มอบรางวัลการประกวดพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ปี 2557 - 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 16, 2015 10:32
กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--ปตท.

2 ประเภทรางวัล ประกอบด้วย ประเภทการปลูก ส่งเสริมการปลูก และ ประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก รวม 43 ผลงาน จากผู้ส่งเข้าประกวด 249 ผลงาน ทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวันนี้ (16 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. ที่ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสิน การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 - 2558 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 - 2558 ซึ่งจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู รวมทั้งเผยแพร่ผลงานการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นการส่งเสริมและขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรดินและน้ำอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. อีกด้วย

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า การประกวดฯ ปีนี้ มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 43 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก 17 รางวัล และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกรวม 26 รางวัล ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท จำนวน 19 ผลงาน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พระราชทานโล่รางวัล และอีก 24 ผลงาน ได้รับโล่เกียรติคุณจากองค์กรร่วมจัดการประกวดฯ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ในปีนี้จำนวนทั้งสิ้น 249 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก 126 ผลงาน และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก 123 ผลงาน

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เครือข่ายคนรักษ์แฝก ซึ่งเป็นการรวมตัวของผู้ได้รับรางวัลประเภทการปลูกและส่งเสริมการปลูก ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน มีความเข้มแข็งและมีบทบาทมาก ตั้งแต่การสรรหาผลงานเข้าสู่การประกวด ทำให้มีผลงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ และทำงานด้านส่งเสริมขยายผล ให้มีพื้นที่การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพิ่มมากขึ้นในทุกภาค มีการนำเรื่องหญ้าแฝกไปบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์เรื่องหญ้าแฝก เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยนำหญ้าแฝกมาเป็นหนึ่งในฐานการเรียนรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งเหล่านี้ ก่อให้เกิดการดำเนินงานด้านหญ้าแฝกที่มีมิติใหม่ๆ รวมทั้งโครงการการประยุกต์การใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันภัยดินถล่ม

ด้าน ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า?การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ในปีนี้ เป็นปีที่ 9 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย รวมทั้งยังเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยสมาชิกเครือข่ายคนรักษ์แฝกแต่ละภาค ได้จัดทำพื้นที่แปลงขยายพันธุ์กล้าแฝกเพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมและขยายผลของเครือข่าย สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานหญ้าแฝกมิได้จำกัดอยู่เฉพาะหน่วยงานของภาครัฐ แต่สามารถขับเคลื่อนเห็นผลผ่านภาคประชาชนที่ทำงานในรูปแบบจิตอาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวต่อว่า ปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ทำกินในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ เพราะส่วนใหญ่มีการใช้ทรัพยากรดินและน้ำโดยไม่ได้ดูแลบำรุงรักษา โดยเฉพาะการทำลายหน้าดินเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะถือเป็นปัจจัยหลักในการทำกิน ทางโครงการฯได้แสวงหาตัวอย่างจากทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้าสู่การประกวดฯ ให้เป็นต้นแบบในการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และหวังว่าจะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นำไปเป็นแนวทางต่อไปอย่างยั่งยืน


Latest Press Release

ME DAY RICH เซรั่ม พลัส สกินแคร์รางวัลระดับโลก

บริษัท เมย์เดย์ เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสกินแคร์แบรนด์ "มี เดย์ ริช" (ME DAY RICH) แนะนำผลิตภัณฑ์ เซรั่ม พลัส สูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก "ถั่วหรั่ง" ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่จากการวิจัยสมุนไพรไทย...

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ปีที่ 24 ประจำปี 2561

เนื่องด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ" ปีที่ 24 ประจำปี 2561 โดยมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...

ลิ้มลอง อาหารอิตาเลียนกับเซตเมนูสุดคุ้ม @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา

ลิ้มลอง อาหารอิตาเลียนกับเซตเมนูสุดคุ้ม @ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา ตลอดเดือนธันวาคม 2561 นี้ ห้องอาหารแอคควา โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ท พัทยา เชิญลิ้มลองอาหารอิตาเลียน กับเซตเมนูสุดคุ้ม เสิร์ฟพร้อมไวน์...

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ที่ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่น เสียงหัวเราะ และอิ่มอร่อยกับอาหารสุดหรูบุฟเฟ่ต์มื้อค่ำสารพันเมนูอร่อยที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเฉพาะเทศกาล สลัดบาร์ มุมปิ้งย่าง อาหารทะเล...

กลุ่มเซ็นทรัล ปรับปรุงลานตะวันยิ้ม พร้อมยกระดับสวนลุมพินี ให้เป็นจุดนัดพบสำหรับคนรักสุขภาพและคนทุกเพศวัยอย่างครบวงจร

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีภาคเอกชน ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และคนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการปรับปรุง "ลานตะวันยิ้ม" และพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของสวนลุมพินี...

Related Topics