CSR ส่งท้ายก่อนสู่ กยท. เตรียมมอบทุน ป.ตรี ทายาทชาวยาง 220,000 บาท สกย. สานฝันคนพันธุ์เกษตร ติดต่อสมัครที่ สกย.ทุกแห่ง! ก่อน 30 มิ.ย.58 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 11:03

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า สกย. ได้จัดโครงการ “สกย.สานฝันคนพันธุ์เกษตร”เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 22,000 บาท รวม 10 ทุน ให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเจ้าของสวนยางขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลของ สกย. และครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สกย.ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rubber.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัคร ได้ที่ สกย.ทุกแห่ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ต้องมีพนักงานสงเคราะห์สวนยาง (พสย.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตั้งของสวนยาง เป็นผู้ลงนามรับรองในใบสมัครด้วย โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ นอกจากจะเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ผู้สมัครจะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ในขณะที่สมัครขอรับทุนนี้

นายประสิทธิ์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ประจำปี 2558 ของ สกย. ที่ต้องการสร้างบุคลากรในภาคเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง นำสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งในอนาคต เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถขึ้นมาเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มาจากครอบครัวของเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย อันจะเป็นกำลังหลักในการต่อยอดพัฒนาสังคมไทยในสาขาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

“จึงขอเชิญชวนให้บุตรของเจ้าของสวนยางที่มีคุณสมบัติข้างต้น ขอรับใบสมัครได้ที่ สกย.ทุกแห่ง หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rubber.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัครได้ที่ สกย. ทุกแห่งเช่นกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้


Latest Press Release

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยชี้ยังต้องการข้าวโพดผลิตอาหารสัตว์อีกปีละ 3 ล้านตัน พร้อมร่วมมือประสานโรงงานอาหารสัตว์เปิดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 33 จังหวัดเป้าหมาย

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยยืนยันปริมาณผลผลิตข้าวโพดในประเทศยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลทำให้ที่ผ่านมาต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ...

ภาพข่าว: อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดตัวโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร (ที่ 5 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในโอกาสที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณชานนท์ เรืองกฤตยา (ที่ 4 จากขวา)...

ข่าวซุบซิบ: กรุงศรี จัดใหญ่ Movie day ปิดโรงภาพยนตร์พาลูกค้านิสิต นักศึกษาชม FANTASTIC BEASTS ภาค 2

กรุงศรี มอบประสบการณ์สุดพิเศษ จัดกิจกรรม Movie day พาลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้ถือบัตรกรุงศรี เดบิต ท่องโลกแห่งเวทมนตร์ไปกับภาพยนตร์FANTASTIC BEASTS : THE CRIMES OF GRINDELWALD เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้า...

Gossip News: MGT เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท Prime Index Co.Ltd., ประเทศเมียนมาร์

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT เปิดเผยว่า "บริษัทฯจะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของบริษัท PRIME INDEX CO.,LTD ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใหม่...

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย สืบสานประเพณีลอยกระทงสอนนักศึกษต่างชาติทะกระทง

เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทง ผศ.ดร.จักริน จุลพรม และอาจารย์สุมณฑา ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ อาจารย์ผู้สอนวิชา IH014 ภาษาและวัฒนธรรม ร่วมกับงานวัฒนธรรมศึกษา กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา...

Related Topics