CSR ส่งท้ายก่อนสู่ กยท. เตรียมมอบทุน ป.ตรี ทายาทชาวยาง 220,000 บาท สกย. สานฝันคนพันธุ์เกษตร ติดต่อสมัครที่ สกย.ทุกแห่ง! ก่อน 30 มิ.ย.58 นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday June 23, 2015 11:03

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

นายประสิทธิ์ หมีดเส็น รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า สกย. ได้จัดโครงการ “สกย.สานฝันคนพันธุ์เกษตร”เพื่อมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 22,000 บาท รวม 10 ทุน ให้กับบุตรของเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เป็นเจ้าของสวนยางขนาดเล็กที่อยู่ในความดูแลของ สกย. และครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาท/ปี สามารถขอรับใบสมัครได้ที่ สกย.ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rubber.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัคร ได้ที่ สกย.ทุกแห่ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ต้องมีพนักงานสงเคราะห์สวนยาง (พสย.) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตั้งของสวนยาง เป็นผู้ลงนามรับรองในใบสมัครด้วย โดยผู้ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ นอกจากจะเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ผู้สมัครจะต้องอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสถาบันการศึกษาของรัฐ ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในปีการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.5 และต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ในขณะที่สมัครขอรับทุนนี้

นายประสิทธิ์กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ประจำปี 2558 ของ สกย. ที่ต้องการสร้างบุคลากรในภาคเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง นำสังคมไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งในอนาคต เพราะตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถขึ้นมาเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่มาจากครอบครัวของเกษตรกรชาวสวนยาง และเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาด้านการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมไทย อันจะเป็นกำลังหลักในการต่อยอดพัฒนาสังคมไทยในสาขาอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

“จึงขอเชิญชวนให้บุตรของเจ้าของสวนยางที่มีคุณสมบัติข้างต้น ขอรับใบสมัครได้ที่ สกย.ทุกแห่ง หรือดาวโหลดแบบฟอร์มได้จาก www.rubber.co.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และส่งใบสมัครได้ที่ สกย. ทุกแห่งเช่นกัน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นี้


Latest Press Release

จากแมลงเม่าเล่นไฟ... สู่ปลวกมหันตภัยร้ายของบ้าน รู้จักปลวก รู้จักวิธีกำจัดปลวกทั้งรัง

"แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ" เป็นสำนวนไทยโบราณที่คุ้นเคยกันดี หมายถึง ผู้ที่หลงแสงสีสวยงามเย้ายวนโดยไม่พิจารณาถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่ให้รอบคอบอาจจะนำตัวเองให้เข้าไปติดกับโดยไม่รู้ตัว แต่จะมีใครสักกี่คนที่รู้ว่า "แมลงเม่าเล่นไฟ" นั้นเป็นสัญญาณบอกว่า "ปลวก"...

รัฐบาล โดย วธ. น้อมรับสนองงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างสมพระเกียรติ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสง่างาม 1 พ.ค. นี้ทั่วประเทศ

วันที่ 23 เมษายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี 2562...

โชว์กี๋นสุดเก๋!! แฟชั่นโชว์ ผลงาน นศ.นิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี

SPU Fashion Week of Summer งานแฟชั่นโชว์ แสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าและการแต่งหน้าแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี โดยกิจกรรมงานแฟชั่นโชว์...

ดิ เอ็มควอเทียร์ ชวนเปิดประสบการณ์มื้อพิเศษเหนือระดับ ในงาน EM Culinary Experiences

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน "เอ็ม คูลินารี่ เอ็กซ์พีเรียนซ์เซส" (EM Culinary Experiences) ชวนสัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารสุดพิเศษจากเชฟชื่อดังฝีมือดี และร้านอาหารไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ เชฟตาม-ชุดารี เชฟเทเบิลดีกรีท็อปเชฟไทยแลนด์,...

ภาพข่าว ก.เกษตรฯ (เตรียมพร้อม)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานแถลงข่าว ประเทศไทยร่วมจัดงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ปักกิ่ง เอ็กซ์โป 2019 (The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing EXPO 2019) ณ...

Related Topics