส่วน “อุกกาบาต” ของจริงจากนอกโลก (Campo del Cielo) หนักกว่า 70 กิโลกรัม ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นเหล็กและนิเกิล ตกมาสู่พื้นโลกเมื่อประมาณ 4,000-5,000 ปีที่แล้ว โดยนำมาจากประเทศอาร์เจนตินา พร้อมเปิดหมดเปลือกมีอะไรในกล้องโทรทรรศน์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) จัดเตรียมชุดนิทรรศการความรู้เรื่องนิวเคลียร์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ พร้อมทั้งฐานกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เรื่องรังสีในสิ่งแวดล้อม ความรู้ค่าครึ่งชีวิตและการคำนวณหาค่าครึ่งชีวิต การใช้เครื่องสำรวจรังสีเพื่อใช้วัดปริมาณรังสี และการจำลองการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำกิจกรรม มหัศจรรย์พลาสติก เป็นกิจกรรมที่สอนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของพลาสติกที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน การสังเกต และการแยกประเภทของพลาสติก นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว ยังได้สนุกกับกิจกรรมการทดลองประดิษฐ์พวงกุญแจจากพลาสติกรีไซเคิล ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้และสนุกกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวอีกด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำกิจกรรมเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำและสีผสมอาหาร สถาบันวิจัยแสงซินโคร- ตรอน (สซ.) นำกิจกรรมการสาธิตและทดลองเกี่ยวกับการผลิตแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำกิจกรรม การปลูกผักปลอดสารพิษ Hydroponic สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) นำอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) มาโชว์ภายในงาน พร้อมนำเสนอระบบการติดตามการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ สปป.ลาว จากข้อมูลดาวเทียม

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานพันธมิตรที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม อีก 2 แห่งคือ สำนักงานส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) นำนิทรรศการ Check in คนทันควัน ที่ให้ความรู้เรื่องภัยใกล้ตัวจากบุหรี่ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่นำเสนอกิจกรรมการประดิษฐ์และทดลองแบบ Hands on

นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ อพวช. กล่าวว่า อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แล้ว อพวช. ยังได้ขยายฐานความรู้สู่ทุกภูมิภาคด้วยการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมกว่า 1 ล้านคน สำหรับ “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ถือเป็นโอกาสอันดีที่ อพวช. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ขยายฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออกไปสู่ภูมิภาคอาเซียนเป็นครั้งแรก และหวังว่าในอนาคต อพวช. จะมีโอกาสนำนิทรรศการไปจัดแสดงยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกันต่อไป

และนอกจากการจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ในครั้งนี้แล้ว อพวช. ยังถือโอกาสจัดประชุมทวิภาคี เรื่อง ความร่วมมือด้านการพัฒนาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์” ระหว่าง อพวช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ สปป.ลาว เพื่อร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งในด้านดังกล่าวต่อไปในอนาคต นายสาคร กล่าวในที่สุด


Latest Press Release

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัดมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8

สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล(AITIA)จัด"มหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออก ครั้งที่ 8"(ASEAN (Bangkok) China Import & Export Commodities Fair (ACIEC 2018)) กระหึ่มอิมแพ็ค เมืองทองธานี 16-18 พฤศจิกายนนี้ เชื่อมโยงการค้า การลงทุน...

ผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2561 พบการกระทำผิด จำนวน 556 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.42 ล้านบาท

กรมสรรพสามิตดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามสินค้า ผิดกฎหมายสรรพสามิต เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ที่เสียภาษีโดยสุจริต นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา...

ฟอร์จูนทาวน์ ชวนสัมผัส เทศกาลดอกไม้ไฟ กระทบไหล่ไอดอล Pop of Japan 5th by Fortune Town

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ร่วมกับ X10 Event ชวนคุณมาสัมผัส บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่น กระทบไหล่ไอดอล มากมายในงาน "Pop of Japan 5th by Fortune Town" ในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ภายใต้คอนเซ็ปต์...

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ ประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) ในวันที่ 21 และ 24 พฤศจิกายน 2561

มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาในด้านการศึกษาระดับสูงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดมหกรรมสมัครงาน (Career Fair) สำหรับนักศึกษา ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 และงานนิทรรศการเพื่อการศึกษา (Open House) สำหรับบุคคลทั่วไป ในวันเสาร์ที่...

สร้างโอกาสธุรกิจ พร้อมเติมเต็มมุมคิดไปกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution 90.5,SME,แหล่งข้อมูล

พบกับรายการเพาะกล้าธุรกิจ Business Solution ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.30 – 12.00 น. ได้ที่หน้าปัดวิทยุ คลื่น FM 90.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณฉัฐพร โยเหลา มือเก๋าด้าน SMEs สัปดาห์นี้ 19 พฤศจิกายน – 23 พฤศจิกายน งัดกลยุทธ์กสิกรไทย...

Related Topics